2023. gada 4. okt.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Metodiskais darbs

Smiltenes novada mācību priekšmetu skolotāju metodiskās apvienības

Valodu joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts
Latviešu val. un lit. Ieva Lejmalniece [email protected]
Angļu val. (svešv.) Gundega Upeniece [email protected]
Vācu val. (svešv.) Janīna Ķergalve [email protected]
Krievu val. (svešv.) Inese Āboliņa [email protected]

Matemātikas joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts
Matemātika Laura Pope [email protected]

Dabaszinātņu joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts
Bioloģija, Ķīmija Inga Zariņa [email protected]
Fizika Ilma Reimane [email protected]
Ģeogrāfija Ingūna Rulle [email protected]

Tehnoloģiju joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts
Datorika un informātika Varis Kondratjevs [email protected]
Dizains un tehnoloģijas Ilma Sīmane [email protected]

Sociālā un pilsoniskā jomā

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts
Vēsture Jeļena Dombrovska [email protected]

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas jomā

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts
Mūzika Dagnija Pakalne [email protected]
Vizuālā māksla Līga Kaupe [email protected]

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts
Sports Jurģis Jurka [email protected]

Pirmsskolas un sākumskolas joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts
Sākumskola Sintija Grišjāne [email protected]
Pirmsskola Santa Rudzīte [email protected]