2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada interešu izglītības kolektīvu koru skate Smiltenē

2024. gada 22. martā Smiltenes vidusskolā pēc garāka atelpas brīža varējām satikties un sadziedāties kopīgā skatē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un dejusvētkiem. Priecājamies, ka mūsu novada skolēni dzied un turpina attīstīt dziedāšanas tradīcijas.

Skatē piedalījās Smiltenes vidusskolas 4.-6. klašu zēnu koris (diriģente Solvita Posse), Apvienotais novada 4.-9. klašu koris, kurā dzied skolēni no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Variņu, Raunas un Blomes pamatskolām (diriģentes – Dagnija Pakalne, Ilze Dāve, Zinta Kokare, Sarma Bērziņa, Arta Egle), Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 4.-9. klašu koris (diriģente Sandra Oto), Smiltenes vidusskolas jauniešu koris “Lido” (diriģents Imants Točs) un Smiltenes tehnikuma jauniešu koris “Triole” (diriģente Baiba Žēbina). Paldies visiem diriģentiem un Smiltenes koru koncertmeistarei Ingai Strazdiņai!

Skates rezultātus apkopoja un izteica ļoti pozitīvus novērtējumus par visiem koriem kompetenta žūrija: Oskars Jeske – Madonas Valsts ģimnāzijas jauktā kora, Cesvaines jauktā kora un vīru kora “Dziedonis” diriģents, Eva Uldriķe – Smiltenes vidusskolas mūzikas skolotāja, skolēnu ansambļu un koru diriģente, Inga Sīmane – Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra direktore, vijoles spēles skolotāja.

Priecājamies par paveikto, esam ceļā uz svētkiem!

Dagnija Pakalne

Smiltenes novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja