2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Olimpiādes un konkursi

2022./2023. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2022./2023.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda (tiešsaistē) 10.-12. 03.11.2022. šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9.-12. 30.11.2022. šeit šeit
Informātika (tiešsaistē) 8.-12. 16.01.2023. šeit šeit
Vācu valoda (tiešsaistē)
10.-12. 05.12.2022. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. un 10.-12. 09.12.2022. šeit šeit
Fizika (tiešsaistē) 9.-12. 20.01.2022. šeit šeit
Matemātika 9.-12. 03.02.2022. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē)
9.-12. 12.01.2023. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 9.-12. 07.02.2023. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 8.-9. 09.02.2023. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11.-12. 01.02.2023. šeit šeit

Matemātika

5.-8. 10.03.2023. šeit šeit
Sākumskola 1.-4. 09.05.2023.  

šeit

2021./2022. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda (tiešsaistē) 10.-12. 03.11. šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9.-12. 25.11. šeit šeit
Krievu valoda (tiešsaistē)
8.-12. 2.12. šeit šeit
Vācu valoda (tiešsaistē)
10.-12. 6.12. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. un 10.-12. 9.12. šeit šeit
Fizika (tiešsaistē) 9.-12. 14.01. šeit šeit
Matemātika 9.-12. 21.01. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē)
9.-12. 01.02. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 9.-12. 08.02. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 8.-9. 09.02. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 10.-12. 21.02. šeit šeit
Matemātika 5.-8. 01.04. šeit šeit
         

2020./2021. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda (tiešsaistē) 10.-12. 04.11. šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9.-12. 26.11. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. un 10.-12. 10.12. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 8.-9. 04.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11.-12. 18.01. šeit šeit
Fizika (tiešsaistē) 9.-12. 15.01. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē) 9.-12. 02.02. šeit šeit
Matemātika (tiešsaistē) 9.-12. 29.01. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 9.-12. 09.02. šeit šeit
Matemātika (tiešsaistē) 5.-8. 26.02. šeit šeit
Smiltenes novada sacensības “Rēķini galvā” 1.-12. 2020. gads   šeit

2019./2020. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2.posms
novadā
Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda 10. – 12. 29.10.  šeit  šeit
Krievu valoda (svešvaloda) 9. – 12. 26.11 šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9. – 12. 28.11. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 10. – 12. 13.12. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. 13.12. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 13.01. šeit šeit
         
Fizika (tiešsaistē) 9. – 12. 17.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11. – 12. 27.01. šeit šeit
         
         
Matemātika 9. – 12. 31.01. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē) 9. – 12. 04.02. šeit šeit
Matemātika (LU NMS sadarbībā ar VISC) 5.-8. 14.02. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10. – 12. 13.02. šeit šeit
ZPD konferences   28.02. reģionālā šeit šeit
“Rēķini galvā!” 1.-12. 13.03. valsts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04. starptautiskās

atcelts atcelts

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2019./2020. m.g.

 Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks Dalībnieki Rezultāti
Ģeogrāfija   27.01. šeit šeit
         
         
         

2018./2019. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2.posms
novadā
Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda 10. – 12. 30.10.  šeit  šeit
Vācu valoda 10. – 12. 15.11. šeit  
Bioloģija (tiešsaistē) 9. – 12. 29.11. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 12. 11.01. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. 11.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 14.01. šeit šeit
Informātika –  programmēšana (tiešsaistē) 8. – 12. 15.01. šeit  
Fizika (tiešsaistē) 9. – 12. 18.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11. – 12. 28.01. šeit šeit
Ekonomika (tiešsaistē) 10. – 12. 30.01. šeit šeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls) 6. – 9. 17.04. šeit  
Matemātika 9. – 12. 01.02. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē) 9. – 12. 05.02. šeit šeit
Matemātika (LU NMS sadarbībā ar VISC) 5.-8. 15.02. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10. – 12. 20.02. šeit šeit
ZPD konferences   08.03. reģionālā šeit šeit
“Rēķini galvā!” 1.-12. 22.03. valsts

27.04. starptautiskās

šeit šeit

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2018./2019. m.g.

 Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks  Dalībnieki Rezultāti
Ģeogrāfija 8. 16.04. šeit šeit
 Matemātikas  (Vidzemes) 3. 17.04.  šeit šeit
 Latviešu valodas (Vidzemes) 3. 17.04. šeit šeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 1.-12.  07.03. šeit  šeit

2017./2018. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2.posms
novadā
Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda 10. – 12. 01.12. šeit šeit
Vācu valoda 10. – 12. 22.11. šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9. – 12. 30.11. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. – 12. 12.01. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. 11.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 29.01. šeit šeit
Informātika –  programmēšana (tiešsaistē) 8. – 12. 16.01. šeit šeit
Fizika (tiešsaistē) 9. – 12. 19*.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 8. – 9. 15.01. šeit šeit
Ekonomika (tiešsaistē) 10. – 12. 31.01. šeit šeit
Mājturība un tehnoloģijas un mājsaimniecība 8. – 12. 01.02 šeit šeit
Matemātika 9. – 12. 02.02. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē) 9. – 12. 06.02. šeit šeit
Matemātika (LU NMS sadarbībā ar VISC) 5.-8. 16.02. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10. – 12. 21.02. šeit šeit
Krievu valoda
10. – 12. 08.02. šeit šeit
“Rēķini galvā!” 1.-12.   šeit šeit

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018. m.g.

 

 Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks  Dalībnieki Rezultāti
Ģeogrāfija 8.   šeit šeit
 Matemātikas  (Vidzemes) 3.   šeit šeit
 Latviešu valodas (Vidzemes) 3.   šeit šeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 1.-12.   šeit šeit
Atklātā matemātika
5.-12.   šeit šeit
Rēķini galvā
1.-12.   šeit šeit

Novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018.m.g.

Olimpiādes un konkursi Klase Olimpiādes norises laiks  Dalībnieki Rezultāti
 “Rēķini galvā!” 1.-12.   šeit šeit
Mūzika 2. – 4.   šeit šeit
Skatuves runa 1.      – 12.   šeit šeit
Datorika 5.-7.   šeit šeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls)
6. -9.   šeit šeit
Latviešu  valoda 3.   šeit šeit
Matemātika 3.   šeit šeit
Ģeogrāfija 8.   šeit šeit
Latvijas un novada vēsture 6.,7.   šeit šeit
Fizika 8.   šeit šeit
Vizuālā māksla 5. – 12.   šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra 5. – 7.   šeit šeit
Bioloģija 8.   šeit šeit
Angļu valoda 8.   šeit šeit
Angļu valoda 6.   šeit šeit
Zināšanu pāru 2.   šeit šeit
Dabaszinības 4.   šeit šeit
Zināšanu pāru 1.   šeit šeit
Mājturības un tehnoloģijas (tekstils) 6. – 9.   šeit šeit

 

2016./2017. mācību gadā

 

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks Dalībnieki Rezultāti
Bioloģija 9.–12. 25.11. Šeit  Šeit
Vēsture 9. un 12. 13.01.  Šeit   Šeit
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 16.01. Šeit   Šeit
Fizika 9.–12. 20.01. Šeit  Šeit
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 30.01.  Šeit  Šeit
Ekonomika 10.–12. 01.02.  Šeit  Šeit
Matemātika 9.–12. 03.02.  Šeit  Šeit
Ķīmija 9.–12. 07.02.  Šeit  Šeit
Matemātika 5.-8. 17.02.  Šeit  Šeit
Ģeogrāfija 10.–12. 22.02.  Šeit  Šeit
Vācu valoda 8. 27.02.  Šeit  Šeit
“Rēķini galvā!” 1. – 12.  24.03.  Šeit  Šeit
Atklātā matemātikas 5. – 12.  23.04.  Šeit  
Mājturība un koka-metāla tehnoloģijas 6. – 9.  02.03.  Šeit  
 Angļu valoda  10. – 12.    Šeit  Šeit
Pirmās palīdzības sniegšana  1. – 12.      

