Flower

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

2021./2022. mācību gadā iestādi apmeklē 430 izglītojamie.

Smiltenes sporta skolas Facebook konts

Vēsture

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. Sporta skola savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, sporta izglītības jautājumus risina saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju.

Smiltenes pilsētas BJSS dibināta 2002.gada 1.septembrī. Jaundibinātajā skolā sāka trenēties piecos sporta veidos – basketbolā, BMX, futbolā, vieglatlētikā un volejbolā. Laika gaitā ir nākuši klāt 2 sporta veidi.

Smiltenes pilsētas BJSS mācību – treniņu procesa organizēšanai izmanto Smiltenes BJSS sporta zāli, Smiltenes novada sporta bāzes un Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem.

Smiltenes pilsētas BJSS, sadarbībā ar Smiltenes novada Sporta pārvaldi, veic arī metodiski – organizatoriskā centra funkcijas. Skolā tiek organizētas Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskās apvienības sēdes, notiek pieredzes apmaiņas braucieni, tiek koordinēts kursu un semināru apmeklējums, sekmīgi organizē un vada sacensības vispārizglītojošām skolām.

Smiltenes pilsētas BJSS strādā 25 darbinieki, no tiem 3 administrācija, 20 treneri, fizioterapeite un apkopēja. Katru gadu sporta skola piedalās Smiltenes novada, Latvijas mēroga un starptautiskajās sacensībās.

Smiltenes pilsētas BJSS tiek finansēta no Smiltenes novada pašvaldības budžeta un no valsts budžeta mērķdotācijām. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Darbinieki

Evita Ozola – skolas direktora vietniece

Kitija Klempnere – izglītības metodiķe

Sabīne Zvejniece – lietvede

Tīna Nulle – fizioterapeite

Ivars Joksts – vecākais treneris basketbolā

Andris Jaunzems – basketbola treneris

Elvis Markss – basketbola treneris

Dzintars Ziediņš – basketbola treneris

Ģirts Kātiņš – vecākais treneris BMX 

Renārs Auga – BMX treneris

Raimonds Dūmiņš – vecākais treneris futbolā

Mārtiņš Veģeris – futbola treneris

Jānis Dergačs – futbola treneris

Reinholds Klots – futbola treneris

Edgars Jansons – futbola treneris

Liene Brūvele –  vecākā trenere orientēšanās sportā

Māris Stabiņš – orientēšanās sporta

Agnis Apse –  vecākais treneris riteņbraukšanā

Guntars Markss – vecākais treneris vieglatlētikā

Zanda Beitika – vieglatlētikas trenere

Sindija Grēna – vieglatlētikas trenere

Ingars Grēns – vieglatlētikas treneris

Edgars Matuks – vieglatlētikas treneris

Gita Brālēna – vecākā trenere volejbolā

Skolas vecāku padome

Vecāku padomes locekļi:

 • Aivis Zetmanis – vecāku padomes priekšsēdētājs un skolas BMX riteņbraucēju pārstāvis
 • Ivars Joksts – skolas direktors
 • Liene Brūvele – orientēšanās sporta trenere
 • Ģirts Kātiņš – BMX riteņbraukšanas treneris
 • Jānis Mūrmanis – skolas izglītojamais
 • Māris Millers – skolas basketbolistu pārstāvis
 • Kristīne Freimaneskolas futbolistu pārstāve
 • Sanita Ošiņaskolas orientēšanās sportistu pārstāve
 • Liene Skrapceskolas riteņbraucēju pārstāve
 • Zigmārs Doršs – skolas vieglatlētu pārstāvis
 • Līga Osma – skolas volejbolistu pārstāve

Skolas logo

Aktualitātes

Izaicinājumu mēnesis

 

4.izaicinājuma nedēļa un viss izaicinājumu mēnesis ir noslēdzies!

Nu tad tā, ilgi gaidītais apkopojums ir tapis.. 
 
Ir noslēgudies 4.izaicinājuma nedēļa un arī viss izaicinājumu mēnesis! 
 
Patiesi liels prieks par visiem, kas aktīvi un radoši piedalījās, jūsu dēļ ir prieks censties un rīkot šādus pasākumus! Par visiem dalībniekiem varam teikt droši – jūs esat patiesi spēcīgi, gan miesā, gan garā! Pagūt uz treniņiem, izpildīt mājasdarbus un vēl atrast laiku izaicināt sevi brīvajā laikā – Malači!!! 
 
