2022. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Pirmsskolas izglītības

Blomes pamatskola

Cēsu iela 13 Blome Blomes pagasts, Smiltenes novads LV – 4707

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Grundzāles pamatskola

Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713,

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

"Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Variņu pamatskola

Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes vidusskola

Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Bilskas pamatskola

Bilska Bilskas pagasts Smiltenes novads LV-4706

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Rīgas iela 8a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Launkalnes sākumskola

Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV- 4718

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Pasta iela 26, Ape, Smiltenes novads, LV 4337

Raunas pamatskola

Skolas iela 1, Rauna,
Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131

Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienība

Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienība, Drustu pagasts, Smiltenes novads LV-4132

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”

Pasta iela – 25, Ape, Smiltenes novads, LV-4337

Trapenes sākumskola

Skola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Smiltenes novads, LV-4348