2023. gada 23. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Zinību diena Smiltenes vidusskolā

Svinīgo 1. septembra gājienu 2020./2021.m.g. aizstās satikšanās skolas ēku pagalmos.

Maršrutā, kurā būsim vienoti domās un priekā par atkal sastapšanos.

Maršruta sākums

Rīgas ielā 16C –  1. – 4. klašu  skolēniem skolas pagalmā

pulcēšanās 8:30 kopā ar klašu audzinātājām, ievērojot klašu kolektīvu distancēšanās noteikumus.

Maršruta turpinājums

Dārza ielā 17 –  5.-7. klašu skolēniem skolas pagalmā

pulcēšanās 9:45 kopā ar klašu audzinātājām, ievērojot klašu kolektīvu distancēšanās noteikumus.

Maršruta noslēgums

Dakteru ielā 27 –  8.-12. klašu skolēniem skolas stadionā

pulcēšanās 10:30 kopā ar klašu audzinātājām, ievērojot klašu kolektīvu distancēšanās noteikumus.

Klašu audzināšanas stundas pirms vai pēc svinīgajiem pasākumiem, sekojot audzinātāju norādēm.

 

Lietus gadījumā

1.klašu skolēniem – 8:30 pulcēšanās, ievērojot klašu kolektīvu distancēšanās noteikumus, skolas zālē (Rīgas ielā 16C), pārējiem – klases audzināšanas stunda, sekojot audzinātāju norādēm.

Skolēnu vecākus aicinām atbilstoši skolā noteiktajai Kārtībai un drošības noteikumiem nedoties bērniem līdzi skolas telpās.