2023. gada 10. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Smiltenes sporta skolas Facebook konts

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. Sporta skola savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, sporta izglītības jautājumus risina saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju.

Smiltenes pilsētas BJSS dibināta 2002.gada 1. septembrī. Jaundibinātajā skolā sāka trenēties piecos sporta veidos – basketbolā, BMX, futbolā, vieglatlētikā un volejbolā. Laika gaitā ir nākuši klāt 2 sporta veidi.

Smiltenes pilsētas BJSS mācību – treniņu procesa organizēšanai izmanto Smiltenes BJSS sporta zāli, Smiltenes novada sporta bāzes un Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem.

Smiltenes pilsētas BJSS, sadarbībā ar Smiltenes novada Sporta pārvaldi, veic arī metodiski – organizatoriskā centra funkcijas. Skolā tiek organizētas Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskās apvienības sēdes, notiek pieredzes apmaiņas braucieni, tiek koordinēts kursu un semināru apmeklējums, sekmīgi organizē un vada sacensības vispārizglītojošām skolām.

Smiltenes pilsētas BJSS strādā 27 darbinieki, no tiem 4 administrācija, 21 treneri, fizioterapeits un apkopēja. Katru gadu sporta skola piedalās Smiltenes novada, Latvijas mēroga un starptautiskajās sacensībās.

Smiltenes pilsētas BJSS tiek finansēta no Smiltenes novada pašvaldības budžeta un no valsts budžeta mērķdotācijām. Skolai iedalītie finansu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Skolas direktors – Ivars Joksts no 2002. gada 1. septembra.

Skolas misija, vīzija

Izglītības iestādes misija ir nodrošināt izglītības saturu un kvalitāti efektīvā un mūsdienīgā izglītības iestādē, kur profesionālu pedagogu vadībā iespējams apgūt Smiltenē populārākās sporta programmas. Audzināt jaunos sportistus par mērķtiecīgām, atbildīgām, drosmīgām personībām, kas spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, ievērot godīgas cīņas principus, uzņemties atbildību un pielietot iegūtās zināšanas turpmākajā tālākizglītības procesā. Vīzija par izglītojamo – izglītojamais ir fiziski, garīgi un emocionāli attīstīta personība, kas ir motivēta aktīvam, veselīgam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi.

Skolas logo

Lepojamies 

Lepojamies ar jaunākajiem sasniegumiem BMX – Veronika Monika Stūriška Pasaules junioru čempione 2023.

Kā arī ar Olimpisko spēļu dalībniecēm Līnu Mūzi, Sandru Aleksejevu, Vinetu Pētersoni un sportistu treneri Ģirtu Kātiņu.

 

Skolēnu skaits

2023./2024. m. g. skolēnu skaits 527.

 • Basketbols – 65
 • BMX riteņbraukšana – 37
 • Futbols – 171
 • Orientēšanās sports – 52
 • Riteņbraukšana – 22
 • Vieglatlētika – 126
 • Volejbols – 54
Tradīcijas

Tradīcijas un svētki:

 • Mācību gada sākuma (2.septembrī) aktivitātes izglītojamajiem – “Ielec septembrī”;
 • Skolotāju dienas ekskursija skolas darbiniekiem;
 • Ziemassvētku eglīte izglītojamiem pa grupām un kopējā visiem skolas darbiniekiem;
 • “Gada sportists” izglītojamo, kuri uzrādījuši augstvērtīgus sportiskos rezultātus, sveikšana;
 • Izlaidums;
 • “Spēka diena” izglītojamajiem.
Izglītības programmas

Izglītības programmas:

