2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Topošie LU studenti aicināti pieteikties stipendijām

Arī šajā gadā, vēl pirms studiju uzsākšanas, Latvijas Universitātes (LU) fonds aicina talantīgākos vidusskolu beidzējus pieteikties stipendijām. Konkursa kārtībā atbalstu visa akadēmiskā gada laikā varēs saņemt jaunieši, kuri šogad iecerējuši uzsākt pamatstudijas kādā no LU realizētajām studiju programmām.

Topošie studenti var pieteikties kā izcilības, tā sociālā atbalsta stipendijām. LU pamatstudiju 1. kursa studentiem ir paredzētas trīs stipendijas: “Ceļamaize”, Latgales “Ceļamaize” un Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija. Kā viena, tā otra “Ceļamaizes” stipendija paredzēta centīgiem, mācībās spējīgiem un sabiedriskajā dzīvē aktīviem jaunajiem studentiem, tai skaitā jauniešiem, kuru izcelsme meklējama Latgalē, tomēr Petkevičs piemiņas stipendiju prioritāri piešķir pirmkursniekiem, kuriem trūkst materiālā nodrošinājuma.

Stipendiju skaits, veidi un to mecenāti gadu no gada mainās. Katras stipendijas apmērs ir 2 200 EUR/akad. gadā – stipendija tiek proporcionāli izmaksāta viena akadēmiskā gada laikā jeb 10 mēnešos. Piemēram, 2019./2020. akad. gadā, pateicoties mecenātu gādībai, atbalstu saņēma 20 LU pirmā kursa studenti.

Pieteikšanās nosacījumi

Visiem pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 6. septembra plkst. 23.59:

  • elektroniska veidlapa fonds.lv (izvēlnē „Studentiem” izvēlēties „Pieteikties stipendijai”);
  • divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
  • CV (Europassformā);
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par mecenātu, kuram vēlētos līdzināties;
  • citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Pretendentu vērtēšana noris divās kārtās. Pēc elektronisko pieteikumu izskatīšanas labākos pretendentus aicina uz klātienes interviju.

Savukārt JelgavasEngures un Salaspils novada pašvaldības stipendiju piešķir talantīgākajiem novadniekiem, uzsākot pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām. Ja tiek izpildītas stipendijas prasības, novadu pašvaldības stipendijas tiek izmaksātas visus studiju semestrus līdz pat diploma iegūšanai. Centralizēta pieteikšanās šīm stipendijām paredzēta akadēmiskā gada sākumā – septembrī. Sākot ar pamatstudiju 2. kursu, LU studentiem pieejamo stipendiju klāsts paplašinās.

Ja ir radušies papildus jautājumi, interesenti aicināti ielūkoties biežāk uzdoto jautājumu sadaļā vai sazināties ar LU fonda biroju, rakstot uz e-pastu [email protected]. LU fonds aicina laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi!

Sagatavoja:

Brigita Zutere,

Latvijas Universitātes fonds

 

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.