2022. gada 19. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Bilskas pamatskola

2021./2022. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 36, bet pamatskolu – 44 izglītojamie.

Vēsture

18.gs vidū – 1765.gadā un 1787.gadā tika uzdots muižās nodibināt skolas, lai ar to palīdzību sekmētu zemnieku ideoloģisko ietekmēšanu. Šajā pat periodā tika uzcelta Bilskas skolas vecā ēka – toreizējā Vilkmuižas pils.

Divdesmitie gadi
1928.gadā bijušās Vilkumuižas ēkā sāk darboties skola. Skolā ir no 80-100 skolēnu. Ir sešklasīgā pamatskola. Bilskas pamatskola tika izveidota apvienojot trīs pagastskolas – Mālavas, Bāču un Pauzuļu.1972.gadā Bilskas pamatskolai tika pievienota vēl viena pagasta skola – Cirgaļu pamatskola.

Trīsdesmitie gadi
Skolēnu skaits no 90-100. Skolēni mācījās ticības mācību. Mācību gada sākums netika stingri noteikts. Skolēni mācības uzsāka 8-10 gadu vecumā.Veidojās skolēnu organizācijas- skauti, gaidas, mazpulks.

Četrdesmitie gadi
Divus gadus nepilnā vidusskola. No 1946./47.m.g. septiņgadīgā pamatskola. Skolēnu skaits skolā ap 110-130. Kara laikā skolas telpās tika ierīkots hospitālis.

Piecdesmitie gadi
Bilskas septiņgadīgā skola. Skolēnu skaits ap 100-120. 1953.gadā skolā tiek izveidoti mācību priekšmetu kabineti- fizika, ķīmija, dabaszinības.

Sešdesmitie gadi
No 1962.gada septembra Bilskas astoņgadīgā skola. Noasfaltēts skolas pagalms. Izremontētas iekštelpas. Nomainīts jumta segums.

Septiņdesmitie gadi
Bilskas astoņgadīgā skola. Skolēnu skaits no 120-136. 1977.gadā izsniegtas 30 apliecības par astoņgadīgo izglītību. Bezmaksas nokļūšana uz skolu ar kolhoza “Druva” autobusu.

Astoņdesmitie gadi
1986.gada 1.septembris- sāk darbu jaunuzceltā Bilskas astoņgadīgā skola. No 1989.gada 1.septembra skola tiek pārdēvēta par Bilskas deviņgadīgo skolu un pāriet uz 5 dienu darba nedēļu. Skolēni uzsāk mācības no 6 gadu vecuma.

Deviņdesmitie gadi
Bilskas deviņgadīgā skola. 1992.gada 1.septembrī tiek pārdēvēta par Bilskas pamatskolu. 1996.gada 1.septembrī skolas telpās sāk darboties pirmsskolas grupa.

2000.gads- Bilskas pamatskola. Skolēnu skaits ievērojami samazinājies. Skolā ir moderna sporta zāle un trenažieri. Labiekārtoti mācību kabineti. Skola nosiltināta. Skolā darbojas trīs pirmsskolas grupas.

Skolotāji

Liena Avotņa – angļu valoda
Laura Brikmane – vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas,  latviešu valoda, matemātika, teātra māksla, interešu izglītība
Anita Lotiņa – mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, interešu izglītība
Mārīte Jansone – direktore
Eva Kauliņa – pirmsskola, interešu izglītība
Dace Logina – pirmsskola
Sandra Gaile  – literatūra, latviešu valoda
Andris Karlsons – mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, interešu izglītība
Ilma Laganovska – krievu valoda, pasaules vēsture, Latvijas vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture
Maira Kupriša – bioloģija, ķīmija,  ģeogrāfija, sociālās zinības
Sarmīte Miezīte – matemātika, informātika, datorika, fizika
Indra Nerbule – pirmsskola
Mārtiņš Veģeris – sports, sports un veselība
Mārīte Sīmane – matemātika, latviešu valoda,  sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas
Marita Timermane – mūzika, latviešu valoda, matemātika, ētika, dabaszinības, interešu izglītība

 

Bilskas pamatskola
Bilskas pamatskolai jauns karogs

Bilskas pamatskolai jauns karogs

Bilskas pamatskolai šismācību gads sācies ar  priecīgu notikumu – saņēmām Eko skolas karogu. Tas apliecina, ka domājam par apkārtējo vidi, veselīgu dzīvesveidu, darbojamies ilgtspējīgi, stāstām un mācām par to arī apkārtējiem. Paldies visiem, kas piedalījàs- skolēniem, skolotājiem, vecākiem, darbiniekiem un pagasta vadībai. Paldies par padomu Vides izglītības fondam un mūsu draugiem no jau esošajàm Eko […]

Lasīt vairāk ›

Bilskas pamatskola
Ekoskolu skaits Latvijā turpina pieaugt, to vidū arī Smiltenes vidusskola un Bilskas pamatskola

Ekoskolu skaits Latvijā turpina pieaugt, to vidū arī Smiltenes vidusskola un Bilskas pamatskola

Apbalvoto skolu sarakstā ir arī divas Smiltenes novada izglītības iestādes. Bilskas pamatskolai 2020./2021. mācību gadam tiks pasniegts Starptautiskais Zaļais Karogs, savukārt Smiltenes vidusskolai – Latvijas Ekoskolu Sertifikāts. 

Lasīt vairāk ›

Kalendārs