🏆Tātad, 4.izaicinājuma nedēļas uzvarētāji:
*SSG – MT-5 treniņgrupas komandas:
🥇1.vieta – Roberts Judins ar ģimeni
🥈2.vieta – Dairis Jaroslavskis ar ģimeni
🥉3.vieta – Aleksis Jēkabsons ar ģimeni
 
*MT-6 – ASM treniņgrupas komandas:
🥇🥈1. un 2.vietu dala:
   – Anda Jaunmuktāne, Uvis Sproģis un Marta Kalniņa
   – Agnese Jaunmuktāne, Tīna Deina Kukurīte un Austris Kalniņš
 
🏆Izaicinājuma mēneša kopvērtējuma uzvarētāji:
*SSG – MT-5 treniņgrupā:
🥇1.vieta – Dairis Jaroslavskis
🥈2.vieta – Roberts Judins
🥉3.vieta – Emīls Logins
 
*MT-6 – ASM treniņgrupā:
🥇1.vieta – Uvis Sproģis
🥈2.vieta – Karīna Harkina
🥉3.vieta – Nadīna Kučere
 
Paldies visiem par dalību! 
Esiet stipri, veseli un kustīgi un gaidiet jaunus izaicinājumus! 

         1.vieta – Roberts Judins ar ģimeni 

    2.vieta – Dairis Jaroslavskis ar ģimeni

 3.vieta – Aleksis Jēkabsons ar ģimeni

1./2.vieta – Austris Kalniņš, Anda Jaunmuktāne, Tīna Deina Kukurīte

1./2.vieta – Uvis Sproģis, Marta Kalniņa, Agnese Jaunmuktāne

1.vieta kopvērtējumā – Dairis Jaroslavskis

2.vieta kopvērtējumā – Roberts Judins

3.vieta kopvērtējumā – Emīls Logins

1.vieta kopvērtējumā – Uvis Sproģis

2.vieta kopvērtējumā – Karīna Harkina

3.vieta kopvērtējumā – Nadīna Kučere

Kopvērtējuma uzvarētāji – Dairis Jaroslavskis un Uvis Sproģis

 

 

Ir pienākusi jau 4.izaicinājuma nedēļa (pēdējā šajā izaicinājumu pilnajā mēnesī)! 
 
Šonedēļ izaicinām: 💪
🏅SSG – ASM treniņgrupas izglītojamos – Fotoorientēšanās. Lielisks pasākums, lai dotos pastaigā dabā, svaigā gaisā, ar lieliksu kompāniju!
SSG – MT-5 – fotoorientēšanās lokācija ir Smiltenes Vecajais parks.
MT-6 – ASM – fotoorientēšanās lokācija ir Cērtenes pilskalns Smiltenē.
Galvenaie nosacījumi: Tavā grupiņa drīkst būt ne vairāk kā 3 cilvēki un pats galvenais, lai viss izdotos – jāņem līdzi jautrs noskaņojums un piedzīvojumu gars!🤩
 
Fotoorientēšanās kartes pieejamas šeit: SSG – MT-5 un MT-6 – ASM
 
Vispārīgā informācija:
   *Izaicinājumu norises laiks – viss februāris – katru nedēļu jauns izaicinājums.
   *Katrs izaicinājums jāiesūta līdz tekošās nedēļas svētdienai, plkst. 24:00.
   *Izaicinājumu izpilde un dalība ir katram individuāli.
   *Savs veikums (izpildītais izaicinājums) jāsūta uz e-pastu: [email protected], klāt norādot savu vārdu, uzvārdu, treniņgrupu, jautro kompāniju, kas devās ar Tevi šajā piedzīvojumā un pielikumā izpildītais izaicinājums (vēlams word dokumentā).
   *Katru nedēļu tiks izlozētas pārsteiguma balvas!🏆

 

3.izaicinājuma nedēļa ir noslēgusies!

 

3. izaicinājumu nedēļa ir noslēgusies! 
 
Šajā nedēļā saņēmām daudz un ļoti skaistus darbiņus, paldies visiem par radošumu un pārsteigumiem! 😊
 
Veicot izlozi tika noskaidroti šīs nedēļas izlozes laimīgie:
   🥳SSG – MT-5: Artis Harkins, Dairis Jaroslavskis
Kā oriģinālākais darbiņš: Roberts Judins
   
   🥳MT-6 – ASM: Agnese Jaunmuktāne, Anda Jaunmuktāne
Kā oriģinālākais darbiņš: Uvis Sproģis
 
Esiet kustīgi, lustīgi un pieņemtiet jaunus izaicinājumus! 
Visus darbiņus var apskatīties mūsu Facebook lapā.
 
