2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Sadarbības dažādie aspekti

Siltā un saulainā 9. aprīlī, kad gribas smaidīt un priecāties par pavasari, Smiltenes vidusskolas pirmsskolā pulcējās vairāku Smiltenes novada pirmsskolu skolotājas uz semināru “Sadarbība – draugs vai drauds?” Jau pats nosaukums pasaka priekšā, ka sadarbība var būt dažāda. Semināra sākumā pirmsskolas grupu “Mārītes” un “Taurenīši” bērni parādīja sava darba gala rezultātu sadarbībai ar mūzikas skolotāju Maritu Timermani.

Turpmākajā gaitā tika aplūkota vidusskolas pirmsskolas sadarbība ar dažādām Smiltenes novada pašvaldības nodaļām, struktūrvienībām, iestādēm. Liels uzsvars tika likts uz darbinieku savstarpējo sadarbību, atspoguļoti sadarbības veidi ar bērnu vecākiem un sabiedrību. Pieredzē dalījās Smiltenes pilsētas pirmsskolas iestādes “Pīlādzītis” pārstāve Elīza Znota, kā arī pārējās sarunu dalībnieces.

Smiltenes vidusskolas psiholoģe Līga Bluķe interesantā veidā lika katrai semināra dalībniecei ielūkoties sevī, savā prasmē sadarboties.

Blomes pamatskolas pirmsskolas skolotāja Zanda Pukste pēc semināra atzīst, ka ir: “Ļoti pozitīvi pavadīts laiks labā gaisotnē. Vērtīgi iedziļināties sevī, jāprot sevi mīlēt. Tad arī gribēsies iet uz darbu un sadarboties ar citiem.”

Seminārs noritēja ļoti labvēlīgā un sirsnīgā atmosfērā. Paldies par to saku gan Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālistei Lindai Purmalei, gan visām atsaucīgajām kolēģēm!

Smiltenes vidusskolas pirmsskolas metodiķe Vita Leite