2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolas skolēni Gulbenē debatē par demokrātiju

Programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekts “Demokrātijas formula” ,  Nr. 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774, rit pilnā sparā. 15. un 16. martā norisinājās projekta pirmā mobilitāte Gulbenes jauniešu centrā “Bāze”. Tajā piedalījās jaunieši, jauniešu līderi, skolotāji no visām projektā iesaistītajām skolām – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Gulbenes novada vidusskolas.

Šajā mobilitātē ar nosaukumu “Speram soli demokrātijā” jaunieši debatēja par tēmām: kādi galvenie elementi  veido demokrātiju; kas ir, un kas noteikti nav demokrātija; kā jūtas cilvēks, dzīvojot demokrātiskā vidē; kādi ir tās plusi un mīnusi; kas ir demokrātiska valsts; kas varētu būt negatīvs demokrātijā; kādas ir katra indivīda iespējas; ko varam darīt, dzīvojot demokrātijā. Grupu darbā jaunieši meklēja atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem. Citā grupu sastāvā projekta dalībnieki radīja savu ideālo valsti, kas balstās patiesas demokrātijas principos. Tika izspēlēta demokrātijas simulācijas spēle “Upe”, kur piecām ciltīm nācās vienoties par to, kā izdzīvot sausuma periodā. Starp nopietnajām sarunām un grupu darbiem noritēja dažādas “ledus laušanas” un uzmundrinošās aktivitātes, kas jauniešus satuvināja, radīja pozitīvu un iekļaujošu vidi. 

Divās dienās gūtās zināšanas, atziņas un secinājumi tika ieskicēti vairākos infografikas variantos, kuras jaunieši detalizētāk izstrādās vietējās aktivitātēs. Vēlāk tās drukātā veidā tiks izvietotas katrā no partneru skolām. Šīs bija radošuma, domāšanas, debašu un neformālu sarunu dienas, kas ievērojami bagātināja projekta dalībnieku izpratni par demokrātiju kā būtisku un noderīgu instrumentu gan ikdienas saziņā, gan valsts, pašvaldību un skolu vadības līmenī.

“Es  iemācījos, ka demokrātija nav tikai politikas un valstsvadības jautājums, tā ir arī mūsu ikdienas komunikācijas elements. Tāpat es pilnveidoju prasmes konstruktīvi diskutēt, rast kompromisus un pamatoti argumentēt. Mans pozitīvās izmaiņas ir personīgā skatījuma par demokrātiju izmaiņas, jo iepriekš es daudz ko neatbalstīju demokrātijā.  Mana atziņa – zelta vidusceļš atrodams visur, tikai nedrīkst padoties to meklēt,”  atklāj Endijs no Smiltenes.

“Es guvu apstiprinājumu tam, cik ļoti plaši uzdrošināšanās spēja paver iespēju durvis. Šajās dienās man izdevās pilnveidot savas saziņas prasmes. Mana atziņa – komandā ir spēks,” atzīst Evelīna no Alūksnes.

“Uzskatu, ka ne visi var  un spēj būt vadītāji vai diplomāti,  bet cilvēkam ir jāatrod savi talanti un iespējas, kā rīkoties vislabāk. Es iemācījos, ka svarīgākais demokrātijā ir būt atbildīgam par savu rīcību un darbībām (indivīda atbildība).  Ja gribam kaut ko ietekmēt savā apkārtnē, ir jārīkojas, jāpauž savs viedoklis gan skolā, gan pašvaldībā. Manas pozitīvās izmaiņas ir prasme efektīvi argumentēt, lai nonāktu pie veiksmīga risinājuma. Šodienas atziņaaiz loga redzams, kā  tuvojas pavasaris, tas arī ir tāds demokrātisks process, ” teic Sindija no Balviem.

“Esmu bagātinājusi  savu paziņu loku, pilnveidojusi savas diplomātiskās prasmes un māku  atrast kompromisu dažādās situācijās. Šīs divas dienas ne tikai sniedza zināšanas par demokrātiju, bet arī paplašināja arī man vārdu krājumu un spēju izteikties, ” Enija no Gulbenes.

“Manas pozitīvās pārmaiņas pēc šīm divām dienām ir prasme darboties komandā un komunicēt ar pilnībā nepazīstamiem cilvēkiem. Mana atziņa – spēja sastrādāties ir atslēga visam, ” Kristers no Viļakas.

Projekta “Demokrātijas formula” koordinatore Aiga Sorokina