2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Sporto visa skola!

26.novembra pēcpusdienā Variņu pamatskolā notika sporta pasākums, kuru organizēja Skolēnu pašpārvalde. Šī pasākuma mērķis bija mazliet atpūsties no mācību darba, saliedēt klašu un skolas kolektīvu.

Jaunāko klašu skolēni četru komandu sastāvā sacentās stafetēs, kuras organizēja pašpārvaldes zēni. Rūta Karlīna pastāstīja, ka tajās varēja izbaudīt visu emociju gammu – gan uzvaras prieku, gan zaudējuma rūgtumu.

Savukārt vecāko klašu skolēni spēlēja florbolu. Justīne atceras: „Piecas komandas sacentās par uzvaru. Par pirmo un otro vietu bija ļoti sīva cīņa. Uzvarēja stiprākie!”.

Sporta pasākuma dalībnieki baudīja ne tikai savējo, bet arī konkurentu atbalstu un skolotāju gaviles. Tomēr lielākais ieguvums, mūsuprāt, ir tas, ka ne vienmēr uzvar stiprākā komanda, bet gan tā, kurai piemīt komandas gars un griba uzvarēt.

Skolas līnijā pašpārvaldes meitenes pasniedza visām komandām, kuras piedalījās sacensībās, diplomus un balviņas, ko bija sarūpējušas Justīnes mamma Anda Rozīte un Rūtas mamma Vita Bakaisa. Paldies viņām!

Esam pateicīgi visiem tiem, kuri atbalstīja, uzmundrināja komandas!

Rūta Karlīna Bakaisa un Justīne Everte, Skolēnu pašpārvaldes pārstāves