 • Basketbols;
 • BMX riteņbraukšana;
 • Futbols;
 • Orientēšanās sports;
 • Riteņbraukšana;
 • Vieglatlētika;
 • Volejbols.
Skolas darbinieki
Vārds, Uzvārds Amats
Evita Ozola Skolas direktora vietniece
Kitija Klempnere  Izglītības metodiķe
Iveta Spolīte  Lietvede
Mārtiņš Rakštelis  Fizioterapeits
Ivars Joksts  Basketbola treneris
Andris Jaunzems  Vecākais treneris basketbolā
Aleksis Eduards Brālītis  Basketbola treneris
Ģirts Kātiņš  Vecākais treneris BMX
Renārs Auga BMX treneris
Mārtiņš Veģeris Vecākais treneris futbolā
Elvis Teremko Futbola treneris
Jānis Dergačs  Futbola treneris
Edgars Jansons  Futbola treneris
Jānis Augstkalns  Futbola treneris
Liene Brūvele Vecākā trenere orientēšanās sportā
Māris Stabiņš  Orientēšanās sporta treneris
Kaspars Radziņš Orientēšanās sporta treneris
Agnis Apse  Vecākais treneris riteņbraukšanā
Kate Alīsija Apse Riteņbraukšanas trenere
Guntars Markss  Vieglatlētikas treneris 
Sindija Grēna  Vecākā trenere vieglatlētikā
Ingars Grēns  Vieglatlētikas treneris
Edgars Matuks  Vieglatlētikas treneris
Aija Latika  Vieglatlētikas trenere
Gita Brālēna Vecākā trenere volejbolā
Elvis Markss  VFS treneris
Notikumu arhīvs līdz 2021. gadam

Smiltenes pilsētas BJSS „Gada sportists-2021”

Lai arī 2021.gads pagāja jaunu pārbaudījumu, izaicinājumu, sevis pārvarēšanas un pierādīšanas gaisotnē, Smiltenes pilsētas BJSS audzēkņu sportiskie rezultāti pierāda, ka, neskatoties uz jebkādiem treniņu apstākļiem, var uzrādīt labus rezultātus.
Ir izcīnītas 23 Latvijas čempionātu medaļas, kā arī Baltijas un EČ medaļas. Sakot paldies audzēkņiem un treneriem, 21.janvārī notika skolas „Gada sportists-2021” svinīgais pasākums. Ar savu sportisko pieredzi dalījās mūsu skolas absolvente, Olimpisko spēļu dalībniece Līna Mūze. Lai Līnas stāsts ir kā papildus motivācijas deva jauno sportistu izaugsmē. Ar saviem priekšnesumiem klātesošos priecēja Kristiānas Vincjunas deju studija „Kristāls”.
 
Skolas gada sportista balvas saņēma:
VIEGLATLĒTIKĀ -Ginters Ķelps, Dāvis Krauklis, treneris Guntars Markss;
Jorens Miķelsons, Kristers Krauklis, Kristians Markss, treneris Ingars Grēns;
Marta Nēgele, trenere Sindija Grēna;
BMX – Veronika Monika Stūriška, treneris Ģirts Kātiņš;
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ Agnese Jaunmuktāne, Anda Jaunmuktāne, Austris Kalniņš, Marta Kalniņa, Uvis Sproģis, trenere Liene Brūvele;
RITEŅBRAUKŠANĀ – Karīna Harkina, Ģirts Harkins, Linda Elizabete Brilte, treneris Agnis Apse;
VOLEJBOLĀ – Toms Emīls Liepa, Katrīna Rozīte, Megija Dzene, trenere Gita Brālēna; FUTBOLĀ – Sandija Jansone, treneris Mārtiņš Veģeris.
 
Atzinības raksts tika pasniegts:
Rriteņbraukšanas grupas audzēkņiem Robertam Judinam un Tomasam Bromam, treneris Agnis Apse;
BMX grupas audzēknim Miķelim Zetmanim, treneris Renārs Auga.
 
Ar piemiņas balvām tika sveikti komandu sporta veidu dalībnieki: 
Orientēšanās sportā trenera Māra Stabiņa audzēknes Kitija Abula, Anete Stabiņa un treneres Lienes Brūveles audzēkņi Agnese un Anda Jaunmuktānes, Austris un Marta Kalniņi, Tīna Deina Kukurīte, Baiba Medne, Kristers Lārmanis, Uvis Sproģis, Renārs Kļaviņš;
Futbolisti Gustavs Goba, Marsels Dūmiņš, Bruno Duks, Miks Bisenieks, Matīss Pogulis, Kārlis Purmalis, Kevins Krauklis, Julians Platkājs, Marko Kaļickis, Dāvis Zviedris, Verners Vējiņš, treneris Mārtiņš Veģeris.
 
Paldies treneriem un audzēkņiem par ieguldīto treniņu darbu!
Izvirziet sev mērķi un sasniedziet to! Novēlam Jums visiem laimīgu, sportiski aktīvu un augstiem rezultātiem bagātu 2022.gadu!
 
