2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Paplašina pašvaldības sniegto ēdināšanas pabalsta saņēmēju loku

2024. gada 22. februāra domes sēdē apstiprināti grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā un Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”.

Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa skaidro, ka līdz 2023. gada septembrim projekts “PuMPurS” finansiāli atbalstīja trūcīgu vai maznodrošinātu  un daudzbērnu ģimeņu bērnus, kuri mācās profesionālajās izglītības iestādēs, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumu atmaksu. Noslēdzoties projektam, ģimenēm šāda atbalsta iespējas vairs nav. Tāpat Sociālais dienests ir saņēmis iesniegumus gan no iedzīvotājiem, gan informāciju no Smiltenes tehnikuma, Valmieras tehnikuma, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma ar lūgumu pārskatīt ēdināšanas nodrošināšanu vai izdevumu segšanu šo mērķa grupu bērniem, kuri mācās profesionālajās izglītības iestādēs. Pašvaldība ir  veikusi grozījumus saistošajos noteikumos, lai paplašinātu pašvaldības sniegto materiālo palīdzību ģimenēm.

Grozījumi paredz, ka turpmāk ēdināšanas pabalstu var saņemt arī izglītojamie, kuri mācās kādā no valsts akreditētajām profesionālās izglītības mācību iestādēm un atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

  • ir trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes bērns;
  • ir bērns ar invaliditāti,
  • daudzbērnu ģimenes bērns;
  • ir aizbildnībā esošs bērns.

Pabalstu var saņemt Smiltenes novadā deklarētie bērni.

Pabalsta apmērs vienam skolēnam ir attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas faktiskās izmaksas dienā, bet ne vairāk kā 3 EUR dienā. Pabalsts  tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu konkrētajā izglītības iestādē atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu un atbildes uz neskaidriem jautājumiem, iedzīvotāji aicināti vērsties Smiltenes novada Sociālajā dienestā – klātienē Smiltenē, Dārza ielā 11, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu [email protected], vai zvanot pa tālruni 64707865.

Informāciju sagatavoja: Madara Tjukša, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste