2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada skaļās lasīšanas sacensības

Izvēlēties saistošas un sev mīļas grāmatas spilgtu fragmentu un to skaļi nolasīt tā, lai dzirdētais emocionāli uzrunātu un rosinātu izlasīt šo grāmatu  arī pārējos – tas ir skaists un nopietns izaicinājums, ko šodien pieņēma un godam savas skolas pārstāvēja Smiltenes novada piekto un sesto klašu skolēnu Skaļās lasīšanas sacensību dalībnieki.

Sacensības notika Smiltenes vidusskolā.

Vērtēta tika runātāju prasme iepazīstināt ar sevi kā lasītāju un motivēt grāmatas/fragmenta izvēli, dikcija, lasīšanas temps, prasme emocionāli aizraut klausītājus un uzturēt kontaktu ar auditoriju, kā arī izvēlētā fragmenta oriģinalitāte, pabeigtība, spēja suģestēt, rosināt izlasīt visu grāmatu.

Visi skolēni bija nopietni gatavojušies, prata saistoši atklāt izvēlēto tekstu dziļāko būtību, radīt līdzpārdzīvojumu, rosināt asociācijas un ieinteresēt.

Dalībnieki patīkami pārsteidza ar izvēlēto daiļdarbu daudzveidību – konkursā tika pārstāvēta gan pasaules bērnu literatūras klasika, gan latviešu rakstnieku oriģināldarbi, gan šobrīd populārāko ārzemju autoru daiļdarbi.

Iespēju 26.martā no Smiltenes novada uz Skaļās lasīšanas sacensību otrās kārtas Valkas reģiona finālu Strenčos doties nopelnīja:

Renārs Krustiņš (Blomes pamatskola),
Andris Skujiņš (Bilskas pamatskola),
Evelīna Graudiņa (Smiltenes vidusskola),
Sabīne Vasile (Smiltenes vidusskola),
Estere Anna Strazdiņa (Smiltenes vidusskola),
Intars Beļakovs (Smiltenes vidusskola),
Toms Ernests Kazeks (Smiltenes vidusskola),
Pēteris Poikāns (Smiltenes vidusskola).

Skolēnu sniegumu vērtēja Skaļās lasīšanas sacensību Valkas reģiona kuratore Una Grāve un žurnāliste Baiba Vahere.

Paldies visiem, kuri piedalījās un ikvienam, kurš skolēnus atbalstīja ceļā uz konkursu!

Runātāju secību lozēja. Aiz katra kārtas numura bija noslēpies kāds burts vai pieturzīme. Saliekot visus kopā, iznāca: “Es lasu – tātad es domāju! Lasīsim skaļi!”

Veiksmi Valkas reģiona finālā un konkursa noslēgumā Rīgā!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Elīna Kubuliņa – Vilne