2023. gada 30. janv.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Metodiskais darbs

Smiltenes novada mācību priekšmetu skolotāju metodiskās apvienības

Valodu joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Latviešu val. un lit. Sarmīte Rīdere [email protected] Sarmīte Rīdere [email protected]
Angļu val. (svešv.) Gundega Upeniece [email protected] Gundega Upeniece [email protected]
Vācu val. (svešv.) Janīna Ķergalve [email protected]    
Krievu val. (svešv.) Ārija Veitmane [email protected]    

Matemātikas joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Matemātika Sandra Pakule [email protected] Monta Konstante [email protected]

Dabaszinātņu joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Bioloģija Anna Lavrinoviča [email protected] Ingūna Rulle [email protected]
Ķīmija Jānis Celmiņš [email protected] Ingūna Rulle [email protected]
Fizika Anda Mežinska [email protected] Ingūna Rulle [email protected]
Ģeogrāfija Ingūna Rulle [email protected] Ingūna Rulle [email protected]

Tehnoloģiju joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Datorika Andrejs Miķis   Sandra Pakule  
Mājturība un koka-metāla tehnoloģijas Jānis Pērle [email protected] Jānis Pērle [email protected]
Mājturība un tekstila tehnoloģijas Ilma Sīmane [email protected]    

Sociālā un pilsoniskā jomā

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Vēsture Jeļena Dombrovska [email protected] Jeļena Dombrovska [email protected]

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas jomā

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Mūzika Arta Egle [email protected]    
Vizuālā māksla Līga Kaupe [email protected] Līga Kaupe [email protected]
Literatūra     Iveta Krūmiņa [email protected]

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Sports Ivars Joksts [email protected] Jurģis Jurka [email protected]

Pirmsskolas un sākumskolas joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Sākumskola Vita Leite [email protected] Vita Leite [email protected]
Pirmsskola Santa Rudzīte [email protected] Santa Rudzīte [email protected]
Logopedi Ārija Baumane [email protected]    
Pedagoģiski medicīniskā komisija Inese Rieksta [email protected]