2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Sākusies Izaugsmes nedēļa!

No 8.līdz 12.februārim Smiltenes vidusskolas 5. līdz 12. klašu skolēniem – Izaugsmes nedēļa. Tā rīkota ar mērķi – pilnveidot skolēnu personību, attīstīt viņu pašvadības un digitālās prasmes, kā arī sociālo kompetenci.

Virtuāli notiks tikšanās ar izaugsmes treneriem, uzņēmējiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, cilvēkiem, kas uzdrošinājušies iziet ārpus ierastās komforta zonas, lai būtiski paplašinātu redzesloku un gūtu līdz šim nebijušu pieredzi. Būs tikšanās ar skolas absolventiem, kuri izvirzījuši augstus mērķus un tos piepildījuši.

Šodien virtuāli ar 9.klašu skolēniem tiksies Smiltenes vidusskolas absolvents Edgars Kalniņš, kurš iepazīstinās ar darbu inženierzinātnēs, kā arī būvniecības nozares specifiku.

 Skolēni Izaugsmes nedēļas laikā pildīs dažādus radošus uzdevumus un iesaistīsies starpdisciplināros projektos. Atbilstoši kompetenču pieejai, tiks nodrošināta zināšanu un prasmju sasaiste ar reālo dzīvi.

Iepriekšējās nedēļas laikā ikvienam tika dota iespēja pieteikties uz nodarbībām, kas interesē visvairāk. Temati –visdažādākās cilvēka darbības jomas, aptverot daudzveidīgus karjeras izglītības aspektus. Īpaši akcentējot motivācijas un vērtību lomu mērķu sasniegšanā, nodarbībās rosinot gan skolēnu, gan skolotāju savstarpējo sadarbību.

Skolēni attīstīs prasmi uzdot jautājumus, diskutēt, savstarpēji sadarboties, reflektēt par savu darbu, sniegt un saņemt atgriezenisko saiti.

Šorīt ar vidusskolēniem tiekas izaugsmes treneri Ieva Garjāne (Latvija) un Henriks Jolansons (Norvēģija).

Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītāja Inguna Kudlāne ar 5. – 8.klašu skolēniem runās par medijpratību – svarīgu prasmi ikvienam tehnoloģiju lietotājam.

9.klašu skolēnus un vidusskolēnus pēcpusdienā gaida vēl kāda ļoti īpaša tikšanās, par kuru pastāstīsim dienas beigās…