2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes tehnikumā izskanējis koncertuzvedums “Ceļš uz brīvību”

Latvijas saule man saujā

Un Kurzeme – azotē,

Un Dzimtene mīļi ļaujas,

Lai brīdi to paauklē.

(Inguna Būmane – Lūse)

 

  1. novembrī Smiltenes tehnikumā ar skaistākajām latviešu dzejnieku dzejas rindām, ar dziesmām, dejām un simbolisku atskatu tautas vēsturē izskanēja Latvijas simtgadei veltītais koncertuzvedums “Ceļš uz brīvību”.

“Lai kurā pasaules malā esiet, vienmēr palieciet uzticīgi Latvijai! Lai Latvijai saules mūžs! Dievs, svētī Latviju!” vēl Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis, rosinot novērtēt, ka varam būt laimīgi, jo mums ir gan sava zeme, gan brīve… Svētkos pie mājām var lepni plīvot sarkanbaltsarkanais karogs. To vairs nav jāslēpj no ļaunām acīm un ļaudīm, kas latviešiem un Latvijai nevēl labu…

Jaunieši ienāca skolas zālē, svinīgi nesot rokās svecītes.

Ar Latvijas vārdu dvēselē…

Katram, kurš nācis pasaulē Latvijā vai aug latviešu ģimenē, dvēselē ierakstīts Latvijas vārds. Ikviens cilvēks piedzimst ar savu gaismas kodu. Latviešiem tas nāk no dainām un ir nodots no paaudzes paaudzē, palīdzot mūsu senčiem arī visgrūtākajos laikos, izcīnīt Latvijas neatkarību, izturēt smagos okupācijas periodus un pēc daudziem gadiem atkal atgūt brīvību. Pasaules vēsturē ieejot kā skaitliski maza tauta, kura lielvaru uzvarējusi ar gara spēku, dziesmām un vienotību.

“Audiet mani karogā
Sarkanbalti sarkanā,” raksta dzejnieks Andrejs Eglītis.

“Kuries
slīpā lietū, mana uguns,
kuries.
Buries
pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa,
buries.
Kur ies

mana tauta,
mana dūša
tur ies.
Turies
debesīs un zemē,
mana nolemtība,
turies,” saka Ojārs Vācietis.

Tikai dvēsele, kurā ierakstīts Latvijas vārds, sirds, kurā mājo mīlestība uz Latvijas pļavām, sniegiem, debesīm un cīruļu treļļiem, var dziedāt “Tev mūžam dzīvot, Latvija!”, “Tavi bijām, Tavi esam, Tavi būsim mūžībā!”.

Latvija ir karaliene!

Ir patriotu nedēļa, kurā latvieši visās pasaules zemēs nēsā pie sirds sarkanbaltsarkanās lentītes, apliecinot savu piederību tēvzemei.

Mūsu bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un tradīcijas apliecina – latvieši ir garīgi stipra tauta. Tai izdzīvot allaž palīdzējusi vitalitāte, ētiskais  kodols, saskaņā ar kuru skaistais iet roku rokā ar gudrību un labo. Latviešus raksturo viņu darba tikums, radošums, mērķtiecība un prasme svinēt svētkus, spēja ļauties spēlēm, smiekliem un rotaļām. Latvietim ir svarīgi dzīvot saskaņā ar dabu un tā neļauj ieslīgt bezcerībā, jo gaisma allaž uzvar tumsu… Grūtos brīžos latvietim palīdz ticība un pārliecība, ka Latvija ir Dieva izredzēta zeme. Upe latvietim ir sidrabota, pārbrienama “zelta kurpēm kājiņās”.

Latvija ir karaliene, nevis sērdieņu zeme!

Emocionāli piesātinātajā koncertuzvedumā “Ceļš uz brīvību” par to aizdomāties rosināja skolas jauktais koris (diriģente – Baiba Žēbina, koncertmeistare – Inga Strazdiņa), jauniešu deju kolektīvs “Amatnieki” (vadītāja – Anda Kalniņa), vokāli instrumentālās grupas “Bultas” un “Sudraba spārni” (vadītājs – Guntars Mednis), teātra grupa “Dramis” (režisore – Anita Bērziņa).

Svētku dienās uzliksim klusi rokas Latvijas karogam, būsim kopā ar saviem mīļajiem, smelsimies spēku viens otrā un mūsu skaistākajās tradīcijās, ļausimies tautas vienotībai!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Guntis Viļums