 
 
 
Realizēts projekts – treniņformu iegāde basketbolistiem
 

Pateicoties mūsu basketbola kluba aktivitātēm, sporta skolas basketbola treniņgrupu audzēkņiem un spēlētājiem reģionālajā basketbola līgā ir jaunas treniņu formas – pavisam 50.

            BK “Smiltene” projekts “Būsim pa smuko” tika apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā 2021. gadam.

            Noteiktajā termiņā tika saņemti astoņi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. Biedrības “Basketbola klubs Smiltene” projektam “Būsim pa smuko!” tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 875 eiro apmērā. Tikpat lielu līdzfinansējumu atvēlēja BK “Smiltene”. Finansiāls atbalsts tērpu iegādei bija arī no jauno basketbolistu vecāku puses.

            Tagad praktiski viesiem (daži vēl nav saņēmuši) Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem basketbolistiem ir vienādas treniņu formas melnā un gaišpelēkā krāsā.

            Jaunās formas atvieglo treniņu procesu. Ir patīkamāks skats un rodas nopietnākas darbības iespaids. Agrāk bija diezgan bēdīgi, kad audzēkņi uz treniņu atnāca katrs citādākas krāsas tērpā, raibi kā dzeņa vēderi. Radās arī problēmas, sadaloties komandās. Tāpēc arī nolēmām iegādāties jaunas treniņu formas.

            Ņemot vērā šā brīža aktuālo situāciju valstī saistībā ar pandēmiju, acīmredzot būs daudz jātrenējas āra apstākļos. Tas nozīmē, ka būs jādomā par siltāku sporta apģērbu iegādi, lai basketbolistiem būtu attiecīgs apģērbs trenējoties ārā aukstākā laikā.

 

Smiltenes novada skolu rudens kross 2021

 
   Otrdien, 2021. gada 5. oktobrī, Smiltenē Meža ielas apkārtnē notika Smiltenes, nu jau paplašinātā, novada skolu rudens kross. Lai gan saulīte bija paslēpusies aiz mākoņiem, laika apstākļi bija kā radīti skriešanai un skrējējiem atlika tikai uzrādīt labus rezultātus. Uz sacensībām bija ieradušies arī novada jaunpienācēji, skrējēji no Apes pamatskolas. Protams, bija arī Grundzāles, Palsmanes, Variņu, Blomes un Bilskas pamatskolu, kā arī Smiltenes vidusskolas jauni censoņi. Kā jau parasti visspraigākās bija sacensības jaunākajās vecuma grupās. Dažiem līdzi just bija ieradušies arī vecāki vai vecvecāki. Prieks par viņu ieinteresētību bērnu aktivitātēs!
 
Sacensību rezultāti sanāca šādi:
2012.g.dz. un jaunākas meitenes 300m
   1. Karīna Bahure, Grundzāles p-skola
   2. Loreta Rakuzova, Grundzāles p-skola
   3. Elīna Purakalne, D.Ozoliņa Apes p-skola
 
2012.g.dz. un jaunāki puiši 300m
   1. Rihards Jemsts, Smiltenes v-skola
   2. Gustavs Solovjovs, Grundzāles p-skola
   3. Markuss Avotiņš, Bilskas p-skola
 
2010.-2011.g.dz.meitenes 500m
   1. Una Pērkone, Smiltenes v-skola
   2. Elza Lucāne, Grundzāles p-skola
   3. Marija Sīpola, Palsmanes p-skola
 
2010.-2011.g.dz.puiši 500m
   1. Jānis Putrālis, Smiltenes v-skola
   2. Miks Raeins Timermanis, Smiltenes v-skola
   3. Aksels Ķuzis, Smiltenes v-skola
 
2008.-2009.g.dz.meitenes 500m
   1. Kitija Abula, Grundzāles p-skola
   2. Estere Grandava, D.Ozoliņa Apes p-skola
   3. Megija Ķestere, Grundzāles p-skola
 
2008.-2009.g.dz.puiši 1000m
   1. Eduards Pundurs, Blomes p-skola
   2. Umberts Teters, D.Ozoliņa Apes p-skola
   3. Kristers Gaugers,
 
2006.-2007.g.dz.meitenes 1000m
   1. Annija Sīpola, Palsmanes p-skola
   2. Natālija Kranāte, D.Ozoliņa Apes p-skola
   3. Sanija Kaņipova, Variņu p-skola
 
2006.-2007.g.dz.puiši 1000m
   1. Ričards Āgaris, Blomes p-skola
   2. Roberts Kašs, Smiltenes v-skola
   3. Rikardo Enītis, D.Ozoliņa Apes p-skola
 

Izaicinājumu mēnesis

4.izaicinājuma nedēļa un viss izaicinājumu mēnesis ir noslēdzies!