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2016./2017. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks Dalībnieki Rezultāti
Angļu valodas (6. Vidzemes) 11.-12.  02.12.  Šeit  Šeit
Ģeogrāfija (Vidzemes) 8.  13.04.  Šeit  Šeit
         
Latviešu valodas un matemātikas (Vidzemes) 3.  07.04.  Šeit  Šeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 1.-12.  07.03.  Šeit  Šeit

 

Novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2016./2017. mācību gadā

Olimpiādes un konkursi Klase Olimpiādes norises laiks Dalībnieki
Rezultāti
Latviešu valoda 3.  08.03.  Šeit  Šeit
Matemātika 3.  08.03.  Šeit  Šeit
Dabaszinības 4.  27.04.  Šeit  Šeit
 Konkurss “Skaista mana tēvu sēta”  1. – 12.  marts – aprīlis    Šeit
Zināšanu pāru 2.  26.04.  Šeit  Šeit
Mūzika 2. – 4.  13.02.  Šeit  Šeit
Bioloģija 8.  07.04.  Šeit  Šeit
Ģeogrāfija 8.  09.03.  Šeit  Šeit
Fizika 8.  23.03.  Šeit  Šeit
Angļu valoda 8.  25.04.  Šeit  Šeit
Angļu valoda 6.  25.04.  Šeit  Šeit
Angļu valoda (6. Vidzemes) 11.,12.  02.12.  Šeit  Šeit
Latvijas un novada vēsture 6.,7.  23.03.  Šeit  Šeit
Latviešu valoda un literatūra 5. – 7.  06.04.  Šeit  Šeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls) 6. -9.  02.03.  Šeit  Šeit
 Datorikas konkurss  5. – 7.  23.03.  Šeit  Šeit
Vizuālā māksla 5. – 12.  31.03.  Šeit  Šeit
“Rēķini galvā!”  1. – 12.      Šeit
Skatuves runa  1. – 12.  23.02.  Šeit  Šeit
Pirmās palīdzības sniegšana        

2021./2022. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda (tiešsaistē) 10.-12. 0311. šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9.-12. 25.11. šeit šeit
Krievu valoda (tiešsaistē)
8.-12. 2.12. šeit šeit
Vācu valoda (tiešsaistē)
10.-12. 6.12. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. un 10.-12. 9.12. šeit šeit
Fizika (tiešsaistē) 9.-12. 14.01. šeit šeit
Matemātika 9.-12. 21.01. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē)
9.-12. 01.02. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 9.-12. 08.02. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 8.-9. 09.02. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 10.-12. 21.02. šeit šeit
Matemātika 5.-8. 01.04. šeit šeit

2020./2021. mācību gads

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda (tiešsaistē) 10.-12. 04.11. šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9.-12. 26.11. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. un 10.-12. 10.12. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 8.-9. 04.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11.-12. 18.01. šeit šeit
Fizika (tiešsaistē) 9.-12. 15.01. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē) 9.-12. 02.02. šeit šeit
Matemātika (tiešsaistē) 9.-12. 29.01. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 9.-12. 09.02. šeit šeit
Matemātika (tiešsaistē) 5.-8. 26.02. šeit šeit
Smiltenes novada sacensības “Rēķini galvā” 1.-12. 2020. gads   šeit

2019./2020. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2.posms
novadā
Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda 10. – 12. 29.10.  šeit  šeit
Krievu valoda (svešvaloda) 9. – 12. 26.11 šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9. – 12. 28.11. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 10. – 12. 13.12. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. 13.12. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 13.01. šeit šeit
         
Fizika (tiešsaistē) 9. – 12. 17.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11. – 12. 27.01. šeit šeit
         
         
Matemātika 9. – 12. 31.01. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē) 9. – 12. 04.02. šeit šeit
Matemātika (LU NMS sadarbībā ar VISC) 5.-8. 14.02. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10. – 12. 13.02. šeit šeit
ZPD konferences   28.02. reģionālā šeit šeit
“Rēķini galvā!” 1.-12. 13.03. valsts

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04. starptautiskās

atcelts atcelts

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2019./2020. m.g.

 Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks Dalībnieki Rezultāti
Ģeogrāfija   27.01. šeit šeit
         
         
         

2018./2019. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2.posms
novadā
Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda 10. – 12. 30.10.  šeit  šeit
Vācu valoda 10. – 12. 15.11. šeit  
Bioloģija (tiešsaistē) 9. – 12. 29.11. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 12. 11.01. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. 11.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 14.01. šeit šeit
Informātika –  programmēšana (tiešsaistē) 8. – 12. 15.01. šeit  
Fizika (tiešsaistē) 9. – 12. 18.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11. – 12. 28.01. šeit šeit
Ekonomika (tiešsaistē) 10. – 12. 30.01. šeit šeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls) 6. – 9. 17.04. šeit  
Matemātika 9. – 12. 01.02. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē) 9. – 12. 05.02. šeit šeit
Matemātika (LU NMS sadarbībā ar VISC) 5.-8. 15.02. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10. – 12. 20.02. šeit šeit
ZPD konferences   08.03. reģionālā šeit šeit
“Rēķini galvā!” 1.-12. 22.03. valsts

27.04. starptautiskās

šeit šeit

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2018./2019. m.g.

 Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks  Dalībnieki Rezultāti
Ģeogrāfija 8. 16.04. šeit šeit
 Matemātikas  (Vidzemes) 3. 17.04.  šeit šeit
 Latviešu valodas (Vidzemes) 3. 17.04. šeit šeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 1.-12.  07.03. šeit  šeit

2017./2018. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks – 2.posms
novadā
Dalībnieki Rezultāti
Angļu valoda 10. – 12. 01.12. šeit šeit
Vācu valoda 10. – 12. 22.11. šeit šeit
Bioloģija (tiešsaistē) 9. – 12. 30.11. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. – 12. 12.01. šeit šeit
Vēsture (tiešsaistē) 9. 11.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 29.01. šeit šeit
Informātika –  programmēšana (tiešsaistē) 8. – 12. 16.01. šeit šeit
Fizika (tiešsaistē) 9. – 12. 19*.01. šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 8. – 9. 15.01. šeit šeit
Ekonomika (tiešsaistē) 10. – 12. 31.01. šeit šeit
Mājturība un tehnoloģijas un mājsaimniecība 8. – 12. 01.02 šeit šeit
Matemātika 9. – 12. 02.02. šeit šeit
Ķīmija (tiešsaistē) 9. – 12. 06.02. šeit šeit
Matemātika (LU NMS sadarbībā ar VISC) 5.-8. 16.02. šeit šeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10. – 12. 21.02. šeit šeit
Krievu valoda
10. – 12. 08.02. šeit šeit
“Rēķini galvā!” 1.-12.   šeit šeit

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018. m.g.

 

 Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks  Dalībnieki Rezultāti
Ģeogrāfija 8.   šeit šeit
 Matemātikas  (Vidzemes) 3.   šeit šeit
 Latviešu valodas (Vidzemes) 3.   šeit šeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 1.-12.   šeit šeit
Atklātā matemātika
5.-12.   šeit šeit
Rēķini galvā
1.-12.   šeit šeit

Novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018.m.g.

