2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss Cēsīs

Skatuves runas konkurss pēdējos gados ieguvis lielu skolēnu atsaucību. Ar katru gadu pieaug to skolēnu skaits, kuri vēlas dalīties ar klausītājiem savās izjūtās par kādu dzejas vai prozas darbu. Paplašinās arī to autoru loks, kuru darbi skolēnus uzrunā visvairāk. Viņu vidū ir gan visiem labi zināmi rakstnieki, piemēram, I.Ziedonis, O.Vācietis, P.Sils, J.Osmanis, J.Jaunsudrabiņš,  gan skolēnu auditorijai neierastāki autori, kā M.Laukmane, M.Svīķe, I.Gaile. Pilnveidojusies arī skolēnu prasme uzstāties auditorijas priekšā ar savu vēstījumu- no dzejas deklamēšanas līdz dzejas runāšanai, kur svarīgi klausītājiem  uzburt runāto ainu vai tēlus.

  Smiltenes novadu Vidzemes reģiona skatuves runas konkursā Cēsīs 4.martā pārstāvēja deviņi Smiltenes vidusskolas skolēni.  

1.klašu grupā Evelīnai Timermanei  2.pakāpes diploms, Martai Karlīnei Vipulei 1.pakāpes diploms.

2.-3.klašu grupā Paulai šūtelei augstākās pakāpes diploms.

4.-6.klašu grupā Megijai Dzenei 2.pakāpes diploms, Gustavam Dankbāram 1.pakāpes diploms.

7.-9.klašu grupā Kristiānai Kļaviņai un Simonai Sarkangalvei 1.pakāpes diplomi.

10.-12.klašu grupā Ausmai Bluķei 2.pakāpes diploms, Ancei Pakalnei  1.pakāpes diploms.

Sarmīte Rīdere