2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Vidzemes Augstskola īstenos pētniecības projektus Covid-19 seku mazināšanai

 

Valsts pētījumu programmā „Covid-19 seku mazināšanai” līdz gada beigām tiks īstenoti 10 projekti trīs tematiskajās jomās, un Vidzemes Augstskola (ViA) ir iesaistīta divos no tiem. Tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomā šobrīd tiek realizēts projekts “Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē”, savukārt inženiertehnisko risinājumu jomā ViA piedalās projektā “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem”.

 

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” galvenais mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi. Projektā “Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (COVIDzīve) iesaistīta plaša Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) un Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta (SSII) pētnieku un viespētnieku komanda, un tā kopējais mērķis ir novērtēt Latvijas sabiedrības gatavību pārvarēt krīzi un sagatavot rekomendācijas turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē. Projekta vadošais partneris ir Rīgas Stradiņa universitāte, un partneru lokā ir arī Latvijas Universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

 

ViA pētnieki COVIDzīve projekta ietvaros izzinās tādas COVID-19 skartās jomas kā nodarbinātība, mediji un stratēģiskā komunikācija. ViA dekāne un HESPI pētniece Agnese Dāvidsone komentē: “Aizvien plašāk pasaulē pētnieki pievēršas neinstitucionālas pilsoniskās līdzdalības pētīšanai, tāpēc projekta ietvaros mūsu uzdevums ir izpētīt kustību #paliecmājās, kas krīzes laikā nodrošināja atbalstu un sniedza palīdzību daudziem iedzīvotājiem visā Latvijā, kuriem veselības drošības apsvērumu dēļ nebija ieteicams apmeklēt sabiedriskas vietas, doties uz veikalu, pastu vai aptieku un veikt citas  ikdienišķas aktivitātes. Projekta rezultātā sagatavosim un sniegsim pētniecībā balstītas rekomendācijas par pilsoniskās līdzdalības sekmēšanas iespējām un brīvprātīgā darba regulējuma pilnveidi Latvijā.”

 

ViA rektors un HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš norāda, ka viena no šī projekta pievienotajām vērtībām ir iespēja darboties starpdisciplinārā un vienlaikus arī starpinstitucionālā komandā. “Mēs meklēsim jaunas pieejas valsts pārvaldībai un arī stratēģiskajai komunikācijai. Mūsu ambīcija ir ne tikai sniegt rīcībpolitikas priekšlikumus kā pārvarēt dažādus izaicinājumus mainīgos un dažādu krīžu radītos apstākļos, bet meklēt radikāli jaunas pieejas nākotnes scenāriju modelēšanai valsts līmenī. Arī izmantojot dažādas iepriekš nelietotas matemātiskas metodes.”

Savukārt projekta “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem” (ARTSS) ietvaros ViA SSII pētnieki izzinās un analizēs noturīgu pakalpojumu izstrādi. Projektā ir iesaistījušās Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Liepājas Universitāti. COVID-19 krīze izgaismoja esošo digitālo servisu iespējas un mainīja to darbību, kā arī radīja jaunus servisus ar nezināmu uzticamības pakāpi. Šādu servisu uzticamība un drošība ir steidzami jāatjauno. Projekta mērķis ir izstrādāt metodi un tehnoloģisko risinājumu digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai krīzes situācijām. Metodes pamatā ir servisu spēju virzīta izstrādes metodoloģija, un tā tiks izvērtēta četros uz programmu attiecināmos lietošanas gadījumos. Projektā arī tiks sagatavotas rīcībpolitikas rekomendācijas un izvērtējumi par drošu telemedicīnas, biznesa un e-apmācības servisu nodrošināšanu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Vidzemes Augstskolas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Monika Sproģe