                 Artis Harkins
 
            Dairis Jaroslavskis
 
Oriģinālākais darbiņš: Roberts Judins
 
          Agnese un Anda Jaunmuktānes
 
Oriģinālākais darbiņš: Uvis Sproģis
 
 

 

Ir pienākusi jau 3.izaicinājuma nedēļa! 
 
Šonedēļ izaicinām: 💪
   🏅SSG – ASM treniņgrupas izglītojamajiem – “Mana svece” – februāris ir sveču mēnesis, līdz ar to radīsim noskaņu – lejam sveces, esiet radoši krāsās, formās un izejmateriālos. 
 
Vispārīgā informācija: 
   *Izaicinājumu norises laiks – viss februāris – katru nedēļu jauns izaicinājums.
   *Katrs izaicinājums jāiesūta līdz tekošās nedēļas svētdienai, plkst. 24:00.
   *Izaicinājumu izpilde un dalība ir katram individuāli.
   *Savs veikums (izpildītais izaicinājums) jāsūta uz e-pastu: [email protected], klāt norādot savu vārdu, uzvārdu, treniņgrupu un pielikumā izpildītais izaicinājums.
   *Katru nedēļu tiks izlozētas pārsteiguma balvas!🏆

 

2.izaicinājuma nedēļa ir noslēgusies!
 
 
   Paldies visiem aktīvistiem par dalību, prieks redzēt, ka enerģija virmo un esat gatavi pieņemt dažādus izaicinājumus! 😊
 
 
Veicot izlozi tika noskaidroti šīs nedēļas izlozes laimīgie:
   SSG – MT-5: Evelīna Brikmane, Gustavs Selga
 
Apkopojot “Sporta erudīta” rezultātus tika noskaidroti šīs nedēļas labākie:
   MT-6 – ASM: 1.v. Karīna Harkina 43p.; 2.-3.v. Nadīna Kučere un Uvis Sproģis 41p.
 
Tika izvēlēts arī oriģinālākais iesūtītais darbiņš:
   SSG – MT-5: Artis Harkins
 
Esiet kustīgi, lustīgi un pieņemtiet jaunus izaicinājumus! 
 
 
              Evelīna Brikmane
 
Karīna Harkina un Artis Harkins
 
                  Nadīna Kučere
 
                      Uvis Sproģis
 
                   Gustavs Selga
 

Ir pienākusi jau 2.izaicinājuma nedēļa! 
 
Šonedēļ izaicinām: 💪
   🏅SSG – MT-5 treniņgrupas izglītojamajiem – “Interesantākais dabas veidojums” (jāiesūta foto ar neparastāko veidojumu, ko radījusi daba, iemūžiniet to fotogrāfijā un iesūtiet – arī datumu, kad foto uzņemts un atrašanās vieta).
   🏅MT-6 – ASM treniņgrupas izglītojamajiem – “Sporta erudīts” – https://forms.gle/8qwqcUkVY7A5tMn88 – anketa ar dažādiem, neparastiem jautājumiem, kurus ir vērts noskaidrot! 😎
 
Esiet radoši, aktīvi un pozitīvi – baudiet skaisto ziemu!
 
Vispārīgā informācija: 
   *Izaicinājumu norises laiks – viss februāris – katru nedēļu jauns izaicinājums.
   *Katrs izaicinājums jāiesūta līdz tekošās nedēļas svētdienai, plkst. 24:00.
   *Izaicinājumu izpilde un dalība ir katram individuāli.
   *Savs veikums (izpildītais izaicinājums) jāsūta uz e-pastu: [email protected], klāt norādot savu vārdu, uzvārdu, treniņgrupu un pielikumā izpildītais izaicinājums.
   *Katru nedēļu tiks izlozētas pārsteiguma balvas!🏆
 
 
 
1.izaicinājuma nedēļa ir noslēgusies!
 
 
   Paldies visiem aktīvistiem par dalību, prieks redzēt, ka enerģija virmo un esat gatavi pieņemt dažādus izaicinājumus! 😊
 
Veicot izlozi tika noskaidroti šīs nedēļas laureāti:
   SSG – MT-5: Mareks Podnieks, Jānis Freimanis
   MT-6 – ASM: Agnese Jaunmuktāne, Nadīna Kučere
 
Tika izvēlēti arī oriģinālākie iesūtītie darbiņi:
   SSG – MT-5: Emīls Logins
   MT-6 – ASM: Uvis Sproģis
 
     
                     Laureāts: Nadīna Kučere 
 
   
                      Laureāts: Jānis Freimanis
 
                   Laureāts: Agnese Jaunmuktāne
 
                     Laureāts: Mareks Podnieks
 
                Oriģinālākais darbs: Emīls Logins
 
                                     Oriģinālākais darbs: Uvis Sproģis
 
 
Plašāku rakstu skatieties: https://www.facebook.com/SmiltenesBJSS   
 
Esiet kustīgi, lustīgi un pieņemtiet jaunus izaicinājumus! 💪😎
 
 
 
 

   Ir sācies jauns mēnesis – īpašs ne tikai ar dienu un datumu skaitu tajā, bet arī ar to, ka mūsu skolā – Smiltenes pilsētas BJSS – ir sācies izaicinājumu mēnesis, kur katru nedēļu skolas izglītojamie tiek izaicināti piedalīties un iesūtīt savu radošo pieeju izaicinājumu izpildei!
 
