2023. gada 26. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes Mākslas skolai sanāk!

Novada skolēniem pirmais pakāpiens mākslas pasaulē ir Smiltenes Mākslas skola. Vai zināji, ka skolas logotipu radījusi audzēkne Emīlija Šaumberga? Emīlijas ideju skici izvērtēja un izvēlējās mākslas skolas pedagogu kolektīva komisija. Logotips sevī ietver vairākus nozīmīgus simbolus – mājas, zīmuli, kalnu virsotnes -, un tajā izmantotas trīs raksturīgas novada krāsas: zeltaini dzeltena un rudzupuķu zila. Tik radoši bērni mācās Smiltenes Mākslas skolā!

Jaunajā mācību gadā Smiltenes Mākslas skolā audzēkņu skaits jau pārsniedz divus simtus. Skolā ir iespēja iegūt izglītību profesionālās ievirzes programmā “Vizuāli plastiskā māksla”. Pirmajā kursā var iestāties jebkurš skolēns, kas sasniedzis deviņu gadu vecumu un jūt aicinājumu realizēt savas radošās idejas krāsainajā mākslas pasaulē. Savukārt septiņus un astoņus gadus veciem bērniem divas reizes nedēļā ir iespēja pamatprasmes apgūt interešu izglītības programmā, zīmējot, gleznojot un darbojoties ar mālu.

Šogad skola uzsāk “Vizuāli plastiskās mākslas” programmas realizāciju arī Raunas pamatskolā. Gadu no gada tendence izvēlēties profesionālās ievirzes apguvi mākslā Smiltenes novada skolēnu vidū pieaug. Par to liels prieks un gandarījums!

Mācīšanas un mācīšanās process nebūtu iedomājams bez ciešās sadarbības ar audzēkņu vecākiem. Mācību gada sākumā tiek organizētas katra kursa vecāku sapulces, un semestru noslēgumā audzēkņu ģimenes tiek īpaši aicinātas apmeklēt darbu izstādes, kas atvērtas arī publiskai apskatei. Katru pavasari vecāki tiek aicināti piedalīties pedagogu vadītajās radošajās meistardarbnīcās, tā ir lieliska iespēja iepazīt mākslas pasauli!

Lai papildinātu mācību procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, skola regulāri piedalās Kultūrkapitāla Fonda izsludinātajos projektu konkursos. Šādā veidā tika veiksmīgi realizēta sen lolota iecere par Mākslas skolas pagalma labiekārtošanu. Ar Lauku Atbalsta dienesta finansējumu pavasarī noslēdzās projekts, kas deva iespēju pagalma teritorijā izveidot mākslas un radošuma telpu “Mākslas dārzs”, kas ar savu vizuālo veidolu un labiekārtojumu uzlabo vides ārējo dizainu un ļauj dažāda veida nodarbības pavadīt svaigā gaisā un tuvāk dabai.

Smiltenes Mākslas skolas direktore Vineta Balode: “Kā gājputni turpina ceļu pretī saulei, tā skolēni turpina ceļu augšup zinību kalnā. Kādam šis septembris būs pats pirmais, kādam jau kārtējais, taču visi kā viens, to sagaidīsim, priecīgi satraukti un apņēmības pilni. Mums patiess prieks par katru jaunu iepazīšanos! Jaunajā mācību gadā saviem audzēkņiem novēlam no jauna atklāt radīšanas prieku, stiprināt draudzību, pieņemt jaunus izaicinājumus un gūt augstus panākumus sava radošuma un prasmju pilnveidošanā.”

 

Informē

Smiltenes Mākslas skolas direktore Vineta Balode

 

Sagatavavoja

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciālists