2022. gada 25. aug.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes Mūzikas skola

Par skolu

Smiltenes Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas dibināta 1957. gadā un atrodās Pils ielā 3, Smiltenē.

Smiltenes Mūzikas skolas telpas atrodas bijušās draudzes skolas ēkā, kas kopā ar baznīcu un mācītājmuižu ir pilsētvides mantojuma daļa, kas ataino lauku un pilsētu attīstības īpatnības un tradīcijas.

Smiltenes bijušās draudzes skolas ēkas pirmsākumi meklējami jau 18. gadsimta sākumā, kad Smiltenes draudzē tika ieviesta skola un uzcelta mācītājmuiža. Tomēr, līdzīgi kā daudzviet citur Vidzemē, Polijas un Zviedrijas kara rezultātā, draudze tika izpostīta, miests ar kādām divdesmit mājām, baznīcu, draudzes skolu un mācītājmuižu nodedzinātas vai sagrautas.

1754. gadā pabeidza Smiltenes draudzes skolas ēku, kura saglabājusies līdz pat 20. gadsimtam.

1812. gadā nolēma draudzes skolu pārbūvēt, jo koka sienas bija iepuvušas. Jaunās ēkas celtniecībai bija jāpieved akmeņi, tomēr tos nepieveda, tādēļ vecajai koka konstrukcijas ēkai ielika jaunus pamata baļķus, un no ārpuses to apsita ar dēļiem. Par ēkas turpmāku būvniecību ziņu nav, un tā bez īpašām arhitektūras izmaiņām redzama arī 20. gadsimta fotogrāfijā.

1854. gadā uzcēla līdz mūsdienām saglabājušos draudzes skolas namu mūra konstrukcijās. Jaunuzceltais draudzes skolas nams ir eklektisma stila divu stāvu mūra celtne ar kārniņu jumtu un iekšpagalma pusē izbūvētu jumta lukarnu. Ēka celta kombinējot plēstu laukakmeņu mūri ar sarkanu ķieģeļu joslām. Vidzemes lauku un mazo pilsētu skolu, tā arī draudžu skolu ēku celtniecībā šis divu materiālu savienojums bija bieži sastopams.

Kad un kādēļ veco skolas namu koka konstrukcijās nojauca, precīzi nav zināms. Tomēr 1960. gada fotogrāfijā vecais skolas nams vairs nebija.

Turpmākos gados jaunās draudzes skolas telpas izmantotas dažādiem iemesliem, pēdējās ziņas ir par telpās mītošo Smiltenes mežsaimnieku administrāciju. Kad administrācija pārcēlās uz Silvu, skolas ēkā sāk darbu mūzikas skola – 1957. gadā.

Šobrīd skola piedāvā mūzikas instrumentu spēles apguvi, vokālo apmācību, kā arī interešu izglītības programmas. Šobrīd kopumā tiek īstenotas divpadsmit dažādas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī divas interešu izglītības programmas – mazie vokālās mūzikas kolektīvi, jeb sagatavošanas klase un vokāli instrumentālie ansambļi.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas, kopš 2021. gada 1. septembra Smiltenes Mūzikas skolai pievienojās arī Apes izglītības programmu realizācijas vieta Tirgus ielā 5, Apē.

Skolā darbojās 30 pedagogi un mācās 242 audzēkņi.

mūzikas skolas ēka

Jaunā draudzes skolas ēka. Aizmugurē – vecā draudzes skola.

 

Uzņemšana 2022./ 2023. m. g.

Smiltenes Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu un pūšaminstrumentu spēli, kā arī vokālo mūziku.

Gaidīsim audzēkņus uz tādām specialitātēm kā klavierspēle, vokālā mūzika, flautas, obojas, mežraga, eifonija un tubas spēle, kā arī klavierspēli bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem!

Skolā darbojās koris, pūtēju orķestris un dažādi vokālie un instrumentālie ansambļi.

Bērniem vecumā no 6 gadiem iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas sagatavošanas klasi.

 

Lai uzsāktu mācības Smiltenes Mūzikas skolā:

Iestājeksāmeni notiks 25. un 26. augustā no plkst. 16.00 – 18.00 mūzikas skolā Pils ielā 3, Smiltenē,

25. augustā no plkst. 15.00 – 18.00 Tirgus ielā 5, Apē,

24. augustā no plkst. 15.00 – 18.00 Skolas ielā 1, Raunā.

