2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskola ieguvusi “Erasmus+” akreditāciju!

Smiltenes vidusskolas skolotāja Aiga Sorokina “Erasmus+” projektu realizēšanā piedalās jau sesto gadu. Laika gaitā paralēli skolotājas darbam sākusi rakstīt projektus arī pati. Vēl Aiga Sorokina ir 11.klases audzinātāja, vidusskolā māca angļu valodu un saziņas kultūru, ir jauniešu pašpārvaldes koordinatore un vada pārmaiņu programmu “Līderis manī”. Šis pavasaris Smiltenes vidusskolai atnāca ar kādu ļoti skaistu ziņu – “Erasmus+” akreditāciju, kas ļoti lielā mērā ir arī Aigas Sorokinas nopelns.

“Erasmus+” akreditācija nozīmē uzticības garantu, ka skola dara visu iespējamo, lai “Erasmus+” projektu īstenošana tajā nodrošinātu skolēnu un pedagogu izaugsmi.

Smiltenes vidusskola Valsts izglītības attīstības aģentūrai ir iesniegusi izglītības iestādes attīstības vīziju, kurā būtisku lomu ieņem “Erasmus+” projektu īstenošana. Skola no 100 iespējamiem punktiem saņēmusi 93, kas ir ļoti augsts novērtējums un vienlaikus arī liela atbildība. Saskaņā ar minēto attīstības vīziju, iecerēts:

  • attīstīt skolēnu un pedagogu sociālemocionālās kompetences,
  • kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas un citām valstīm izstrādāt mācību metodes, lai mazinātu bulingu,
  • izstrādāt zaļo metožu “portfeli”, kas atvieglotu pedagogiem integrēt mācību procesā atbildīgu rīcību pret cilvēkiem un vidi, tās daudzveidības saglabāšanu, rosināt skolēnos izpratni par ekonomisko ilgtspēju,
  • pilnveidot skolēnu un pedagogu digitālās prasmes, gan daloties savā pieredzē, gan gūstot jaunu pieredzi citās valstīs un kopā ar sadarbības partneriem izstrādājot mācību materiālus,
  • popularizēt Latvijas kultūras mantojumu Eiropas kultūras mantojuma kontekstā.

“Erasmus+” akreditācija nozīmē arī jaunu projektu rakstīšanu ar atvieglotiem noteikumiem. Ja viss notiks, kā iecerēts, “Erasmus+” projektu ietvaros gūt jaunu pieredzi ārzemēs varēs aizvien vairāk Smiltenes vidusskolas skolēnu.

Unikāla izaugsmes iespēja

Skolotāja Aiga Sorokina “Erasmus+” projektus uztver kā unikālu skolēnu izaugsmes iespēju. “Iesaistoties projektos, viņi neformālā gaisotnē apgūst daudz jauna, sākot ar gatavošanos ceļojumam uz ārvalstīm, lidojumu, patstāvīgu lēmumu pieņemšanu un beidzot ar atbildības uzņemšanos, pieredzi, kas saistīta ar iziešanu ārpus komforta zonas, adaptēšanos svešā vietā ar citu kultūru un tradīcijām” atzīst Aiga Sorokina. “Viss minētais pozitīvi ietekmē pašvērtējumu un nostiprina pārliecību par savu varēšanu. Tas sasaucas arī ar līderības pamatprincipiem, kuros nozīmīga komunikācija, uzticēšanās sev un citiem, pozitīva enerģija, plānošana, stratēģijas izstrāde, prasme lietderīgi izmantot laiku, izmaiņu un panākumu veicināšana. “Erasmus +” pieredze – tie ir stāsti, kas viennozīmīgi bagātina, ļauj labāk iepazīt pasauli un cilvēkus, kas ir tik dažādi, ar tik atšķirīgu skatījumu uz dzīvi.”

Gadās arī pa neparastākai situācijai

Skolotāja, kopā ar skolēniem īstenojot “Erasmus+” projektus, piedzīvojusi arī ne vienu vien neparastu situāciju. “Neatkārtojama pieredze jau ir katrs projekta pasākums, bet īpaši atmiņā palicis brauciens uz Turciju kopā ar 6.klases skolēniem. Ar tik maziņiem tik tālā ceļā devos pirmoreiz. Viss jau bija labi, bērni ļoti jauki, organizēti un atsaucīgi, saņēmu daudz uzslavas par viņu angļu valodu, mūs visus ļoti viesmīlīgi uzņēma. Taču policija, apzinoties, ka arī vietējie cilvēki ir dažādi un mēs tomēr esam atbraukuši no citas valsts, rūpējoties par mūsu drošību, vienas vakara pastaigas laikā visu laiku turējās mūsu tuvumā. Rezultātā viens bērns uzrakstīja mājiniekiem, ka mums seko policija. Protams, uzreiz sekoja satraukto vecāku zvans…

Savukārt nodarbību laikā veicām eksperimentus, kuros tika izmantotas arī jēlas olas. Viena no tām iekrita man klēpī un saplīsa. Kāds skolēns, to redzot, uzrakstījis vecākiem: “Mums iet labi, bet skolotājai gan notika liela nelaime…” Vecākiem pirmā doma, kas ienākusi prātā, ka esmu nonākusi slimnīcā. Viņi atkal zvana, uztraucas. Bet tās visas jau tādas mīļas atmiņas, ko atceramies ar smaidu. Par laimi, visi mūsu braucieni vienmēr bijuši veiksmīgi, mājās atgriežoties ar vērtīgu pieredzi un daudz skaistiem iespaidiem. Iepazīt citu valstu kultūru tās dabiskajā vidē – tas vienmēr ir interesantāk, atmiņā paliekošāk, nekā no grāmatu lappusēm.”

Smiltenes vidusskola turpinās sadarboties ar saviem uzticamajiem sadarbības partneriem, kā arī, izmantojot uzticamas Eiropas skolu tīklu platformas internetā, meklēs izglītības iestādes, ar kurām saskarsmē mūsu skolēni varēs gūt daudz jaunu iespaidu un zināšanas.

““Erasmus+” akreditācija nenozīmē tikai ārzemju braucienus. Vispirms iesaistīšanās šajos projektos ir nopietns darbs tepat, uz vietas,” atzīst skolotāja Aiga Sorokina. “Taču ieguldītais laiks noteikti ir tā vērts, redzot, cik ļoti daudz skolēnu izaugsmei var dot katrs šāds pasākums un jauna pieredze.”

Svarīgi meklēt risinājumu, nevis iemeslu nedarīt

Dzīves vadmotīvi skolotājai Sorokinai ik pa laikam mainās, bet šobrīd viņu visvairāk uzrunā rindas no latviešu tautas dziesmas: “Visi man labi bija, kad es pati laba biju!” Viņa pieder cilvēkiem, kuriem svarīgi katrai problēmai meklēt risinājumu, nevis iemeslu, kāpēc kaut ko nedarīt. Brīvajā laikā skolotājai patīk būt dabā, pašai savā tempā paskriet. “Tā ir mana meditācija. Un vēl – otrs vaļasprieks, kam ikdienā gribētos atvēlēt vairāk laika un bez kura arī nespēju iedomāties savu dzīvi, ir grāmatu lasīšana.”

Baiba Vahere