2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Skolotāju vakances Raunas un Drustu skolās uz nākošo mācību gadu

DRUSTU SKOLA

Matemātikas skolotājs 1.-4.kl. un 7.-9.kl. kopā – 29 kontaktsundas  

Fizikas skolotājs 8.-9.kl.- 4 kontaktstundas

Inženierzinības skolotājs 7.kl.- 1kontaktstunda

Angļu valodas skolotājs 5.-9.kl.- 15 kontaktstundas (Maksimālais stundu skaits, jo iespējams darbs apvienotajās klasēs)

Krievu valodas skolotājs 4.-9.kl.- 11 kontaktstundas (Maksimālais stundu skaits, jo iespējams darbs apvienotajās klasēs). 

 

RAUNAS SKOLA

Informātikas skolotājs 4.-8.kl.- 7 kontaktstundas

Ģeogrāfijas skolotājs 7.-9.kl. – 6 kontaktstundas

Krievu valodas skolotājs 4.-9.kl. – 11kontaktstundas

 

Kontakti

Direktore

e-pasts: [email protected] 

tālrunis: 26829788 

Direktora vietnieks izglītības jomā

e-pasts: [email protected] 

 

Tālrunis: 29208731