2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība turpina pārtikas paku piegādes skolēniem

Lai atbalstītu Smiltenes novada ģimenes attālināto mācību laikā, tiek turpināta ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītojamiem arī šajā mācību pusgadā.

Kā iepriekš informēts, pašvaldība un tās izglītības iestādes organizē pārtikas paku piegādes ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās. Pārtikas pakas saņem skolēni, kuri ir deklarēti Smiltenes novada pašvaldības teritorijā. Kopumā tiek organizētas pārtiku paku piegādes 802 skolēniem, no tiem  403 – Smiltenē un tās apkārtnē,  399 skolēniem pārējā novada teritorijā.

Pārtikas paku piegādes tiek veiktas viesiem 1.-9.klašu izglītojamiem, kuriem ir noteiks attālinātais mācību process, kā arī tiem 10.-12. klašu skolēniem, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas.

Pārtikas paku piegādes tiek veiktas uz skolēnu dzīvesvietu adresēm. Piegādes teritorijas noteiktas, sadarbojoties Izglītības pārvaldei un izglītības iestāžu vadītājiem, balstoties uz vecāku pieprasījumu. Par piegādes laikiem, maršrutiem un pieteikšanās termiņiem skolēniem informācija tiek nodota tiešsaistes mācību platformā e-klase, kurā aktuālo informāciju ziņo katra izglītības iestāde.  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klases audzinātāju vai izglītības iestādes vadītāju.

Atgādinām, ka jebkura krīzē nonākusi ģimene par atbalsta iespējām (krīzes pabalstu vai Eiropas Savienības finansētām pakām) var sazināties  ar  Smiltenes novada domes Sociālo dienestu. Tālrunis saziņai  26362282, e pasts: [email protected]

Mūsu katra pienākums ir būt atbildīgiem pret savu un līdzcilvēku veselību, tāpēc aicinām ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus, lai nepakļautu inficēšanās riskam savus tuviniekus un kolēģus!

 

Sagatavoja: Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste