2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada jauniešu aptaujas anketas apkopojums

KĀ IR DZĪVOT SMILTENES NOVADĀ?

Novadu reformas ietekmējušas arī jaunatnes darbu Smiltenes novadā, kur par jaunatnes darbu šobrīd atbildīgas Klinta Beinarte, Justīne Buliņa un Ilze Zīriņa. Jaunatnes darbinieču mērķis ir radīt kopienas sajūtu Smiltenes novada jauniešos – lai katrs aktīvs un zinātkārs jaunietis, kaut no vismazākā pagasta var satikt domubiedru, saņemt atbalstu savai idejai, projektam vai domai, ja to vēlas.

Lai uzzinātu jauniešu noskaņojumu, domas un vajadzības Smiltenes novadā 2022.gadu jaunatnes darbinieces uzsāka ar aptauju jauniešiem. Sekojošā kopsavilkumā apkopotas galvenās tendences.

Aptaujā piedalījušies 270 jaunieši no visa novada. Meiteņu un zēnu dalība diezgan salīdzsvarota. Visplašāk pārstāvēta 13-15 gadu vecuma grupa. Lai gan visaktīvāk atsaukušies jaunieši no Smiltenes, anketā pārstāvēts visai plašs skolu loks. 

Apmierinātība ar dzīvi. Uzkrītoši lielākā daļa Smiltenes novada jauniešu ir apmierināti ar savu dzīvi, jūtas ģimenes mīlēti un droši, uzticamu draugu ietverti. Ilgošanās pēc draugiem atbildēs tomēr jaušama, jo tiem, kam nav labu draugu tuvojas 10%. Ap 10% arī īpaši nedomā par veselīgu dzīves veidu vai fiziskām aktivitātēm. 

Kas ir Jaunatnes darbs? Vienotas domas par to, kas ir jaunatnes darbs, īsti nav. Tās dalās starp to, ka tā ir interešu izglītība, jauniešu iespēja attīstīt savu un līdzcilvēku dzīvi lokālā mērogā un jaunatnes darbinieku (dažkārt -jauniešu atbalstītu) organizētu pasākumu apmeklēšana. Tiek pieminēta arī telpa, kas paredzēta jauniešiem, lai tie varētu pavadīt brīvo laiku pēc pašu uzskatiem.  

Brīvajā laikā… Savu brīvo laiku lielākā jauniešu daļa pavada vai nu tiekoties savā starpā un atrodot piedzīvojumus paši jeb iesaistījušies interešu izglītībā. Lielākajai daļai jauniešu Smiltenes novadā nav pieejams Jauniešu Centrs, bet viņi turp labprāt dotos. Viņi vēlētos, lai Smiltenē būtu Jauniešu Centrs

Kā ar skolu un pasākumiem? Lai gan kopumā ar savu skolu apmierināti, vairāk nekā trešdaļa aptaujāto neapmeklē skolas pulciņus vai citas  ārpusstundu aktivitātes. Vairāk nekā piektdaļa nav apmierināti ar piedāvājumu ārpusstundu aktivitātēm un vairāk nekā ceturtdaļa nav informēti un/vai nepiedalās arī jauniešu pasākumos ārpus skolas. 

Turpretī, tie, kas apmeklē jauniešiem organizētos pasākumus, ir apmierināti. Tie jaunieši, kas piedalās pasākumos un tie, kas palīdz arī organizēt ir proporcionāli diezgan līdzsvarā un ir divas reizes vairāk, nekā tie, kas nepiedalās. Starp pasākumiem, ko organizē paši jaunieši ir tādi, kā klases vakari, ballītes, sporta spēles, ekskursijas, koncerti, modes skates, talantu šovi, tiešsaites sarunas u.c. 

Kā iesaistīties sabiedrības dzīvē… Par brīvprātīgo darbu vairums ir dzirdējuši tomēr paši pieredzējuši brīvprātīgo darbu tikai trešdaļa. Kad jautāts par jomām, kurās jaunieši vēlētos iesaistīties brīvprātīgā darbā, priekšplānā izvirzās sports, dzīvnieku aprūpe un pasākumu organizēšana. 

Par labi atalgota darba iespējām pēc skolas absolvēšanas izpratnes nav lielas. Dominē uzskats, ka labi sagatavoties nākotnei, attiecībā uz labi apmaksātu darbu, palīdzētu apmaksāta vasaras darba iespējas jeb prakses iespējas dažādos uzņēmumos, karjeras konsultants un aktuālā informācija par vakancēm.

Jaunieši ir noskaņoti aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē, tomēr ievērojamai daļai šķiet, ka viņu viedoklis pieaugušos neinteresē.

Jaunieši atbalsta ideju par jauniešu domes izveidošanu. Lai uzlabotu savu dzīvi, viņi vēlas pieejamu sporta inventāru, infrastruktūru, projektus un atsevišķus pasākumus saistībā ar veselīgu dzīves veidu. Nozīmīga daļa aicina arī uz pašiniciatīvu. 

Par atpazīstamības zīmi jaunieši nav īpaši entuziastiski. Domas dalās. Arī par saukli vienprātības nav. Ar mazu pārsvaru šobrīd uzvar Jauniešu spēks Smiltenes novadam! Jaunieši pārliecināti atbalsta ideju par kategoriju Jauniešiem Smiltenes novada mājas lapā. No saziņas līdzekļiem visvairāk viņi lieto whatsapp, instagram, kā arī meklē informāciju mājas lapās. 

Aptaujas rezultāti tiek detalizēti analizēti, lai izveidotu mērķtiecīgu, uz attīstību vērstu un jauniešu interesēs balstītu jaunatnes darbu Smiltenes novadā. 

Anketas kopsavilkumu veidoja Ilze ZīriņaSmiltenes novada jaunatnes darbiniece.