2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolā aizvadīta “Ritmikas diena”

2024. gada 26. aprīlī Olimpiskās dienas ietvaros Smiltenes vidusskolas pirmsskolā norisinājās “Ritmikas dienas” pasākums.  Pasākumu organizēja grupas “Zaķēni” skolotājas Ieva Putrāle un Ilze Slapjuma, viņu palīdze Ineta Dišlere un sporta skolotājs Renārs Auga.

Visu aprīļa mēnesi bērni un audzinātājas aktīvi gatavojās, mācoties deju soļus. Katra grupiņa bija īpaši padomājusi par savu vizuālo tēlu, lai priekšnesumi būtu krāšņi un acīm baudāmi.

Katru priekšnesumu vērtēja  žūrijas komisija – sportiskais Vilks un izveicīgā Lapsa. Tēlos iejutās sporta skolotājs Renārs Auga un skolas medmāsa Ginta Rudzīte. Saskaitot punktus, noskaidrojām, ka uzvarēja draudzība.

Pasākuma noslēgumā katra grupiņa ieguva diplomu ar atbilstošu nomināciju savam priekšnesumam un saldu pārsteigumu.

Pēc pasākuma ar bērniem tikās Helvijs Babris, kurš ir 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu dalībnieks. Viņš pastāstīja par olimpiskajām spēlēm, gatavošanos tām un sportista ikdienu.   

Par novēroto stāsta grupas “Bitītes” skolotājas: “Olimpiskās dienas pasākuma laikā “Bitīšu” grupiņas bērnu sejas rotāja smaids. Bērni ar lielu prieku aktīvi iesaistījās vingrošanā un demonstrēja pārējām grupiņām sagatavoto priekšnesumu par saulīti. Zinātkāri tika vēroti arī pārējo grupiņu priekšnesumi. Prieks par ieguldīto centību, godam nopelnīto kliņģeri un diplomiem.  Sirsnīgs paldies pasākuma organizatorēm – “Zaķēnu” grupiņas skolotājām un auklītei, kā arī sporta skolotājam Renāram un Olimpisko spēļu dalībniekam Helvijam Babrim!”

“Ritmikas dienas pasākumam visi bija ļoti gatavojušies. Ar aplausiem un smaidiem sejās  bērni, skolotājas un skolotāju palīdzes atbalstīja visu grupiņu bērnus priekšnesuma laikā. Apkārt valdīja ļoti pozitīva gaisotne. Grupiņas “Pūcītes” bērni un skolotājas saka lielu paldies visiem trim Lielajiem Zaķiem, Vilkam un Lapsai par lielisko pasākumu, kā arī ZS “Kalējiņi 1” par gardo kliņģeri,” tā jautro ritmikas pasākumu vērtē grupas “Pūcītes” skolotājas.

Vislielākais paldies bērniem, audzinātājām, auklītēm, vecākiem un visiem pārējiem,  kuri iesaistījās  pasākuma tapšanā! Paldies Jānim Leitim par muzikālo noformējumu grupiņu priekšnesumiem! Īpašs paldies ZS “Kalējiņi 1” par sarūpētajām saldajām balvām katrai grupai!

Ar nepacietību gaidīsim nākošos sportiskos svētkus mūsu pirmsskolā!

Skolotājas Ilze Slapjuma, Ieva Putrāle un skolotājas palīdze Ineta Dišlere