2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Vispārējā izglītības

Palsmanes pamatskola

Pamatskola, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads Palsmane-LV-4724

Blomes pamatskola

Cēsu iela 13 Blome Blomes pagasts, Smiltenes novads LV – 4707

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Grundzāles pamatskola

Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713,

Variņu pamatskola

Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes vidusskola

Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Bilskas pamatskola

Bilska Bilskas pagasts Smiltenes novads LV-4706

Launkalnes sākumskola

Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV- 4718

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Pasta iela 26, Ape, Smiltenes novads, LV 4337

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Gaismas 1, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4339

Gaujienas pamatskola

Gaujienas pamatskola
“Gaismas”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Smiltenes novads LV – 4339

Raunas pamatskola

Skolas iela 1, Rauna,
Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131

Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienība

Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienība, Drustu pagasts, Smiltenes novads LV-4132

Trapenes sākumskola

Skola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Smiltenes novads, LV-4348