2023. gada 30. janv.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes Mūzikas skola

Par skolu

Smiltenes Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas dibināta 1957. gadā un atrodas Pils ielā 3, Smiltenē.

Smiltenes Mūzikas skolas telpas atrodas bijušās draudzes skolas ēkā, kas kopā ar baznīcu un mācītājmuižu ir pilsētvides mantojuma daļa, kas ataino lauku un pilsētu attīstības īpatnības un tradīcijas.

Smiltenes bijušās draudzes skolas ēkas pirmsākumi meklējami jau 18. gadsimta sākumā, kad Smiltenes draudzē tika ieviesta skola un uzcelta mācītājmuiža. Tomēr, līdzīgi kā daudzviet citur Vidzemē, Polijas un Zviedrijas kara rezultātā, draudze tika izpostīta, miests ar kādām divdesmit mājām, baznīcu, draudzes skolu un mācītājmuižu nodedzinātas vai sagrautas.

1754. gadā pabeidza Smiltenes draudzes skolas ēku, kura saglabājusies līdz pat 20. gadsimtam.

1812. gadā nolēma draudzes skolu pārbūvēt, jo koka sienas bija iepuvušas. Jaunās ēkas celtniecībai bija jāpieved akmeņi, tomēr tos nepieveda, tādēļ vecajai koka konstrukcijas ēkai ielika jaunus pamata baļķus, un no ārpuses to apsita ar dēļiem. Par ēkas turpmāku būvniecību ziņu nav, un tā bez īpašām arhitektūras izmaiņām redzama arī 20. gadsimta fotogrāfijā.

1854. gadā uzcēla līdz mūsdienām saglabājušos draudzes skolas namu mūra konstrukcijās. Jaunuzceltais draudzes skolas nams ir eklektisma stila divu stāvu mūra celtne ar kārniņu jumtu un iekšpagalma pusē izbūvētu jumta lukarnu. Ēka celta kombinējot plēstu laukakmeņu mūri ar sarkanu ķieģeļu joslām. Vidzemes lauku un mazo pilsētu skolu, tā arī draudžu skolu ēku celtniecībā šis divu materiālu savienojums bija bieži sastopams.

Kad un kādēļ veco skolas namu koka konstrukcijās nojauca, precīzi nav zināms. Tomēr 1960. gada fotogrāfijā vecais skolas nams vairs nebija.

Turpmākos gados jaunās draudzes skolas telpas izmantotas dažādiem iemesliem, pēdējās ziņas ir par telpās mītošo Smiltenes mežsaimnieku administrāciju. Kad administrācija pārcēlās uz Silvu, skolas ēkā sāk darbu mūzikas skola – 1957. gadā.

Šobrīd skola piedāvā mūzikas instrumentu spēles apguvi, vokālo apmācību, kā arī interešu izglītības programmas. Šobrīd kopumā tiek īstenotas divpadsmit dažādas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī divas interešu izglītības programmas – mazie vokālās mūzikas kolektīvi, jeb sagatavošanas klase un vokāli instrumentālie ansambļi.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas, kopš 2021. gada 1. septembra Smiltenes Mūzikas skolai pievienojās arī Apes izglītības programmu realizācijas vieta Tirgus ielā 5, Apē un 2022. gada 1. septembrī tika izveidota Raunas izglītības programmu realizācijas vieta Skolas ielā 1, Raunā.

Skolā darbojās 30 pedagogi un mācās 236 audzēkņi.

mūzikas skolas ēka

Jaunā draudzes skolas ēka. Aizmugurē – vecā draudzes skola.

 

Uzņemšana 2022./ 2023. m. g.

Smiltenes Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu un pūšaminstrumentu spēli, kā arī vokālo mūziku.

Gaidīsim audzēkņus uz tādām specialitātēm kā klavierspēle, vokālā mūzika, flautas, obojas, mežraga, eifonija un tubas spēle, kā arī klavierspēli bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem!

Skolā darbojās koris, pūtēju orķestris un dažādi vokālie un instrumentālie ansambļi.

Bērniem vecumā no 6 gadiem iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas sagatavošanas klasi.

 

Lai uzsāktu mācības Smiltenes Mūzikas skolā:

Iestājeksāmeni notiks 25. un 26. augustā no plkst. 16.00 – 18.00 mūzikas skolā Pils ielā 3, Smiltenē,

25. augustā no plkst. 15.00 – 18.00 Tirgus ielā 5, Apē,

24. augustā no plkst. 15.00 – 18.00 Skolas ielā 1, Raunā.

 

Iestājeksāmenu prasības:

 • Nodziedāt vienu iepriekš sagatavotu dziesmu ar vārdiem bez pavadījuma.
 • Atkārtot ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas un nelielus melodijas motīvus.
 • Atkārtot skolotāja plaukšķinātos ritmus.

 

*Stājoties 2. – 8. klasē, līdzi jāņem liecība par iepriekšējās klases beigšanu.

