Flower

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

2021./2022.m.g. O.Vācieša Gaujienas pamatskolā mācās 86 skolēni un pirmsskolu apmeklē 33 izglītojamie. 

Iestādes mājaslapa

Vēsture

1922.g. 3.septembrī atklāja Gaujienas vidusskolu 1850.g.klasicisma stilā celtajā barona fon Vulfa Jaunajā pilī, kas ir Valsts nozīmes mākslas un arhitektūras piemineklis.

No 1932.g. 30.oktobra līdz 1940.g. pastāvēja kā Gaujienas Valsts ģimnāzija.

1968.g. 29.oktobrī skolā atklāja novadpētniecības muzeju, kura izveidotājs ir Harijs Grāvis.

1984.g. skolai piešķīra Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša vārdu, kurš mūsu skolā mācījies no 1948.līdz 1952.gadam.

1986.g. pie skolas atklāja O.Vācieša piemiņas akmeni (tēlniece Gaida Grundberga).

1994.g. skolai ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu atjaunoja ģimnāzijas nosaukumu.

1997.g. septembrī skola-pils saņēma Eiropas Kultūras mantojuma karogu.

1997.g. 20.septembrī iesvētīja skolas karogu.

1999.g. skola kļuva par Latvijas piļu un muižu asociācijas dalībnieci.

2002.g. 6.jūnijā skola saņēma glabāšanā Cēsu pulka Skolnieku rotas karogu.

2011.g. jūnijā skola atkal saņēma glabāšanā Cēsu pulka Skolnieku rotas karogu.

2020.g. 1.septembrī skola savu darbību turpina citās telpās.

Skolas direktori:
1922. – 1925.g. Aleksandrs Bārda
1925. – 1940.g. Jānis Osītis
1940. – 1944.g. Jānis Vēliņš
1944. – 1945.g. Vera Ketnera
1945. – 1946.g. Fricis Šetlers
1946. – 1948.g. Sandis Podziņš
1948. – 1957.g. Jānis Lūsis
1957. – 1961.g. Agris Saliņš
1961. – 1963.g. Arnis Madisons
1963. – 1982.g. Velga Meldere
1982. – 1991.g. Vizma Zīle
Kopš 1991.g. Ieva Zariņa

Skolotāji

Mārīte Alkšere – ķīmija

Inese Āboliņa – krievu valoda 

Inga Baumane – sākumskolas skolotāja, bioloģija, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas

Sarmīte Bauska – sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla

Gunta Briede – matemātika

Līga Bukovska – Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture

Sarmīte Granta – matemātika, fizika, inženierzinības

Vizbulīte Jaukule – sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla

Gunita Ķelpa – angļu valoda 

Oskars Laucis – sports, sports un veselība

Dagnija Pakalne  – mūzika, datorika, teātra māksla 

Aija Palmbaha – sākumskolas skolotāja

Itālo Reigass – mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas

Ieva Zariņa – ģeogrāfija

Ilze Zilbere – latviešu valoda, literatūra

Kalendārs