Nu tad tā, ilgi gaidītais apkopojums ir tapis.. 
 
Ir noslēgudies 4.izaicinājuma nedēļa un arī viss izaicinājumu mēnesis! 
 
Patiesi liels prieks par visiem, kas aktīvi un radoši piedalījās, jūsu dēļ ir prieks censties un rīkot šādus pasākumus! Par visiem dalībniekiem varam teikt droši – jūs esat patiesi spēcīgi, gan miesā, gan garā! Pagūt uz treniņiem, izpildīt mājasdarbus un vēl atrast laiku izaicināt sevi brīvajā laikā – Malači!!! 
 
🏆Tātad, 4.izaicinājuma nedēļas uzvarētāji:
*SSG – MT-5 treniņgrupas komandas:
🥇1.vieta – Roberts Judins ar ģimeni
🥈2.vieta – Dairis Jaroslavskis ar ģimeni
🥉3.vieta – Aleksis Jēkabsons ar ģimeni
 
*MT-6 – ASM treniņgrupas komandas:
🥇🥈1. un 2.vietu dala:
   – Anda Jaunmuktāne, Uvis Sproģis un Marta Kalniņa
   – Agnese Jaunmuktāne, Tīna Deina Kukurīte un Austris Kalniņš
 
🏆Izaicinājuma mēneša kopvērtējuma uzvarētāji:
*SSG – MT-5 treniņgrupā:
🥇1.vieta – Dairis Jaroslavskis
🥈2.vieta – Roberts Judins
🥉3.vieta – Emīls Logins
 
*MT-6 – ASM treniņgrupā:
🥇1.vieta – Uvis Sproģis
🥈2.vieta – Karīna Harkina
🥉3.vieta – Nadīna Kučere
 
Paldies visiem par dalību! 
Esiet stipri, veseli un kustīgi un gaidiet jaunus izaicinājumus! 

1.vieta – Roberts Judins ar ģimeni 

    2.vieta – Dairis Jaroslavskis ar ģimeni

 3.vieta – Aleksis Jēkabsons ar ģimeni

1./2.vieta – Austris Kalniņš, Anda Jaunmuktāne, Tīna Deina Kukurīte

1./2.vieta – Uvis Sproģis, Marta Kalniņa, Agnese Jaunmuktāne

1.vieta kopvērtējumā – Dairis Jaroslavskis

2.vieta kopvērtējumā – Roberts Judins

3.vieta kopvērtējumā – Emīls Logins

1.vieta kopvērtējumā – Uvis Sproģis

2.vieta kopvērtējumā – Karīna Harkina

3.vieta kopvērtējumā – Nadīna Kučere

Kopvērtējuma uzvarētāji – Dairis Jaroslavskis un Uvis Sproģis

 

Ir pienākusi jau 4.izaicinājuma nedēļa (pēdējā šajā izaicinājumu pilnajā mēnesī)! 
Šonedēļ izaicinām: 💪
🏅SSG – ASM treniņgrupas izglītojamos – Fotoorientēšanās. Lielisks pasākums, lai dotos pastaigā dabā, svaigā gaisā, ar lieliksu kompāniju!
SSG – MT-5 – fotoorientēšanās lokācija ir Smiltenes Vecajais parks.
MT-6 – ASM – fotoorientēšanās lokācija ir Cērtenes pilskalns Smiltenē.
Galvenaie nosacījumi: Tavā grupiņa drīkst būt ne vairāk kā 3 cilvēki un pats galvenais, lai viss izdotos – jāņem līdzi jautrs noskaņojums un piedzīvojumu gars!🤩
Fotoorientēšanās kartes pieejamas šeit: SSG – MT-5 un MT-6 – ASM
 
