2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Projektu nedēļa “Gribu būt mobils un drošs!” Grundzāles pamatskolā

No 11.līdz 15.oktobrim Grundzāles pamatskolas 4.-9.klases skolēni piedalījās projektu nedēļā “Gribu būt mobils un drošs!”, kuras laikā bija jāpaveic vairāki uzdevumi: 1)apgūt/atkārtot ceļu satiksmes drošības jautājumus, piedaloties konkursā “Gribu būt mobils!” un pildot csdd.lv piedāvātos testus; 2)būt fiziski aktīvam, piedaloties konkursā “Kurš nobrauks vairāk km ar velosipēdu 5 dienās?”; 3)iepazīties ar mobinga jēdzienu, īstenojot skolas pašpārvaldes izstrādātā projekta “Grundzāles pamatskolas labbūtības ceļa karte” aktivitātes – video noskatīšanās, diskusijas, darba lapas aizpildīšana; 4) paveikt kādu labu darbu, piedaloties “Labo darbu nedēļā”; 5) piedalīties skolas apkārtnes sakopšanas talkā un vākt makulatūru un PET pudeles, piedaloties ZAAO akcijā; 6)piedalīties konkursā “Mana zeme skaistā”.

Šajā projektu nedēļā 4.klases skolēniem visvairāk patika veikt praktiskās lietas. Lielā azartā bērni iegāja ar labo darbu veikšanu. Cik daudzpusīgi un radoši labie darbi tika veikti! Vecākiem no rīta tika pagatavota kafija, rūpēšanās par mājdzīvniekiem, apkārtnes sakopšana, dāvanas gatavošana tētim dzimšanas dienā. 

Audzinātājai A.Andersonei liels prieks par bērnu fiziskajām aktivitātēm. Katrs pēc savām iespējām katru dienu pieveica pāris km. Skolotājasprāt – projektu nedēļa bērnos veido atbildības sajūtu par pašu paveikto.

Savukārt 6.klasei visnoderīgāk šķita atkārtot CSN. Visvairāk emociju izraisīja labo darbu veikšana un kopīgie klases braucieni ar velosipēdiem uz Tilderu dabas taku un Vidagu, kā arī Mēriem. Radošumu vajadzēja, fotografējot skaistos rudens skatos (foto var apskatīt https://manazemeskaista.lv/ ); jaunums daudziem bija arī mobinga un bulinga jēdziens un tas, ka daudzi šobrīd slaveni cilvēki skolas laikā paši ir bijuši apcelti un atstumti.

Biedrības “Grundzāles skolai” locekļiem liels prieks par 6.un 9.klases skolēnu iesaistīšanos āra lapenes tapšanā.

Konkursā “Kurš nobrauks vairāk km ar velosipēdu?”, kas ir Erasmus+ projekta “Ķēdes reakcija” ieviesta tradīcija piedalījās 34 skolēni, zēnu rekords 5 dienās – 242, 57 km, meitenēm – 112, 67 km. Lai gan paši bērni atzīst, ka visgrūtāk tomēr bija piespiest sevi katru dienu būt fiziski aktīvam.

Makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”, ko jau ilgus gadus koordinē skolotāja Dzintra Bormane, piedalījās ne tikai lielo klašu, bet arī sākumskolas skolēni. Kopā savākti 3588 kg makulatūras un 4623 PET pudeļu.

Projektu nedēļa ir laiks, kad skolēni var parādīt skolā iegūtās zināšanas un prasmes dzīvē, attīstīt tikumus – atbildību, centību un līdzcietību – , un saprast, ka katrs ir atbildīgs par savu rīcību ikvienā situācijā.

Skolotāja Dace Kalniņa