2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Sociālais dienests aicina pieteikties pabalstiem jaunajam mācību gadam

Smiltenes novada domes Sociālais dienests aicina (turpmāk – Sociālais dienests) pieteikties pabalsta saņemšanai individuālo mācību līdzekļu iegādei skolēniem, lai nodrošinātu ar bērna izglītības apguvi un audzināšanu saistītās vajadzības, kā arī pieteikties  pabalstiem ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs.

Uz pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Pabalsta apmērs trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu bērniem ir EUR 30,00. Pabalsts tiek piešķirts par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu, kurš mācās vispārējā obligātās izglītības iestādē no 5 gadu vecuma līdz 9. klasei ieskaitot. Iesniegumi šī pabalsta saņemšanai tiek pieņemti līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.

Pabalstu ēdināšanai piešķir Smiltenes novada ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Smiltenes novadā un ja viņu bērni mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādē. Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, bērniem ar invaliditāti, aizbildniecībā esošiem bērniem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ienākumus.   

Atgādinām,  ka valsts un pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas pienākas visiem 1.-9.klašu skolēniem, līdz ar to Sociālais dienests aicina pirmsskolas un 10.-12.klašu audzēkņu vecākus griezties pie sociālajiem darbiniekiem, lai saņemtu pabalstu ēdināšanai. Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts par katru mācību pusgadu. Sākoties otrajam mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz dokumenti. Pabalsta ēdināšanai apmaksa tiek veikta, apmaksājot ēdināšanas pakalpojumu.

Lai saņemtu pabalstus, ģimenēm jāvēršas Sociālajā dienestā Dārza ielā 3, Smiltenē vai pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem. Sociālie darbinieki dokumentus pieņem:

  • Pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.00-18.00;
  • Otrdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
  • Ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Kontaktinformācija:  tālr. 64707573, e-pasts: [email protected].