 

Iestājeksāmenu prasības:

 • Nodziedāt vienu iepriekš sagatavotu dziesmu ar vārdiem bez pavadījuma.
 • Atkārtot ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas un nelielus melodijas motīvus.
 • Atkārtot skolotāja plaukšķinātos ritmus.

 

Līdzi jāņem:

 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Liecība par iepriekšējās klases beigšanu (stājoties 2. – 8. klasē)

 

Uzņemot bērnus vecākās klasēs, tiek pārbaudītas prasmes un zināšanas atbilstoši klases un izglītības programmas prasībām specialitātē un solfedžo.

 

Jautājumu gadījumā zvanīt uz mūzikas skolas tālruņa numuru 64773220.

Izglītības programmas

 • Kora klase
 • Klavierspēle
 • Vijoles spēle
 • Ģitāras spēle
 • Flautas spēle
 • Obojas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Mežraga spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Tubas spēle
 • Eifonija spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi
 • Sagatavošanas klase
 • Klavierspēle bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem

Darba plāns

Skolotāji

 

Klavieru nodaļa

 • Inguna Balode (nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja)
 • Gunta Druska (klavierspēles skolotāja)
 • Zaiga Petrovska (klavierspēles skolotāja)
 • Silva Eidemane (klavierspēles skolotāja)
 • Velta Ispravņikova (klavierspēles skolotāja)
 • Inga Strazdiņa (klavierspēles skolotāja)
 • Egita Salmane (klavierspēles skolotāja)
 • Lilija Kovaļa (klavierspēles skolotāja)
 • Zane Roslova (klavierspēles skolotāja)
 • Līga Kļava (klavierspēles skolotāja)
 • Markuss Daniels Kolosovs (koncertmeistars)
 • Guna Rācene (koncertmeistare)

Vokālā nodaļa

 • Baiba Žēbina (nodaļas vadītāja, vokālās mūzikas skolotāja)
 • Dzidra Jēkabsone (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Velda Sedola (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Dace Rudzīte (vokālās mūzikas skolotāja)

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu nodaļa

 • Jānis Silakalns (nodaļas vadītājs, klarnetes un saksofona spēles skolotājs)
 • Aija Krūze (flautas spēles skolotāja)
 • Vivita Ose (flautas un obojas spēles skolotāja)
 • Sarmīte Kubuliņa (flautas spēles skolotāja)
 • Pēteris Vilks (metāla pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu skolotājs)
 • Jānis Vilks (trompetes spēles skolotājs)
 • Maija Švēdenberga (sitaminstrumentu spēles skolotāja)

Stīgu instrumentu nodaļa

 • Inga Sīmane (nodaļas vadītāja, vijoles spēles skolotāja)
 • Jānis Žagariņš (ģitāras spēles skolotājs)

Teorijas nodaļa

 • Zinta Kokare (nodaļas vadītāja, mūzikas teorijas skolotāja)
 • Inga Rācene (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Baiba Žēbina (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Gunta Pētersone (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Sandra Oto (mūzikas teorijas skolotāja)

 

 

Skolas logo

Izglītība
Zinību diena Smiltenes Mūzikas skolā!

Zinību diena Smiltenes Mūzikas skolā!

Aicinām jaunos un esošos mūzikas skolas audzēkņus uz jaunā 2022./2023. mācību gada svinīgo atklāšanu!

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Uzņemšana Smiltenes Mūzikas skolā!

Uzņemšana Smiltenes Mūzikas skolā!

Klāt augusta mēnesis un Smiltenes Mūzikas skola gaida jaunos censoņus, kuri vēlās mācīties mūziku Smiltenē, Apē un Raunā!  Vēl ir pieejamas vietas 1. klasē šādās izglītības programmās: Klavierspēle Flautas spēle Obojas spēle Mežraga spēle Eifonija spēle Tubas spēle Kora klase Klavierspēle bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem Kā arī sagatavošanas klase bērniem no […]

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Mācību procesa organizēšana Smiltenes Mūzikas skolā

Mācību procesa organizēšana Smiltenes Mūzikas skolā

Mācību procesa organizēšana Smiltenes Mūzikas skolā no 2021. gada 15. novembra.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs