2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Palsmanes pamatskola iesaistās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstītā projekta “Mēs esam Te” īstenošanā

Lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām spējām iekļaušanu sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko līdzdalību, skola, sadarbībā ar biedrību “Māsas Veronikas” ,Smiltenes novada speciālo pamatskolu, Blomes pamatskolu un Gaujienas pamatskolu uzsāk projekta realizāciju.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši ar ierobežotām iespējām, ar mācīšanās grūtībām vai jaunieši, kas nav iesaistījušies jaunatnes pasākumos.
Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību jauniešiem ar ierobežotām spējām ar apkārtējās vides palīdzību, tās unikalitāti, iespējām, ne tikai nostiprināt veselību, atpūsties svaigā gaisā, bet arī iemācīties, kā to parādīt apkārtējiem, mijiedarbojoties un sadarbojoties ar citiem cilvēkiem. Projekta gaitā tiks veidota foto galerijas vai video par novada apkārtni. Galvenais akcents daba, dabas radītais skaistums, ko tā dod mums un nākamajām paaudzēm un vidū ES – jaunietis ar savu redzējumu un skatījumu, ES – vienlīdzīgs sabiedrības loceklis.

Projektā plānotas aktivitātes ikvienam dalībniekam ļaus paplašināt redzesloku, pilnveidot komunikācijas un uzvedības prasmes, iegūt jaunas zināšanas, iepazīties un iegūt jaunus draugus vienaudžu vidū.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

B. Gaugere – direktores vietniece izglītības jomā