Olimpiādes un konkursi Klase Olimpiādes norises laiks  Dalībnieki Rezultāti
 “Rēķini galvā!” 1.-12.   šeit šeit
Mūzika 2. – 4.   šeit šeit
Skatuves runa 1.      – 12.   šeit šeit
Datorika 5.-7.   šeit šeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls)
6. -9.   šeit šeit
Latviešu  valoda 3.   šeit šeit
Matemātika 3.   šeit šeit
Ģeogrāfija 8.   šeit šeit
Latvijas un novada vēsture 6.,7.   šeit šeit
Fizika 8.   šeit šeit
Vizuālā māksla 5. – 12.   šeit šeit
Latviešu valoda un literatūra 5. – 7.   šeit šeit
Bioloģija 8.   šeit šeit
Angļu valoda 8.   šeit šeit
Angļu valoda 6.   šeit šeit
Zināšanu pāru 2.   šeit šeit
Dabaszinības 4.   šeit šeit
Zināšanu pāru 1.   šeit šeit
Mājturības un tehnoloģijas (tekstils) 6. – 9.   šeit šeit

 

2016./2017. mācību gadā

 

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks Dalībnieki Rezultāti
Bioloģija 9.–12. 25.11. Šeit  Šeit
Vēsture 9. un 12. 13.01.  Šeit   Šeit
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 16.01. Šeit   Šeit
Fizika 9.–12. 20.01. Šeit  Šeit
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 30.01.  Šeit  Šeit
Ekonomika 10.–12. 01.02.  Šeit  Šeit
Matemātika 9.–12. 03.02.  Šeit  Šeit
Ķīmija 9.–12. 07.02.  Šeit  Šeit
Matemātika 5.-8. 17.02.  Šeit  Šeit
Ģeogrāfija 10.–12. 22.02.  Šeit  Šeit
Vācu valoda 8. 27.02.  Šeit  Šeit
“Rēķini galvā!” 1. – 12.  24.03.  Šeit  Šeit
Atklātā matemātikas 5. – 12.  23.04.  Šeit  
Mājturība un koka-metāla tehnoloģijas 6. – 9.  02.03.  Šeit  
 Angļu valoda  10. – 12.    Šeit  Šeit
Pirmās palīdzības sniegšana  1. – 12.      

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2016./2017. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādes Klase Olimpiādes norises laiks Dalībnieki Rezultāti
Angļu valodas (6. Vidzemes) 11.-12.  02.12.  Šeit  Šeit
Ģeogrāfija (Vidzemes) 8.  13.04.  Šeit  Šeit
         
Latviešu valodas un matemātikas (Vidzemes) 3.  07.04.  Šeit  Šeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 1.-12.  07.03.  Šeit  Šeit

 

Novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2016./2017. mācību gadā

Olimpiādes un konkursi Klase Olimpiādes norises laiks Dalībnieki
Rezultāti
Latviešu valoda 3.  08.03.  Šeit  Šeit
Matemātika 3.  08.03.  Šeit  Šeit
Dabaszinības 4.  27.04.  Šeit  Šeit
 Konkurss “Skaista mana tēvu sēta”  1. – 12.  marts – aprīlis    Šeit
Zināšanu pāru 2.  26.04.  Šeit  Šeit
Mūzika 2. – 4.  13.02.  Šeit  Šeit
Bioloģija 8.  07.04.  Šeit  Šeit
Ģeogrāfija 8.  09.03.  Šeit  Šeit
Fizika 8.  23.03.  Šeit  Šeit
Angļu valoda 8.  25.04.  Šeit  Šeit
Angļu valoda 6.  25.04.  Šeit  Šeit
Angļu valoda (6. Vidzemes) 11.,12.  02.12.  Šeit  Šeit
Latvijas un novada vēsture 6.,7.  23.03.  Šeit  Šeit
Latviešu valoda un literatūra 5. – 7.  06.04.  Šeit  Šeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls) 6. -9.  02.03.  Šeit  Šeit
 Datorikas konkurss  5. – 7.  23.03.  Šeit  Šeit
Vizuālā māksla 5. – 12.  31.03.  Šeit  Šeit
“Rēķini galvā!”  1. – 12.      Šeit
Skatuves runa  1. – 12.  23.02.  Šeit  Šeit
Pirmās palīdzības sniegšana