2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Vispārējās izglītības iestādes

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas programmu realizācijas vieta Trapenē

Skola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Smiltenes novads, LV-4348

Variņu pamatskola

Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Pasta iela 26, Ape, Smiltenes novads, LV-4337

Gaujienas pamatskola

Gaujienas pamatskola
“Gaismas”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339

Palsmanes pamatskola

Pamatskola, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, Palsmane, LV-4724

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Gaismas 1, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4339

Raunas pamatskolas programmu realizācijas vieta Launkalnē

Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV- 4718

Blomes pamatskola

Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707

Grundzāles pamatskola

Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713

Raunas pamatskola

Skolas iela 1, Rauna,
Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131

Smiltenes vidusskola

Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724