2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolā viesi no visiem kontinentiem

Smiltenes vidusskolā 27.februārī viesojās pirmsskolas grupu audzēkņi, skolotāji un viņu palīgi no visiem kontinentiem – pirmsskolas izglītības grupa “Lācēni” no Āfrikas, “Ezīši” no Antarktīdas, “Zaķēni” no Dienvidamerikas, “Pūcītes” no Ziemeļamerikas, “Mārītes” no Austrālijas un “Taurenīši” no Eirāzijas. Visi kopā devās “Ceļojumā apkārt zemeslodei”.

Ceļojumu vadīja divi lieli un aizrautīgi pasaules apceļotāji (skolotājas Sanita Ceriņa un Mairita Belozareviča), kurus bērni kopā ar audzinātājām un viņu palīgiem iepazīstināja ar kontinentiem, no kuriem ieradušies, to dabu, klimatiskajiem apstākļiem, cilvēkiem un tradīcijām.
Ciemiņi un mājinieki dejoja kā Āfrikā, uz brīdi iztēlojās, ka ir pingvīni, uzzināja interesantus faktus par kontinentiem, to raksturīgākajiem dzīvniekiem un virtuāli iepazinās ar Dienvidamerikas mūžamežiem.
Kopā ar viesiem no Dienvidamerikas bija Brazīlijas pavasara karnevālā. Noskaidroja, ar kādu transportlīdzekli var nokļūt katrā kontinentā. Uzzināja, kur dzīvo, ar ko nodarbojas un kā ģērbjas eskimosi. Iemācījās jaunu meksikāņu rotaļu, redzēja, kādas galvassegas nēsā meksikāņi un kādi ir viņu populārākie mūzikas instrumenti.
“Mārītes” savu “prezentāciju” sāka ar brīnumskaistu dzejoli par Austrāliju. Pēc tam klātesošie tika pārbaudīti, cik rūpīgi klausījušies – visiem vajadzēja nosaukt, kādi Austrālijas dzīvnieki dzejolī minēti.
Bērni tagad zina, kāds izskatās Austrālijas ģerbonis, kas ir tuksnesis un viļņu klintis. Noskaidroja, ka ezeri var būt arī rozā un kādi ir Austrijā populārākie sporta veidi. Kopīgā rotaļā pasmaidīja kopā ar krokodilu, lēkāja kā ķenguri un “pārvērtās” par čūskām.
Ar savām tradīcijām iepazīstināja arī viesi no lielākās Eirāzijas valsts – Krievijas. Visi tagad zina ne vien to, kur meklēt brūnos un baltos lāčus, Amūras tīģeri, bet arī Krievijas bagātības. Bērni virtuāli aplūkoja Eirāzijas lielākās valsts skaistās dabas ainavas. Kopīgi secināja, ka Latvijā joprojām ļoti populāras vairākas krievu multfilmas. Visi kopā nodziedāja krievu bērnu populāro dziesmiņu par zosīm, krieviski un latviski noklausījās krievu tautas pasaku par vistiņu un zelta oliņu.
Šīs, protams, ir tikai tādas saīsinātās ceļojuma piezīmes, bet Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupiņās par “Ceļojumu apkārt zemeslodei” runās vēl ilgi…

Krājot labās prakses piemērus

Pasākums “Ceļojums apkārt zemeslodei” ir viens no labās prakses piemēriem, ar kura sagatavošanā gūtajām atziņām Smiltenes vidusskolas skolotāji projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” dalīsies ar kolēģiem no citām skolām. “Kā jau vienā no projekta “Skola – 2030” pilotskolām, šāda, jaunajam izglītības saturam atbilstoša pieredze tiek krāta katru mēnesi,” informē Smiltenes vidusskolas pirmsskolas metodiķe Vita Leite. “Februāra temats bija “Mana grāmatiņa”. Bērni iepazinās ar grāmatu daudzveidību, bija bibliotēkā, pētīja grāmatas un ar to starpniecību  nokļuva dažādās pasaules valstīs. Tas pavēra iespēju skaisti sagatavoties “Ceļojumam apkārt zemeslodei”. Pasākums vienlaikus bija kā atklātā stunda, kurā skolotājas dalījās savstarpējā pieredzē, sadarbībā iesaistot pedagogu palīgus. Tas ir arī viens no projekta ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem šajā mācību gadā.”
Ceļojums noslēdzās mājās, kur visi pārrunās spilgtākos iespaidus un jaunatklājumus, kā arī krās jaunu pieredzi, kurā dalīties ar pārējiem nākammēnes.
Paldies skolotājai Līgai Osmai par muzikālo pavadījumu un ikvienam, kurš atbalstīja, lai pasākums noritētu raiti, skaisti un veiksmīgi!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Elīna Kubuliņa – Vilne