2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolai apstiprināts ES projekts “Demokrātijas formula”

Pagājušā gada nogalē Smiltenes vidusskola noslēdza līgumu ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru par  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas   1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Demokrātijas formula”, Nr. 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774, īstenošanu.

Projekta partneri ir Gulbenes novada pašvaldība, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs,  Balvu Bērnu un jauniešu centrs, savukārt Smiltenes vidusskola ir projekta koordinatore.

Projekts sniegs jauniešiem iespējas mācīties demokrātisko domāšanas un uztveres veidu, uzdrošināties, uzņemties atbildību, kļūt proaktīviem, sabalansēt drosmi pastāvēt par savu viedokli ar spēju rast kompromisus. Tas veicinās apzināties savu vērtību kā cilvēkam, kura viedoklis ir svarīgs un uzklausāms. Projekta aktivitāšu realizēšana palīdzēs veidot demokrātisku sabiedrību gan skolas, gan pašvaldības, gan reģiona, gan valsts un ES robežās. Šī projekta galvenais mērķis ir radīt iespēju dažādu slāņu un grupu jauniešiem mācīties, kā efektīvi un miermīlīgā ceļā paust un realizēt savus uzskatus, aizstāvēt savas intereses izglītībā, politikā, kultūrā un citās jomās, saglabājot toleranci pret viedokļu dažādību. Lai šo mērķi sasniegtu, projekts piedāvās plaša mēroga aktivitātes, lai jaunieši izglītotos par demokrātijas jautājumiem, dalītos savā redzējumā, tiktos ar citu skolu jauniešiem, iesaistītos savas skolas, pašvaldības un reģiona dzīvē, gūtu pārliecību par sevi, kļūtu par aktīviem Eiropas pilsoņiem un radītu pozitīvas izmaiņas savā un pastarpināti visas sabiedrības dzīvē.

Projektā paredzēts jauniešu apmācību cikls par demokrātiju. Šajās apmācībās plānots piesaistīt speciālistus,

kuri sagatavos apmācību materiālus un prezentācijas par demokrātijas tēmu. Ievērojot autortiesību normatīvos aktus, šie materiāli būs izmantojami turpmāk partneru organizācijās, tostarp, jauniešu centros, skolās gan audzināšanas stundās, gan sociālo zinību stundās un ārpusstundu pasākumos.

Tāpat projektā tiks radīti pašu jauniešu izgatavoti produkti – infografika par demokrātijas īstenošanu skolās, simulācijas spēle par demokrātiju ar klāt pievienotu aprakstu, asociatīvās kārtis par demokrātiju. Visi produkti gan digitālā, gan drukātā veidā būs pieejami, izmantojami un atjaunināmi arī pēc projekta beigām.

Kopumā projekta mērķgrupa ir vismaz 120 jaunieši (vecumā no 15 – 18 gadiem, no Smiltenes, Balvu, Gulbenes, Alūksnes novada, tostarp attālākajiem lauku reģioniem, jaunieši kuri jau ir iesaistījušies līdzdalības, tostarp skolu pašpārvaldes darbā, gan arī jaunieši, kuri līdz šim nav iesaistījušies projektos un citās ar jauniešu līdzdalību un jauniešu vajadzībām saistītās aktivitātēs) un 12 jaunatnes darbinieki un/vai pedagogi, vismaz 90 skolēni (topošie jaunieši) , kuri mācās 7.-9. klasē. Vismaz 10 vietējo pašpārvalžu lēmumu pieņēmēji – politiķi, deputāti.

Projekta koordinatore Aiga Sorokina