2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Raunas pamatskolā aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu 1604,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 1 slodzi;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, un citus labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;

Amata pienākumi:

 • Nodrošina izglītības programmu īstenošanu atbilstoši Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu prasībām;
 • Koordinē skolas iekšējās kārtības normatīvo aktu izstrādi;
 • Komplektē klases (grupas);
 • Izstrādā un precizē mācību stundu sarakstu;
 • Plāno un organizē skolēnu pārbaudes darbu norisi;
 • Atbilstoši savai kompetencei sagatavo pārskatus un atskaites;
 • Organizē individuālu atbalstu izglītojamajiem,
 • Nodrošina izglītības iestādes metodiskā darba un kvalitātes vadību;
 • Plāno un informē pedagogus par profesionālās kompetences pilnveides iespējām;
 • Nodrošina pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu;
 • Nodrošina metodisku atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Piedalās izglītības iestādes attīstības plānošanā, tostarp attīstības plāna un jaunas izglītības programmas izstrādē vai pielāgošanā;
 • Piesaista dažādus projektus, lai attīstītu izglītības iestādi;

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izpratne ar izglītības jomu saistītos likumdošanas jautājumos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • vēlama iepriekšēja pieredze šajā vai līdzīgā amatā;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, vēlama pieredze darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS) un DVS Namejs;
 • kompetences: prasme organizēt, vadīt un plānot padoto darbinieku darbu; prasme analizēt problēmas, noteikt darbības prioritātes; prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, psiholoģiskā noturība; precizitāte un iniciatīva, elastība.

 

Pieteikuma dokumentus: CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: [email protected] līdz 2024.gada 29.februārim. Tālrunis papildus informācijai, direktore Agnese Rode-Danšina 29445397.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Raunas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.