2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

PAMANĪT,  IEKLAUSĪTIES un ATBALSTĪT!

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ar projekta “PuMPuRS” starpniecību ir devis iespēju sniegt skolēniem papildu palīdzību gan mācību satura apguvē, gan arī sniegt psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Ar katru gadu Smiltenes novadā palielinās projektā iesaistīto izglītojamo un pedagogu skaits. Šī mācību gada pirmajā semestrī projektā tika iesaistīti 149 izglītojamie (Latvijā 3276) no septiņām (Latvijā 459) vispārizglītojošām skolām. Ar 1. septembri projektam aktīvi pievienojusies Smiltenes novada speciālā pamatskola.

Katram izglītojamam tiek veidots individuāls atbalsta plāns vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt. Ja nepieciešams, tiek turpināts atbalsta darbs ar izglītojamo arī nākamajā semestrī. Katra semestra beigās tiek izvērtēta plāna izpilde. Jāatgādina, ka projekta mērķis ir sniegt papildu palīdzību izglītojamiem ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo svarīgi ir iedrošināt un noticēt savai varēšanai izglītojamiem ar negatīvu mācīšanās pieredzi.

Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos.

Izglītojamiem ir iespēja saņemt arī citu speciālistu atbalstu, bieži tie ir psihologi un sociālie pedagogi. Vēl viens atbalsta veids, ko izmanto skolas projektā “PuMPuRS”, ir atbalsta kompensācijas par ēdināšanu izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams. Šo iespēju izmanto 10 Palsmanes pamatskolas internātā dzīvojošie 5.- 9.klašu skolēni. Brokastu, launaga un vakariņu apmaksa no projekta līdzekļiem ir liels atbalsts ģimenēm, kuras nonākušas neapskaužamā stāvoklī dažādu iemeslu dēļ.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, mācības pamet vidēji katrs desmitais izglītojamais. Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicošie ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pateicoties projektā sniegtajām iespējām, arvien vairāk izglītojamiem vērojami uzlabojumi mācībās: pirmajā mācību semestrī tādi bija 94 skolēni (63% no visiem iesaistītajiem), daļēji uzlabojumi novēroti 45 skolēniem (30,2% no visiem iesaistītajiem), bet 10 (6,7%) izglītojamiem uzlabojumu pagaidām nav.

Otrajā semestrī darbs tiks turpināts, lai  PAMANĪTU,  IEKLAUSĪTOS un ATBALSTĪTU!

 

Sagatavoja, Vita Leite, Smiltenes vidusskola, projekta “Pumpurs” koordinators