2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Pirmsskolas izglītības

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas programmu realizācijas vieta Trapenē

Skola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Smiltenes novads, LV-4348

Blomes pamatskola

Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”

Pasta iela 25, Ape, Smiltenes novads, LV-4337

Variņu pamatskola

Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726

Grundzāles pamatskola

Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Pasta iela 26, Ape, Smiltenes novads, LV-4337

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Rīgas iela 8a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes vidusskola

Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

"Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Raunas pamatskolas programmu realizācijas vieta Launkalnē

Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV- 4718

Raunas pamatskola

Skolas iela 1, Rauna,
Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131