2023. gada 21. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada interešu izglītības pulciņu piedāvājums 2023./2024. mācību gadā

Interešu izglītība attīstīta radošo pašizteiksmi, rosina apzināt un attīstīt savus talantus, apgūt jaunas iemaņas, kas noderēs turpmākajā dzīvē un radīs priekšstatu par iespējām karjeras izvēlē. Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs (Smiltenes BJIIC) šajā mācību gadā piedāvā daudzveidīgas, kopumā 58 interešu izglītības programmas, tai skaitā 18 jaunus pulciņus.

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā ir četri jauni pulciņi: “Lego”, “Matemātikas”, “Eksperimentālā un pētnieciskā fizika 8.-9. klasei” un “Pētīsim un eksperimentēsim 1.-3. klasei”. Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” bērni apgūs BMX riteņbraukšanas pamatus. Gaujienas pamatskolā bērni var iesaistīties teātra un “Tīra vide – mūsu bagātība!” pulciņos.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas programmas realizācijas vietā Trapenē tautas dejas izdejoties varēs 1.-9. klašu skolēni, kā arī 1.-3. klases bērni darbosies “Radošās izpausmes” pulciņā. Pirmklasnieki darbosies “Mazo digitāļu” pulciņā,  2.-3. klašu bērni iepazīs “Tehnoloģiju un programmēšanas pamati” un pirmsskolēni valodas apgūs pulciņā “Soli pa solim svešvalodā”. Gaujienas tautas nams  aicina 1.-9.klases skolēnus uz tautas dejām, bet 1.-3. klases bērni var attīstīt dziedātprasmi vokālajā ansamblī.

Grundzāles pamatskolā 1.-9. klases audzēkņi radoši darbosies “Radi, rotājot!” pulciņā. Variņu pamatskolā 7.-9. klases bērni var apmeklēt volejbolu pie sporta skolotājas Z. Beitikas un Smiltenes sporta centrā 4.-6. klases audzēkņiem viņa palīdzēs pilnveidot kustību pamatprasmes.

Pēc garākas pauzes nodarbības atsāk deju kolektīvs “Knēvelīši” un vēl citi deju un dziedāšanas pulciņi novadā.

Smiltenes BJIIC direktore Inga Sīmane novēl; “Lai katrs atrod savām spējām un priekam tīkamu nodarbi.”

Nodarbību laiki plānoti pakārtoti vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu stundu grafikam.

Apkopoto informāciju par  interešu izglītības programmu piedāvājumu, nodarbību laikiem un vietām skaties pašvaldības tīmekļvietnē: https://izglitiba.smiltenesnovads.lv/  vai ŠEIT.  Pulciņu norises laikos var būt izmaiņas!

 

Informē

Smiltenes BJIIC direktore Inga Sīmane

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciālists