2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Izglītības pārvalde

Par Izglītības pārvaldi

Kontakti

e-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 64707579
Adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729
Iestādes e-adrese

Darba laiks:*

P. 8.00-12.00 13.00-18.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-17.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra darbiniekiem. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.


Darbinieki

Vārds, Uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Darba vietas adrese

Edgars Roslovs

Vadītājs

[email protected]
+371 64707875

Dārza iela 11, Smiltene

Evija Kindzule

Vadītāja vietniece

[email protected]
+371 64707579
+371 27040685

Dārza iela 11, Smiltene

Linda Purmale

Izglītības darba speciālists (pirmsskolas un sākumskolas izglītības jautājumos, jautājumi par pirmsskolas rindu)

[email protected]
+371 64707579
+371 27005328

Dārza iela 11, Smiltene

Madara Kļaviņa

Izglītības darba speciālists (pamatskolas un vidusskolas izglītības jautājumos)

[email protected]
+371 64707579

Dārza iela 11, Smiltene

Lotārs Grīnbergs

Mūžizglītības speciālists,
Izglītības projektu vadītājs

[email protected]
+371 64707579

Dārza iela 11, Smiltene

Lita Līcīte

Ekonomiste

[email protected]
+371 64707864

Dārza iela 11, Smiltene

Sanita Albertiņa

Lietvede

[email protected]
+371 64707579

Dārza iela 11, Smiltene

Ārija Baumane

Logopēde, Pedagoģiski medicīniskā komisija

[email protected]
64707875

Pils iela 6, Smiltene

Vita Ceriņa

Logopēde

[email protected]
64707875

Pils iela 6, Smiltene

Kristīne Krūzīte

Psihologs

[email protected]
+371 26478761; 64707875 

Pils iela 6, Smiltene

Sanita Bormane

Iekļaujošas izglītības speciālists

[email protected]
64707875

Pils iela 6, Smiltene

Anete Esmeralda Aizupiete

Jaunatnes darbinieks

[email protected]
+371 26141416

“Pilskalni”, Gaujiena

Inga Grizāne

Jaunatnes lietu speciālists, pedagogs karjeras konsultants

[email protected]
+371 27852853

Skolas iela 4, Ape

Ilze Zīriņa

Jaunatnes darbinieks

[email protected]
+371 29802459

Raunas bērnu un jauniešu centrā “Pagrabiņš”, Valmieras iela 1, Rauna

Aiga Matjušenoka

Jaunatnes darbinieks

[email protected]

Raunas bērnu un jauniešu centrā “Pagrabiņš”, Valmieras iela 1, Rauna

Laine Vilciņa

Jaunatnes darbinieks

[email protected]

Dārza iela 11, Smiltene

 

Izglītības pārvaldes galvenās atbildības jomas:

 • normatīvo aktu ievērošana, novada pašvaldības lēmumu izglītības jomā izpilde;
 • valsts piešķirto līdzekļu (mērķdotācija), pašvaldības izglītības finansējuma sadale un kontrole;
 • valsts pārbaudes darbi, mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniskie lasījumi, konkursi, skates, sacensības;
 • izglītības informācijas datu bāzes izveide un aktualizēšana, valsts statistikas datu apkopošana;
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs;
 • metodiskais darbs, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide;
 • dažādu izglītības procesu analīze, iestāžu attīstības plānošana ilgtermiņā;
 • jaunatnes darbs;
 • mūžizglītības koordinēšana;
 • informācijas apmaiņa starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, citām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, pašvaldību un izglītības iestādēm kompetencē esošajos jautājumos.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes nolikums.

 

Atbalsts izglītojamiem

 

Ēdināšana
Pakalpojumu maksas cenrādis Smiltenes novada izglītības iestādēs

Stipendijas
“Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” nolikums šeit..

Stipendiju izmaksas:

2023./2024. m.g. 2. semestrī – 39 saņēmēji
2023./2024. m.g. 1. semestrī – 38 saņēmēji
2022./2023. m.g. 1. semestrī – 47 saņēmēji
2022./2023. m.g. 2. semestrī – 45 saņēmēji
2021./2022. m.g. 1.semestrī – 41 saņēmējs
2021./2022. m.g. 2. semestrī – 32 saņēmēji

Skolēnu pārvadājumi

Smiltenes novada skolēnu autobusu maršrutu reisi 2023./2024.mācību gadam ir atrodami šeit.

Pagarinātās darba dienas grupa

 1. /2024. m. g. visās novada vispārizglītojošās skolās darbojas pagarinātās darba dienas grupas.

Dienesta viesnīca

Novada dome nodrošina bezmaksas dienesta viesnīcas:
Smiltenes vidusskolā – 62 vietas (Dakteru ielā 27, Smiltene)
Palsmanes pamatskolā – 27 vietas (“Pamatskola”, Palsmane)

 

Valsts pārbaudes darbi

 

 

Olimpiādes un konkursi

Mācību priekšmetu olimpiāžu norises laiki 2023./2024.m.g.

 

 
2023./2024. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024.m.g.

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā

Dalībnieki un rezultāti

Angļu valoda (tiešsaistē)

4. – 6.

7. – 9.

10. – 12.

09.11.2023.

08.11.2023.

03.11.2023.

Šeit

Krievu valoda

8. – 9.

10. – 12.

23.11.2023.

Šeit

Bioloģija (tiešsaistē)

9. – 12.

30.11.2023.

Šeit

Filozofija (tiešsaistē)

11. – 12.

01.12.2023.

Šeit

Vācu valoda (tiešsaistē)

10. – 12.

04.12.2023.

Šeit

Vēsture (tiešsaistē)

9. un 10. – 12.

08.12.2023.

Šeit

Fizika (tiešsaistē)

9. – 12.

19.01.2024.

Šeit

Matemātika

9. – 12.

02.02.2024.

Šeit

Ķīmija (tiešsaistē)

9. – 12.

11.01.2024.

Šeit

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

9. – 12.

06.02.2024.

Šeit

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

5. – 6.

8. – 9.

11. – 12.

05.02.2024.

08.02.2024.

31.01.2024.

Šeit

Matemātika

5. – 8.

08.03.2024.

Šeit

Angļu valoda

2.

3.

20.03.2024.

20.03.2024.

Šeit

Šeit

Latviešu valoda

4.

20.03.2024.

Šeit

Skolēnu skatuves runas konkurss 2024

1.-3.

4.-6.

7.-12.

27.03.2024.

Šeit

Šeit

Šeit

Ģeogrāfija

8.

16.04.2024.

Šeit

Matemātika

1.-3.

18.04.2024.

Šeit

Latviešu valoda

1.-3.

18.04.2024.

Šeit

Mūzika

3., 5., 8.

22.04.2024.

Šeit

Vizuālās mākslas konkurss

3.-9.

25.04.2024.

Šeit

2022./2023. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2022./2023.m.g.

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā

Dalībnieki

Rezultāti

Angļu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

03.11.2022.

šeit

šeit

Bioloģija (tiešsaistē)

9.-12.

30.11.2022.

šeit

šeit

Informātika (tiešsaistē)

8.-12.

16.01.2023.

šeit

šeit

Vācu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

05.12.2022.

šeit

šeit

Vēsture (tiešsaistē)

9. un 10.-12.

09.12.2022.

šeit

šeit

Fizika (tiešsaistē)

9.-12.

20.01.2022.

šeit

šeit

Matemātika

9.-12.

03.02.2022.

šeit

šeit

Ķīmija (tiešsaistē)

9.-12.

12.01.2023.

šeit

šeit

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

9.-12.

07.02.2023.

šeit

šeit

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

8.-9.

09.02.2023.

šeit

šeit

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

11.-12.

01.02.2023.

šeit

šeit

Matemātika

5.-8.

10.03.2023.

šeit

šeit

Sākumskola

1.-4.

09.05.2023.

 

šeit

2021./2022. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022. m. g.

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā

Dalībnieki

Rezultāti

Angļu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

03.11.

šeit

šeit

Bioloģija (tiešsaistē)

9.-12.

25.11.

šeit

šeit

Krievu valoda (tiešsaistē)

8.-12.

2.12.

šeit

šeit

Vācu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

6.12.

šeit

šeit

Vēsture (tiešsaistē)

9. un 10.-12.

9.12.

šeit

šeit

Fizika (tiešsaistē)

9.-12.

14.01.

šeit

šeit

Matemātika

9.-12.

21.01.

šeit

šeit

Ķīmija (tiešsaistē)

9.-12.

01.02.

šeit

šeit

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

9.-12.

08.02.

šeit

šeit

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

8.-9.

09.02.

šeit

šeit

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

10.-12.

21.02.

šeit

šeit

Matemātika

5.-8.

01.04.

šeit

šeit

2020./2021. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021. m. g.

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā

Dalībnieki

Rezultāti

Angļu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

04.11.

šeit

šeit

Bioloģija (tiešsaistē)

9.-12.

26.11.

šeit

šeit

Vēsture (tiešsaistē)

9. un 10.-12.

10.12.

šeit

šeit

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

8.-9.

04.01.

šeit

šeit

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

11.-12.

18.01.

šeit

šeit

Fizika (tiešsaistē)

9.-12.

15.01.

šeit

šeit

Ķīmija (tiešsaistē)

9.-12.

02.02.

šeit

šeit

Matemātika (tiešsaistē)

9.-12.

29.01.

šeit

šeit

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

9.-12.

09.02.

šeit

šeit

Matemātika (tiešsaistē)

5.-8.

26.02.

šeit

šeit

Smiltenes novada sacensības “Rēķini galvā”

1.-12.

2020. gads

 

šeit

Smiltenes novada izglītības iestāžu realizētie projekti
Karjeras izglītība

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris: Smiltenes novada pašvaldība

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības:

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes):

Smiltenes vidusskola 7.-12. klašu skolēni
Blomes pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
Palsmanes pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola 7.-9. klašu skolēni
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 7.-9. klašu skolēni
Raunas pamatskola – 7.-9. klašu skolēni

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā: 2017. gada 1. aprīlis – 2022. gada 30.decembris

Finansējums: pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Publicitāte

“Ēnu dienā 2020” gūtā pieredze 
https://svs.edu.lv/enu-diena-2020-guta-pieredze/
Aicina kļūt par “pretstraumētājiem”
https://svs.edu.lv/aicina-klut-par-pretstraumetajiem/

Par projekta aktivitātēm skatīt šeit 
PAMANĪT,  IEKLAUSĪTIES un ATBALSTĪT!

Kontaktinformācija
Projekta koordinators Gunta Grigore
Tālrunis: 25441976
E-pasts: [email protected]

PuMPuRS

Projekta finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris: Smiltenes novada pašvaldība

Projekta mērķis:samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.”

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2023.

Projekta mērķgrupa: 1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni

Projektā sniegtais atbalsts: konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits). Kompensācijas par sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu), naktsmītnēm, ēdināšanu, individuālās lietošanas priekšmetiem, speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas – visas novada skolas.

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi.

Finansējums: specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 EUR.

Kontaktinformācija
Vita Leite, [email protected], 26498454

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr.: 28684847; E-pasts: [email protected].

Publicitāte.
Par projekta konkursu informācija pieejama šeit.
Par projekta aktivitātēm:
PAMANĪT,  IEKLAUSĪTIES un ATBALSTĪT!
Iespēja palīdzēt, dot un atbalstīt
Ar prieku par iespēju palīdzēt

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Smiltenes novada pašvaldība, 2017. gada 28.augustā noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Projekta sadarbības partneris: Smiltenes novada pašvaldība

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 30.08.2016. noteikumi Nr. 589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”.

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā sniegtais atbalsts: Nodarbības, pedagoga palīgi, mācību vizītes, interešu izglītības programmas, ārpusstundu aktivitātes.

Projekta mērķa grupa: 1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni.

Projektā iesaistītās novada izglītības iestādes: Smiltenes vidusskola, Palsmanes pamatskola.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Finansējums:
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR;
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR;
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR.

Kontaktinformācija
Ilze Vergina
Mob.tel.: 29188341
E-pasts: [email protected]

Kontaktinformācija Valsts izglītības satura centrā
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: [email protected]

Par projekta aktivitātēm skatīt šeit.

Header text

 

Header text