Uzņemot bērnus vecākās klasēs, tiek pārbaudītas prasmes un zināšanas atbilstoši klases un izglītības programmas prasībām specialitātē un solfedžo.

 

Jautājumu gadījumā zvanīt uz mūzikas skolas tālruņa numuru 64773220.

Izglītības programmas

 • Kora klase
 • Klavierspēle
 • Vijoles spēle
 • Ģitāras spēle
 • Flautas spēle
 • Obojas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Mežraga spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Tubas spēle
 • Eifonija spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi
 • Sagatavošanas klase
 • Klavierspēle bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem

Darba plāns

Stundu saraksti

Skolotāji

 

Klavieru nodaļa

 • Inguna Balode (nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja)
 • Gunta Druska (klavierspēles skolotāja)
 • Zaiga Petrovska (klavierspēles skolotāja)
 • Silva Eidemane (klavierspēles skolotāja)
 • Velta Ispravņikova (klavierspēles skolotāja)
 • Inga Strazdiņa (klavierspēles skolotāja)
 • Lāsma Cunska (klavierspēles skolotāja)
 • Lilija Kovaļa (klavierspēles skolotāja)
 • Līga Kļava (klavierspēles skolotāja)
 • Līga Lauriņa (koncertmeistare)
 • Guna Rācene (koncertmeistare, klavierspēles skolotāja)

Vokālā nodaļa

 • Baiba Žēbina (nodaļas vadītāja, vokālās mūzikas skolotāja)
 • Dzidra Jēkabsone (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Velda Sedola (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Dace Rudzīte (vokālās mūzikas skolotāja)

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu nodaļa

 • Jānis Silakalns (nodaļas vadītājs, klarnetes un saksofona spēles skolotājs)
 • Aija Krūze (flautas spēles skolotāja)
 • Vivita Ose-Bērziņa (flautas un obojas spēles skolotāja)
 • Sarmīte Kubuliņa (flautas spēles skolotāja)
 • Pēteris Vilks (metāla pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu skolotājs)
 • Jānis Vilks (trompetes spēles skolotājs)
 • Maija Švēdenberga (sitaminstrumentu spēles skolotāja)

Stīgu instrumentu nodaļa

 • Inga Sīmane (nodaļas vadītāja, vijoles spēles skolotāja)
 • Jānis Žagariņš (ģitāras spēles skolotājs)

Teorijas nodaļa

 • Zinta Kokare (nodaļas vadītāja, mūzikas teorijas skolotāja)
 • Inga Rācene (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Baiba Žēbina (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Gunta Pētersone (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Sandra Oto (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Sarma Bērziņa (mūzikas teorijas skolotāja)

 

Skolas logo

Izglītība

Ziemassvētku ieskaņu koncerts Apes tautas namā

Zvaigžņu lietus nolīst klusi, Visa zeme mirdzēt sāk. Griežas gads uz otru pusi, Balti ziemassvētki nāk.   15. decembrī plkst. 18.00 esiet laipni aicināti uz Smiltenes Mūzikas skolas Apes audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku ieskaņu koncertu Apes tautas namā!

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes Mūzikas skola aicina darbā direktora vietnieku

Smiltenes Mūzikas skola aicina darbā direktora vietnieku

CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt elektroniski pa e-pastu [email protected] līdz 2022. gada 19. decembrim. Tel. informācijai 26462117.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Aizvadīts Smiltenes Mūzikas skolas 65 gadu jubilejas koncerts!

Aizvadīts Smiltenes Mūzikas skolas 65 gadu jubilejas koncerts!

Oktobra simfonijai skanot, 22.oktobrī dzimst jauns stāsts par mūziku, jo Smiltenes Mūzikas skola svin 65 gadu jubileju! gada 1. oktobrī durvis pirmo reizi ver smilteniešu izsapņotā un izlolotā mūzikas skola bērniem un tobrīd – arī pieaugušajiem, ne tikai bagātinot brīvā laika pavadīšanas iespējas, bet pilnībā mainot pilsētas kultūras dzīvi. Mainot uz košāku, skanīgāku, vērtīgāku. Visam […]

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes Mūzikas skola atzīmē Lāčplēša dienu!

Smiltenes Mūzikas skola atzīmē Lāčplēša dienu!

Piektdien, 11. novembrī, plkst. 16:30, aicinām visus skolas audzēkņus un darbiniekus kopīgi atzīmēt Lāčplēša dienu un izgaismot skolas laukumiņu pie piemiņas akmens Krišjānim Baronam ar iepriekš sagatavotiem lukturīšiem, tādējādi godinot 1919. gadā gūtās uzvaras pār pretinieku un ceļu pretī savas valsts neatkarībai un nākotnei!   *lukturīšus iespējams atnest arī ātrāk un nodot saviem pedagogiem.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Zinību diena Smiltenes Mūzikas skolā!

Zinību diena Smiltenes Mūzikas skolā!

Aicinām jaunos un esošos mūzikas skolas audzēkņus uz jaunā 2022./2023. mācību gada svinīgo atklāšanu!

Lasīt vairāk ›

Kalendārs