2023. gada 4. okt.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

“Sirdī vienmēr būsim kopā!”

Smiltenes vidusskolas 12.klašu skolēni saņēmuši vidējo izglītību apstiprinošu dokumentu un domās jau ir ceļā, lai piepildītu nākamos sapņus. 8. jūnijā viņi pulcējās Smiltenes pilsētas kultūras centrā, lai uz brīdi apstātos un pateiktu paldies skolai, skolotājiem, saviem vismīļākajiem cilvēkiem un viens otram…

“Varbūt šo vienīgo mirkli /Ir vērts uzzīmēt. Debesu gleznās vai ūdens klaidos. / Dzīves mirkli skaisto. /Citi mirkļi jau citādi taps. / Ar citiem saules stariem vīti / Un citiem vēja vārdiem uz lūpām,” absolventiem teica 12.b klases audzinātāja Līga Kaupe.
“Mēs nākam no šīs zemes, no Latvijas savas, kurā pavasaros tik neprātīgi smaržo ievu baltie ziedi, vasaras pilnbriedā kūp rudzu lauks, rudens dārzos ienes dāliju un mārtiņrožu rūgto smaržu. Mēs nākam no šīs zemes, no Latvijas savas, kurā pavasaros tik neprātīgi smaržo ievu baltie ziedi, vasaras pilnbriedā kūp rudzu lauks, rudens dārzos ienes dāliju un mārtiņrožu rūgto smaržu, bet ziemā, kad lauki un meži ietinas baltā un biezā lakatā, katrā mājā un ģimenē ienāk miers,” klātesošos uzrunāja 12. a klases audzinātāja Ingūna Rulle.

Veiksmes vēlējumi ar latvju spēka zīmēm

Latvija ir īpaša ar saviem četriem gadalaikiem. Un saka, ka arī cilvēka liktenī īpašas zīmes atstāj gadalaiks, kurā viņš nācis pasaulē… Tāpēc šoreiz absolventi diplomus saņēma, simboliski atskatoties uz mūsu Latvijas četriem gadalaikiem, sasaistot tos ar cilvēka dzīves ritējumu un skolas gadiem. Pirmie izglītību apstiprinošus dokumentus kopā ar audzinātāju dāvinātajām latvju spēka zīmēm saņēma rudenī dzimušie vidusskolēni. Saka, ka viņi ir gudri, centīgi un līdzsvaroti.
Nākamie pie diplomiem tika ziemā pasaulē nākušie. No ziemas bērniem bieži izaug talantīgi aktieri, dzejnieki, matemātiķi un juristi. To audzinātājas novēlēja arī savējiem.
Pavasara bērniem ir brīnišķīga atmiņa un darbaspējas. Viņi esot daudz optimistiskāki un dzīvē ieņemot vadošus amatus. Latvijai ir ļoti vajadzīgi zinoši, optimistiski, čakli un radoši vadītāji. No sirds priecāsimies viņu vidū redzēt Smiltenes vidusskolas absolventus!
Visvairāk šā gada absolventu par savu gadalaiku sauc vasaru. Saka, ka vasaras bērni ir sabiedriski aktīvi, labsirdīgi, enerģiski un pozitīvi noskaņoti. Kas gan mēs būtu bez būtu bez vasaras un saulaina skata uz dzīvi!
Tāpat kā gadalaiki nomaina cits citu, tāpat arī skolas mēneši un gadi, katrs tās vēsturē atstājot savus īpašos brīžus un atmiņas…