Sveicināti 1. izaicinājumu nedēļā!
 
Viss ļoti vienkārši – ievēro noteikumus un iesūti savu veikumu.
   🏅SSG – MT-5 treniņgrupas izglītojamajiem – “Mans sniega veidojums” (jāiesūta foto ar savu veidojumu – kadrā jābūt redzamam arī veidotājam).
   🏅MT-6 – ASM treniņgrupas izglītojamajiem – “Ūdens ziemā” (ejiet pastaigā, atrodiet savu ūdeni ziemā, iemūžiniet to fotogrāfijā un iesūtiet – arī datumu, kad foto uzņemts un atrašanās vieta).
 
Esiet radoši, aktīvi un pozitīvi – baudiet skaisto ziemu!
 
 Vispārīgā informācija: 
   *Izaicinājumu norises laiks – viss februāris – katru nedēļu jauns izaicinājums.
   *Katrs izaicinājums jāiesūta līdz tekošās nedēļas svētdienai, plkst. 24:00.
   *Izaicinājumu izpilde un dalība ir katram individuāli.
   *Savs veikums (izpildītais izaicinājums) jāsūta uz e-pastu: [email protected], klāt norādot savu vārdu, uzvārdu, treniņgrupu un pielikumā izpildītais izaicinājums.
   *Katru nedēļu tiks izlozētas pārsteiguma balvas!🏆

 

***

Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem ir iespēja turpināt treniņu procesu – ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Ikdienā gan treneri, gan audzēkņi saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Šobrīd aktuāli kļūst ziemas sezonas iestāšanās un tai raksturīgie laikapstākļi.

Lai saudzētu un rūpētos par jauno sportistu veselību, aicinām skolas audzēkņus un viņu vecākus pievērst uzmanību jauniešu apģērbam dodoties uz treniņiem ārvidē.

Esam apkopojuši dažādu informācijas avotu ieteikumus par to, kā pareizi ģērbties nodarbībām ārā:

 • Izvēlēties apģērbu, kurš ir piemērots sporta nodarbībām aukstajā sezonā. Sporta apģērba ražošanā tiek pielietotas dažāda veida tehnoloģijas un materiāli, kuri nodrošina sportista labsajūtu un kustību brīvību, tāpēc nodarbībām ieteicams izvēlēties specializētu sporta apģērbu. Dodoties uz un no nodarbībām ieteicams vilkt atsevišķu kurtku vai siltu vējjaku, kuru nodarbībās neizmanto. 
 • Ģērbties kārtās: 1.kārta – ādai pieguloša termoveļa; 2.kārta – siltuma absorbējošs apģērba gabals; 3.kārta – laika apstākļiem atbilstošas virsdrēbes. Ņemt vērā, ka jāģērbjas silti, bet nedrīkst vilkt pārāk biezu un smagu apģērbu, kā arī vilkt pārāk daudz apģērba kārtu. Tas var radīt pārlieku svīšanu, kā arī ierobežo kustības, rezultējoties pārkaršanā vai tieši pretēji salšanā.
 • Izvēlēties sintētiska, nevis kokvilnas materiāla apģērbu. Sintētika uztur ķermeņa siltumu un ir komfortabla, tā nekļūst slapja.
 • Zem apģērba vilkt termoveļu, kas uzturēs sausu sajūtu pie ādas brīžos, kad svīstat un palīdzēs regulēt ķermeņa temperatūru brīžos, kad palielināt vai samazināt fizisko aktivitāti. Kā pareizi izvēlēties termoveļu variet uzzināt sporta preču veikala MySport blogā: https://www.mysport.lv/lv/blog/ka-izveleties-termovelu
 • Aukstā laikā, ja atļauj sporta veida specifika, izmantot sporta cepuri, cimdus un lakatu. Kājās iespējams vilkt termozeķes un atbilstošus ziemas āra apavus, kuri pasargās no iespējamiem riskiem paslīdēt.

Kalendārs