2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Palikušas tikai 10 dienas, lai pieteiktos maģistratūras studijām Vidzemes Augstskolā!

Vidzemes Augstskolā (ViA)  norisinās jauno studentu uzņemšana maģistra līmeņa studiju programmās – “Mediju un informācijas pratība”, “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība”, “Tūrisma stratēģiskā vadība”, “Kiberdrošības inženierija” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”, piedāvājot 65 valsts apmaksātas studiju vietas.

 

Darba devēju novērtētas studiju programmas

Studēt gribētājiem ir iespējams pieteikties maģistra līmeņa studiju programmai “Mediju un informācijas pratība”, pretendējot uz kādu no 10 budžeta vietām. Absolvējot programmu, tiks iegūts akadēmisko maģistra grādu komunikācijas zinātnē. Studiju ilgums 1,5 gadi, ja iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, vai 2 gadi, ja iepriekš nav iegūta profesionālā kvalifikācija. 

Savukārt maģistra līmeņa studiju programmā “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” studijas ilgst 2 gadus, ļaujot iegūt maģistra grādu sociālajās zinātnēs un ir iespējams pretendēt uz kādu no 10 valsts apmaksātām studiju vietām. 

Studijām maģistru līmeņa studiju programmā “Kiberdrošības inženierija” pieejamas 15 budžeta vietas. Šajā programmā studiju ilgums ir 2 gadi un, absolvējot programmu, students iegūst profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijās. 

Studējot maģistru līmeņa programmā “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” ir pieejamas 15 valsts apmaksātas studiju vietas. Šajā programmā studiju ilgums 1,5 gadi, ļaujot iegūt profesionālo maģistra grādu virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās. 

Studiju programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība” iespējams pretendēt uz 15 budžeta vietām. Studiju ilgums 1,5 vai 2 gadi un, studijas beidzot, iespējams iegūt profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.

*Studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

Pieteikšanās studijām maģistrantūrā

Līdz 20. augusta plkst.14:00, izmantojot ViA portālu magistri.va.lv (Pieteikums nav jāapstiprina klātienē).

Rezultāti būs pieejami 24. augustā – www.lais.lvmagistri.va.lv

Studiju līgumu slēgšana klātienē: 24. – 27.augusts (plkst. 10:00 – 13:00), Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4.

Piesakoties studijām, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda:

  • pase vai identifikācijas karte (eID),
  • augstāko izglītību apliecinošs dokuments,
  • programmas prasībām nepieciešamie dokumenti,
  • kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

Papildu dokumenti reflektantiem, studiju uzsākšanai ViA studiju programmās, kuras tiek īstenotas angļu valodā:

  • angļu valodas zināšanu apliecinošs sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošs dokuments, kas apliecina attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. (Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams)
  • Latvijas Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs

Vidzemes Augstskola piedāvā 17 programmas Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronikas, Būvniecības, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienos.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:

T.: 26182255

E: [email protected]

 

 

Informāciju sagatavoja:

Vidzemes Augstskolas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Monika Sproģe