Vispārīgā informācija:
   *Izaicinājumu norises laiks – viss februāris – katru nedēļu jauns izaicinājums.
   *Katrs izaicinājums jāiesūta līdz tekošās nedēļas svētdienai, plkst. 24:00.
   *Izaicinājumu izpilde un dalība ir katram individuāli.
   *Savs veikums (izpildītais izaicinājums) jāsūta uz e-pastu: [email protected], klāt norādot savu vārdu, uzvārdu, treniņgrupu, jautro kompāniju, kas devās ar Tevi šajā piedzīvojumā un pielikumā izpildītais izaicinājums (vēlams word dokumentā).
   *Katru nedēļu tiks izlozētas pārsteiguma balvas!🏆

 

3.izaicinājuma nedēļa ir noslēgusies!

3. izaicinājumu nedēļa ir noslēgusies! 
 
Šajā nedēļā saņēmām daudz un ļoti skaistus darbiņus, paldies visiem par radošumu un pārsteigumiem! 😊
 
Veicot izlozi tika noskaidroti šīs nedēļas izlozes laimīgie:
   🥳SSG – MT-5: Artis Harkins, Dairis Jaroslavskis
Kā oriģinālākais darbiņš: Roberts Judins
   
   🥳MT-6 – ASM: Agnese Jaunmuktāne, Anda Jaunmuktāne
Kā oriģinālākais darbiņš: Uvis Sproģis
 
Esiet kustīgi, lustīgi un pieņemtiet jaunus izaicinājumus! 
Visus darbiņus var apskatīties mūsu Facebook lapā.
 
                 Artis Harkins
 
            Dairis Jaroslavskis
 
Oriģinālākais darbiņš: Roberts Judins
 
          Agnese un Anda Jaunmuktānes
 
Oriģinālākais darbiņš: Uvis Sproģis
 
 

Ir pienākusi jau 3.izaicinājuma nedēļa! 
 
Šonedēļ izaicinām: 💪
   🏅SSG – ASM treniņgrupas izglītojamajiem – “Mana svece” – februāris ir sveču mēnesis, līdz ar to radīsim noskaņu – lejam sveces, esiet radoši krāsās, formās un izejmateriālos. 
 
Vispārīgā informācija: 
   *Izaicinājumu norises laiks – viss februāris – katru nedēļu jauns izaicinājums.
   *Katrs izaicinājums jāiesūta līdz tekošās nedēļas svētdienai, plkst. 24:00.
   *Izaicinājumu izpilde un dalība ir katram individuāli.
   *Savs veikums (izpildītais izaicinājums) jāsūta uz e-pastu: [email protected], klāt norādot savu vārdu, uzvārdu, treniņgrupu un pielikumā izpildītais izaicinājums.
   *Katru nedēļu tiks izlozētas pārsteiguma balvas!🏆
2.izaicinājuma nedēļa ir noslēgusies!
 
 
   Paldies visiem aktīvistiem par dalību, prieks redzēt, ka enerģija virmo un esat gatavi pieņemt dažādus izaicinājumus! 😊
 
 
Veicot izlozi tika noskaidroti šīs nedēļas izlozes laimīgie:
   SSG – MT-5: Evelīna Brikmane, Gustavs Selga
 
Apkopojot “Sporta erudīta” rezultātus tika noskaidroti šīs nedēļas labākie:
   MT-6 – ASM: 1.v. Karīna Harkina 43p.; 2.-3.v. Nadīna Kučere un Uvis Sproģis 41p.
 
Tika izvēlēts arī oriģinālākais iesūtītais darbiņš:
   SSG – MT-5: Artis Harkins
 
Esiet kustīgi, lustīgi un pieņemtiet jaunus izaicinājumus! 
 
 
              Evelīna Brikmane
 
Karīna Harkina un Artis Harkins
 
                  Nadīna Kučere
 
                      Uvis Sproģis
 
                   Gustavs Selga
 

Ir pienākusi jau 2.izaicinājuma nedēļa! 
 
