2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Prāta asināšana plašākā kontekstā…

Smiltenes vidusskolas zālē 10.aprīlī pulcējās daudz dzīvespriecīgu un zinātkāru skolēnu. Smiltenes novada latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Sarmīte Rīdere sadarbībā ar kolēģiem – novada latviešu valodas un literatūras skolotājiem jau otro gadu aicināja kopā 5. – 7. klašu skolēnus uz erudīcijas konkursu par latviešu valodu un literatūru.

Konkursa vadmotīvs – M.Montēņa vārdi: “Mēs varam kļūt zinoši no citu zināšanām, turpretī gudri mēs varam būt tikai pašu gudrības dēļ.”
Savstarpēji sacentās astoņas komandas – Variņu, Blomes, Bilskas un Grundzāles pamatskolu, kā arī – četras Smiltenes vidusskolas komandas.
“Konkursa mērķis – dot iespēju gūt konkursu pieredzi latviešu valodā un literatūrā arī 5. – 7.klašu skolēniem,” informē Sarmīte Rīdere. “Šajā klašu grupā valsts mēroga latviešu valodas olimpiādes nav.”
Jautājumu autori – Smiltenes novada latviešu valodas un literatūras skolotāji apzināti izvēlējās uzdevumus, kas, atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā, rosināja skolēnus paskatīties uz latviešu valodu  un literatūru plašākā kontekstā. Saistībā ar mākslu, kino, arhitektūru, teātri, kultūrvēsturi un ne tikai. Skolēniem vajadzēja izskaidrot senvārdus. Skatoties fragmentus no filmām un teātra izrādēm, atpazīt literāros darbus, pēc kuru motīviem tās veidotas, kā arī nosaukt minēto stāstu/romānu autorus. Bija uzdevumi ar “vārdu banku” un mākslas elementiem.

Grūti, bet interesanti

“Bija grūti, bet interesanti,” atzīst Bilskas pamatskolas komanda. Līdzīgās domās ir arī Smiltenes vidusskolas, Variņu, Grundzāles un Blomes pamatskolu audzēkņi. “Tagad zinām, kurās jomās mums vēl ir iespēja augt… “ Visi aptaujātie skolēni atzina – ja būs iespēja, nākamreiz brauks atkal…
Vairākums konkursa dalībnieku par vieglākajiem uzskatīja jautājumus par teikuma uzbūvi, pieturzīmju lietojumu un vārdu pareizrakstību. Ne tik viegli bija atpazīt dažādus kultūrvēsturiskus objektus, nosaukt literāros darbus, kas pamatā konkrētajām filmām un izrādēm.
Konkursa noslēgumā katrai komandai tika dots radošs uzdevums – izvēlēties literāro tēlu un no dotajiem izejmateriāliem “uzgleznot” tā portretu. Pēc radošās darbošanās noskaidrojās, ka Smiltenes novada 5. – 7. klašu skolēnu mīļākie literārie tēli ir Sprīdītis, Pepija Garzeķe, Pelnrušķīte, Kukulītis un Bille.

Kas ir grūti?

Skolēnu erudīciju vērtēja žūrija: Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Kalniņa, Blomes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Dzintra Palma un Variņu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ineta Mazjāne.
Šoreiz konkursā vislabāk veicās Smiltenes vidusskolas komandai, kura ieguva pirmo vietu. Otrā vieta – Grundzāles pamatskolas skolēniem, bet trešā – Variņu pamatskolas 5.- 7.klašu komandai. Pārējie par drosmi, atsaucību un piedalīšanos saņēma pateicības.
1.b klases skolnieks Kārlis Lapiņš konkursa dalībniekus sveica ar Jāzepa Osmaņa dzejoli “Kas ir grūti?”

“Simtkājim ir grūti
Nostāties uz vienas kājas.
Mēnesim ir dienā grūti
Zemi apspīdēt un mājas.
Grūti ir no veikala

Nākat ar konfekštūti,
Ceļā tūlīt neatvērt –
Ai, cik grūti!
Grūti ir no vārnas ligzdas
Nočiept olu;
Bet kas ir vēl grūtāk?
Vēl grūtāk ir celties
Un iet uz skolu!”

Taču kā konkursa noslēgumā atzina bērni – varbūt tās grūtības, jauna pieredze un iespēja uzzināt ko jaunu nemaz tik sliktas nav!

Katra diena ar saviem izaicinājumiem

Pēc paveiktā gandarījums arī Smiltenes novada latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Sarmītei Rīderei, kura Smiltenes vidusskolā strādā jau 26 gadus un ir arī šīs skolas absolvente. “Skaistākais skolotāja darbā? – Tas, ka katra diena nāk ar saviem izaicinājumiem. Nekad nav tā, ka vari sagatavoties, izdomāt plānu un viss tā arī notiks… Skolotājam vienmēr jābūt gatavam visdažādākajiem risinājumiem. Tas nav viegli, bet man ir tā laime mācīt 5. – 11. klašu skolēnus. Līdz ar to redzu arī to, kā viņi šajā laikā izaug un mainās. Tas ir tik skaisti!”
Paldies skolotājām Dacei Kalniņai, Dzintrai Palmai, Lindai Karlsonei, Mārai Lācei, Inesei Lipstokai, Ivetai Krūmiņai, Janai Vīksnai, Regīnai Melzobai, kuras bērniem palīdzēja sagatavoties konkursam! Tāpat paldies Smiltenes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Janai Vīksnai par palīdzību, lai konkurss noritēti raiti un veiksmīgi!

Baiba Vahere