Inteliģenci nemēra ar klasēm un skolas gadiem…

“Jūs, absolventi, ar savu personību skolas vēsturē ierakstāt to unikālo, kas jūsu klasi un izlaidumu atšķir no citiem. Tāpēc vēl nekad nav bijis un nebūs divu vienādu izlaidumu,” skolēnus uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. “Ja skolas laiku sadalām nelielos nogriežņos, tad tieši trīs vidusskolas gados jūs, pārvarot sevi, esat izdarījuši to, ko varat vislabāk, kļūstot aizvien līdzīgāki saviem vecākiem. Par to viņiem, skatoties uz jums šodien – skaistiem un gudriem, liels paldies! Imants Ziedonis teicis: “Latvija spīdēs starp citām tautām!” Jūs esat tie, kas palīdzēs Latvijai veidoties par vēl stiprāku un varenāku valsti. Nekas, ka varbūt teritoriāli mazu, bet arī jūs, divpadsmitie, pierādījāt, ka ar savu darbu var paveikt daudz. Un iecerētais noteikti izdosies arī tiem, kuri šodien domā: vai patiesi izdarīju visu, ko varēju?
Paldies vecākiem par jauniešu izaugsmē ieguldīto darbu un sirds siltumu! Vislielākais paldies kolēģiem, skolotājiem! Šodien strādāt izglītības jomā ir liels prieks, gods un arī izaicinājums. Imants Ziedonis raksta: “Inteliģenci nemēra ar klasēm un skolas gadiem, bet ar to jūtu, domu un gribas intensitāti, kas sniedzas pāri un tālāk par pierastās dzīves interesēm.” Lai šie vārdi ir arī kā vēlējums jums! Ticu, ka jums viss izdosies! Mēs sirdī vienmēr būsim kopā!
Daudzi vidusskolēni sevi apliecinājuši ar centīgu mācību darbu. Tikpat liels prieks par visiem tiem jauniešiem, kuri bagātināja skolas ikdienu un ļāva Smiltenes vidusskolas vārdam izskanēt visā Latvijā ar saviem sportiskajiem sasniegumiem un talantu mūzikā! Esmu pārliecināta, ka tikai kopā, viens otru atbalstot, viens par otru priecājoties, varam daudz ko sasniegt. Lai ikvienam no jums dzīvē ir vairāk tādu brīžu, kuros jūtaties laimīgi un priecīgi!”

Par izciliem sasniegumiem mācībās…

Par izciliem mācību sasniegumiem ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa atzinības rakstu, Latvijas simtgades izcilnieka stipendiju un Annas Zadiņas prēmiju šogad saņēma Elīza Kaupe. Smiltenes novada domes pateicības rakstus un naudas balvas par izcilu mācību darbu šogad nopelnīja piecpadsmit divpadsmito klašu absolventi: Beāte Velpe, Elīza Būda, Rigonda Buša, Marta Deņīsova, Līga Gavare, Elīza Kaupe, Paula Kontere, Elvis Nagla, Emīls Vizulis, Grieta Stīpniece, Ričards Rullis, Jānis Mežiels, Anžela Halilova, Elisa Laganovska un Samanta Fiļimonova.
“Smiltenes novada domes priekšsēdētājs šodien nevarēja būt kopā ar jums, bet viņš, sūtot vissirsnīgākos sveicienus, novēl, lai tās labās lietas, ko darījāt Smiltenes novadā, pierādot sevi, jūs parādītu arī studijās un vēlāk – darba tirgū,” jauniešus uzrunāja Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.

Laiks pieņemt – ir jāceļas spārnos!

“Esiet sveicināti pieaugušo pasaulē! Tiecieties uz priekšu! Jums ir savi mērķi un uzdevumi. Lai tos īstenotu, vajag 10% sapņu un 90% sūra, grūta darba! Lai izdodas šos 100 % apvienot un mums visiem būtu prieks par kopā padarīto,” jauniešiem vēlēja Gunta Grigore. “Dzīve iet uz priekšu un jums priekšā tās nākamais posms. Ticiet man: tajā būs arī mākoņainas dienas. Bet, kad ir grūti, atbrauciet mājās pie mammas, tēta, vecmāmiņas vai vectētiņa! Viņu beznosacījuma mīlestībā teiktie uzmundrinājuma vārdi palīdzēs kā nekas cits. Un mammas pagatavotās vakariņas būs tik bezgala garšīgas kā nekad…”
Absolventi teica paldies skolotājiem un vecākiem, un apsolīja nekad nepadoties! Viņi ir apņēmības pilni ieklausīties savos sapņos un tos piepildīt. Zālē smaržoja vasaras ziedi un gaisā virmoja mīlestība, kas priecājas tad, ja savējiem ir labi un visos iespējamos veidos atbalsta tad, kad klājas grūti…
Izlaiduma priekšnesumus sniedza paši absolventi. Pasākums simboliski noslēdzās ar Mārtiņa Freimaņa dziesmu “Spārni un vējš”: “Lido nu prom, neapstājies, /Neprasi, kāpēc mums katram sava pasaule. /Zvirbulēn, laiks ir aprast ar debesīm! /Tu esi brīvs kā ikviens – kā mēs. /Domā man līdz! /Mums jānotic / Spārni un vējš pasargāt spēs/ Skaties, cik daudz mākoņu sauc! /Sirds bailēs trīs… Lido tiem līdz!/Atkal un jau laika vairs nav. /Apklusis viss, prātā tik baltas debesis. /Zvirbulēn, klau, cik skaisti tev spārni!/ Kā tie saulē mirdz! Lido drīz, lido brīvs!”

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Agnis Melderis