2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Raunas pamatskola meklē izglītības un skolu psihologu

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu 1020 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika 1500 EUR par pilnu slodzi;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

Amata pienākumi:

 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek sūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (ja ir šādu atzinumu sagatavošanas tiesības);
 • konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus izglītojamā psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • sniegt psiholoģisko palīdzību, t.sk. piesaistot citus speciālistus krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem;
 • veikt sociālpsiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē (pēc nepieciešamības);
 • piedalīties izglītības iestāžu atbalsta komandas darbā (pēc nepieciešamības);
 • vadīt nodarbības un piedalīties vecāku sapulcēs par psiholoģijas tēmām;
 • sniegt metodisku, konsultatīvu atbalstu un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem izglītojamo psiholoģiskās labbūtības veicināšanai.

Prasības pretendentiem:

 • bakalaura vai maģistra grāds psiholoģijā ar tiesībām strādāt izglītības jomā;
 • izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • spēja būt elastīgam un reaģēt uz izglītības iestādes izglītojamo vajadzībām;
 • prasme organizēt un patstāvīgi plānot savu darbu, uzņemties atbildību;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas prasmes un spēja uzturēt konstruktīvas sadarbības attiecības;
 • zināšanas un izpratne par izglītības sistēmu;
 • spēja pieņemt lēmumus
 • labas iemaņas darbā ar MS Office standarta programmām;
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmenī;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, 
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams);

Darba vietas adrese: Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads.

 

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu atsaucīgās un uz izaugsmi vērstās komandas līdz 2024.gada 29.februārim (ieskaitot) iesniedz nepieciešamos dokumentus:

 • sūtot  uz e-pastu: [email protected] ar norādi „Psihologa vakance” vai 
 • lietvedei (211.kabinets) Raunas pamatskolā, Skolas ielā 1, Raunā vai 
 • sūti ierakstītā vēstulē – Raunas pamatskola, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131 vai 

 

Tālrunis informācijai: Direktore Agnese Rode-Danšina, 29445397

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Raunas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.