2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola aicina darbā LIETVEDI

Aicina darbā LIETVEDI

(Pilna slodze – 40 stundas nedēļā)

 

 

Lietveža darba pienākumi:

 1. Kārtot, organizēt un vadīt Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas lietvedības darbu, atbilstoši LR likumdošanai un apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.
 2. Darbs ar arhīvu.
 3. Informācijas nodošana:
  1. Pārzināt skolas struktūru, darbinieku kompetenci, informācijas plūsmas mehānismu, likumdošanu informācijas izmantošanā, kā arī likumdošanu personu datu aizsardzībā;
  2. Pierakstīt dažādus ziņojumus skolas direktora prombūtnes laikā un informēt par tiem direktoru, noteiktajā laikā iesniegt direktoram nepieciešamo informāciju.
 4. Personālsastāva darba organizēšana:
  1. Noformēt personāla dokumentus – līgumus, rīkojumus, komandējumus utt..
  2. Izdoto un ienākošo dokumentu noformēšana un reģistrēšana DVS Namejs;
  3. Regulāri veikt personāla dokumentu informācijas apstrādi elektroniskajā personāla uzskaites programmā KADRI;
  4. Piedalīties un protokolēt skolas pedagoģiskās padomes, skolas padomes, darba sanāksmju un komisijas sēdes.
 5. Darba organizācija:
  1. Pārzināt dokumentu izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas, apliecināšanas un reģistrācijas prasības;
  2. Pārzināt un prast izmantot biroja tehniku savā darbībā;
  3. Veikt darījumus elektroniskajā iepirkšanās sistēmā EIS, iegādājoties kancelejas un saimniecības preces;
  4. Veikt iepirkuma procedūru organizēšanu (cenu aptaujas, mazais iepirkums).
 6. Pildīt citus DARBA DEVĒJA rīkojumus un norādījumus, kas nav pretrunā ar Darba likumu, darba līgumu un kas saistīti ar iepriekš uzskaitīto tiešo pienākumu izpildi un paveicami darbiniekam noteiktā darba laika ietvaros.
 7. Veikt prezentāciju, apspriežu, dažādu tikšanos un sveikšanu sagatavošanu, kā arī nepieciešamo prezentācijas priekšmetu, ziedu u.c. materiālu pasūtīšanu un iegādi.
 8. Pārzināt lietišķo etiķeti.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV
 • Motivācijas vēstule

 

Atalgojums 630,- EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikums jāsūta uz e-pastu [email protected]  līdz 2020.gada 15.novembrim (ieskaitot).

Telefons informācijai: 28677614