2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” programmas realizācijas vieta Bilskā

 

 
Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

1928. gadā bijušās Vilkumuižas ēkā sāk darboties skola. Skolā ir no 80-100 skolēnu. Ir sešklasīgā pamatskola. Bilskas pamatskola tika izveidota apvienojot trīs pagastskolas – Mālavas, Bāču un Pauzuļu.1972.gadā Bilskas pamatskolai tika pievienota vēl viena pagasta skola – Cirgaļu pamatskola. 1986.gada 1.septembrī sāk darbu jaunuzceltā Bilskas astoņgadīgā skola. No 1989.gada 1.septembra skola tiek pārdēvēta par Bilskas deviņgadīgo skolu un pāriet uz 5 dienu darba nedēļu. Skolēni uzsāk mācības no 6 gadu vecuma. Bilskas deviņgadīgā skola. 1992.gada 1.septembrī tiek pārdēvēta par Bilskas pamatskolu. 1996.gada 1.septembrī skolas telpās sāk darboties pirmsskolas grupa. No 2023. gadā Bilskas pamatskola piedzīvo reorganizāciju. Bilska kļūst par Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” struktūrvienību.

Misija, vīzija 

Izglītības iestādes misija – Bērnam draudzīgā, attīstošā un latviskā vidē palīdzēt attīstīt savu individualitāti, pozitīvu pašapziņu un uz savstarpēju cieņu balstītu sadarbību.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Pirmsskolas vecuma bērns kā domātājs un darītājs, kuram ir iespēja attīstīt savu individualitāti un uz savstarpēju cieņu balstītas sadarbības prasmes.

Bērnu skaits 

2023./2024.  mācību gadā pirmsskolu apmeklē 42. 

Tradīcijas

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” lielu vērību pievērš bērnu latviskās dzīvesziņas sekmēšanai, tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki. Iestādē tiek atzīmētas Teātra un/vai Mākslas dienas. Katru gadu tiek svinēta “Pīlādzīša” dzimšanas diena 1. jūnijā, kas vienlaikus ir skaists mācību gada noslēgums.

Pirmsskolas izglītības grupās organizējām dažādus pasākumus un svinam svētkus: Zinību diena 1. septembrī, Miķeļdiena, rudens svētki, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, veselības nedēļa, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Izlaidumi, Līgo svētki.

Izglītības programma

Mācību Programmas:

  • Pirmsskolas izglītības vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programma.
Skolotāji
Skolotājs Amats
Inese Pakule Pirmsskolas izglītības skolotāja
Vita Usāne Skolotāja palīgs
Dace Logina Skolotāja palīgs,
Inese Puriņa Skolotāja palīgs
Indra Nerbule Pirmsskolas izglītības skolotāja
Mārīte Sīmane Pirmsskolas izglītības skolotāja
Andra Ozoliņa Pirmsskolas izglītības skolotājs
Zane Roslova Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Izglītība
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komanda piedalās erudīcijas konkursā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komanda piedalās erudīcijas konkursā "FIZMIX Eksperiments"

2024. gada 13. aprīlī Rīgā festivāla ietvaros noslēdzās AS “Latvenergo” erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments”, kurā par fizikā zinošākās komandas godu sacentās skolēni no visas Latvijas. Pusfināla sacensībās piedalījās arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komanda “FIZIČI”, kuras sastāvā startēja Agnete Esmeralda Lauce, Egija Auziņa, Katrīna Ozoliņa, Jēkabs Zariņš, Rodrigo Saharovs.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Sadarbības dažādie aspekti

Sadarbības dažādie aspekti

Siltā un saulainā 9. aprīlī, kad gribas smaidīt un priecāties par pavasari, Smiltenes vidusskolas pirmsskolā pulcējās vairāku Smiltenes novada pirmsskolu skolotājas uz semināru “Sadarbība – draugs vai drauds?” Jau pats nosaukums pasaka priekšā, ka sadarbība var būt dažāda. Semināra sākumā pirmsskolas grupu “Mārītes” un “Taurenīši” bērni parādīja sava darba gala rezultātu sadarbībai ar mūzikas skolotāju Maritu Timermani.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni iegūst 2. vietu akcijā

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni iegūst 2. vietu akcijā "Atklāj kopā ar Urdu"

4. klases skolēni jau 4 gadus piedalās akcijā “Atklāj kopā ar Urdu”, kur mācību gada laikā jāizpilda 3 kārtu uzdevumi. Šis mācību gads bija veiksmes pilns, jo saņēmām ielūgumu piedalīties finālā Aprites ekonomikas centrā “Daibe”.

Lasīt vairāk ›

Grundzāles pamatskola
Zinātni un inovācijas iepazīst Kurzemē

Zinātni un inovācijas iepazīst Kurzemē

Pavasarī, kad visi putni dodas uz ziemeļu pusi, Grundzāles pamatskolas 8.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Kurzemi, lai zinātnes un inovāciju centros “Vizium” Ventspilī un “Dabas mājā” Liepājā iepazītu zinātņu mācību priekšmetu burvīgumu.

Lasīt vairāk ›

Palsmanes PII
Pavasari gaidot!

Pavasari gaidot!

Palsmanes pirmsskolā pirmais pavasara mēnesis izskanējis ar aktīvām un radošām nodarbēm. Izrotātas telpas, sakopta apkārtne , strādāts pie projektu tēmām un lustīgi, kustīgi izbaudīti Lieldienu prieki.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs