2022. gada 17. janv.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Valsts pārbaudes darbi

 4 dažādi veidi

Diagnosticējošie darbi
3.kl. Latviešu valoda un matemātika
6.kl. Latviešu valoda, matemātika un dabaszinības
8.kl. Matemātika
9.kl. Dabaszinības
11.kl. Ķimija/Fizika 
Eksāmeni 9.kl.
Latviešu valoda
Svešvaloda
Matemātika
Latvijas vēsture
Centralizētie eksāmeni 12.kl.
Latviešu valoda
Svešvalodas (angļu, krievu, vācu)
Matemātika
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Vidusskolas eksāmeni 12.kl.
Ekonomika
Informātika