2022. gada 20. janv.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Pirmsskolas rinda

Informācija par bērnu rindu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības grupās

Labdien, cienījamie vecāki! Informējam, ka no 2018. gada jums ir iespēja sekot sava bērna vietai rindā pirmsskolas izglītības iestādē. Saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām netiks publiskoti bērnu vai vecāku vārdi, uzvārdi. Rinda tiek reģistrēta pamatojoties uz 2011. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/11 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās”

Piemērs: Jūsu bērna dzimšanas gada bērnu rinda

Pirmajā ailē ir saņemtā iesnieguma reģistrācijas nr. pašvaldības lietvedības sistēmā.

Otrajā ailē ir datums, kurā vecāki pašvaldībā iesnieguši iesniegumu.

Trešajā ailē “Prioritāte” ar attiecīgu ciparu norāda:

  • “1” Smiltenes pilsētā, Smiltenes pagastā deklarētos bērnus;
  • “2” Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvā un Smiltenes novada Brantu pagastā deklarētos bērnus;
  • “3” citus Smiltenes novadā deklarētos bērnus;
  • “4” ārpus Smiltenes novada deklarētos bērnus.

Ja nepieciešama papildus informācija par rindu, lūdzam sazināties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldes sekretāri Ivetu Gotmani, zvanot pa tālruni 64707579 vai rakstot e-pastā: [email protected]

Pirmsskolas rinda atjaunota  11.01.2022.