Šonedēļ izaicinām: 💪
   🏅SSG – MT-5 treniņgrupas izglītojamajiem – “Interesantākais dabas veidojums” (jāiesūta foto ar neparastāko veidojumu, ko radījusi daba, iemūžiniet to fotogrāfijā un iesūtiet – arī datumu, kad foto uzņemts un atrašanās vieta).
   🏅MT-6 – ASM treniņgrupas izglītojamajiem – “Sporta erudīts” – https://forms.gle/8qwqcUkVY7A5tMn88 – anketa ar dažādiem, neparastiem jautājumiem, kurus ir vērts noskaidrot! 😎
 
Esiet radoši, aktīvi un pozitīvi – baudiet skaisto ziemu!
 
Vispārīgā informācija: 
   *Izaicinājumu norises laiks – viss februāris – katru nedēļu jauns izaicinājums.
   *Katrs izaicinājums jāiesūta līdz tekošās nedēļas svētdienai, plkst. 24:00.
   *Izaicinājumu izpilde un dalība ir katram individuāli.
   *Savs veikums (izpildītais izaicinājums) jāsūta uz e-pastu: [email protected], klāt norādot savu vārdu, uzvārdu, treniņgrupu un pielikumā izpildītais izaicinājums.
   *Katru nedēļu tiks izlozētas pārsteiguma balvas!🏆
 
 
 
1.izaicinājuma nedēļa ir noslēgusies!
 
 
   Paldies visiem aktīvistiem par dalību, prieks redzēt, ka enerģija virmo un esat gatavi pieņemt dažādus izaicinājumus! 😊
 
Veicot izlozi tika noskaidroti šīs nedēļas laureāti:
   SSG – MT-5: Mareks Podnieks, Jānis Freimanis
   MT-6 – ASM: Agnese Jaunmuktāne, Nadīna Kučere
 
Tika izvēlēti arī oriģinālākie iesūtītie darbiņi:
   SSG – MT-5: Emīls Logins
   MT-6 – ASM: Uvis Sproģis
 
     
                     Laureāts: Nadīna Kučere 
 
   
                      Laureāts: Jānis Freimanis
 
                   Laureāts: Agnese Jaunmuktāne
 
                     Laureāts: Mareks Podnieks
 
                Oriģinālākais darbs: Emīls Logins
 
                                     Oriģinālākais darbs: Uvis Sproģis
 
 
Plašāku rakstu skatieties: https://www.facebook.com/SmiltenesBJSS   
 
Esiet kustīgi, lustīgi un pieņemtiet jaunus izaicinājumus! 💪😎
 
 
 
 

   Ir sācies jauns mēnesis – īpašs ne tikai ar dienu un datumu skaitu tajā, bet arī ar to, ka mūsu skolā – Smiltenes pilsētas BJSS – ir sācies izaicinājumu mēnesis, kur katru nedēļu skolas izglītojamie tiek izaicināti piedalīties un iesūtīt savu radošo pieeju izaicinājumu izpildei!
 
Sveicināti 1. izaicinājumu nedēļā!
 
Viss ļoti vienkārši – ievēro noteikumus un iesūti savu veikumu.
   🏅SSG – MT-5 treniņgrupas izglītojamajiem – “Mans sniega veidojums” (jāiesūta foto ar savu veidojumu – kadrā jābūt redzamam arī veidotājam).
   🏅MT-6 – ASM treniņgrupas izglītojamajiem – “Ūdens ziemā” (ejiet pastaigā, atrodiet savu ūdeni ziemā, iemūžiniet to fotogrāfijā un iesūtiet – arī datumu, kad foto uzņemts un atrašanās vieta).
 
Esiet radoši, aktīvi un pozitīvi – baudiet skaisto ziemu!
 
 Vispārīgā informācija: 
   *Izaicinājumu norises laiks – viss februāris – katru nedēļu jauns izaicinājums.
   *Katrs izaicinājums jāiesūta līdz tekošās nedēļas svētdienai, plkst. 24:00.
   *Izaicinājumu izpilde un dalība ir katram individuāli.
   *Savs veikums (izpildītais izaicinājums) jāsūta uz e-pastu: [email protected], klāt norādot savu vārdu, uzvārdu, treniņgrupu un pielikumā izpildītais izaicinājums.
   *Katru nedēļu tiks izlozētas pārsteiguma balvas!🏆

 

***

Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem ir iespēja turpināt treniņu procesu – ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Ikdienā gan treneri, gan audzēkņi saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Šobrīd aktuāli kļūst ziemas sezonas iestāšanās un tai raksturīgie laikapstākļi.

Lai saudzētu un rūpētos par jauno sportistu veselību, aicinām skolas audzēkņus un viņu vecākus pievērst uzmanību jauniešu apģērbam dodoties uz treniņiem ārvidē.

Esam apkopojuši dažādu informācijas avotu ieteikumus par to, kā pareizi ģērbties nodarbībām ārā:

 • Izvēlēties apģērbu, kurš ir piemērots sporta nodarbībām aukstajā sezonā. Sporta apģērba ražošanā tiek pielietotas dažāda veida tehnoloģijas un materiāli, kuri nodrošina sportista labsajūtu un kustību brīvību, tāpēc nodarbībām ieteicams izvēlēties specializētu sporta apģērbu. Dodoties uz un no nodarbībām ieteicams vilkt atsevišķu kurtku vai siltu vējjaku, kuru nodarbībās neizmanto. 
 • Ģērbties kārtās: 1.kārta – ādai pieguloša termoveļa; 2.kārta – siltuma absorbējošs apģērba gabals; 3.kārta – laika apstākļiem atbilstošas virsdrēbes. Ņemt vērā, ka jāģērbjas silti, bet nedrīkst vilkt pārāk biezu un smagu apģērbu, kā arī vilkt pārāk daudz apģērba kārtu. Tas var radīt pārlieku svīšanu, kā arī ierobežo kustības, rezultējoties pārkaršanā vai tieši pretēji salšanā.
 • Izvēlēties sintētiska, nevis kokvilnas materiāla apģērbu. Sintētika uztur ķermeņa siltumu un ir komfortabla, tā nekļūst slapja.
 • Zem apģērba vilkt termoveļu, kas uzturēs sausu sajūtu pie ādas brīžos, kad svīstat un palīdzēs regulēt ķermeņa temperatūru brīžos, kad palielināt vai samazināt fizisko aktivitāti. Kā pareizi izvēlēties termoveļu variet uzzināt sporta preču veikala MySport blogā: https://www.mysport.lv/lv/blog/ka-izveleties-termovelu
 • Aukstā laikā, ja atļauj sporta veida specifika, izmantot sporta cepuri, cimdus un lakatu. Kājās iespējams vilkt termozeķes un atbilstošus ziemas āra apavus, kuri pasargās no iespējamiem riskiem paslīdēt.

Smiltenes Sporta skola
Smiltenes pilsētas BJSS aicina darbā

Smiltenes pilsētas BJSS aicina darbā

Lasīt vairāk ›

Smiltenes Sporta skola
Smiltenes pilsētas BJSS svin 20 gadu jubileju!

Smiltenes pilsētas BJSS svin 20 gadu jubileju!

Lasīt vairāk ›

Smiltenes Sporta skola
Konkurss

Konkurss "Smiltenes pilsētas BJSS jubilejas logo"

Ar svinīgu noskaņojumu vēlamies jums paziņot par mūsu konkursiņu! Jau septembrī Smiltenes pilsētas BJSS svinēs 20 gadu jubileju. Šim pasākumam par godu vēlamies izveidot skolas jubilejas logo. Aicinām katru interesentu piedalīties konkursā ar savu ideju par to kāds varētu izskatīties jubilejas logo. Ar prieku gaidīsim visus jūsu radošos darbiņus! Konkursa nolikums pieejams šeit: https://izglitiba.smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/sites/5/Nolikums-Jubilejas-Logo.pdf 

Lasīt vairāk ›

Profesionālā ievirze
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola aicina darbā LIETVEDI

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola aicina darbā LIETVEDI

Aicina darbā LIETVEDI (Pilna slodze – 40 stundas nedēļā)     Lietveža darba pienākumi: Kārtot, organizēt un vadīt Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas lietvedības darbu, atbilstoši LR likumdošanai un apstiprinātajai lietu nomenklatūrai. Darbs ar arhīvu. Informācijas nodošana: Pārzināt skolas struktūru, darbinieku kompetenci, informācijas plūsmas mehānismu, likumdošanu informācijas izmantošanā, kā arī likumdošanu personu datu […]

Lasīt vairāk ›

Profesionālā ievirze
Jauno audzēkņu uzņemšana Sporta skolā!

Jauno audzēkņu uzņemšana Sporta skolā!

Lasīt vairāk ›

Kalendārs