2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.m.g.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
2022./2023. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada