2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Paldies par ieguldījumu izglītībā!

“Un Tevi jaunas, modras acis vēro, –

Tām nedrīkst melot, nedrīkst slēpt neko,

Ar Tavu dzīvi daudzas dzīves mēro,

No Tevis ņem, bet devējs bagāts top.”

Smiltenes vidusskolā strādā daudzi zinoši, enerģiski, radoši, idejām bagāti, ar augstu atbildības izjūtu apveltīti skolotāji. Viņi ar prieku iesaistās visās skolas aktivitātēs, ir atvērti pārmaiņām un visam jaunajam, gatavi katrai problēmai vienmēr meklēt risinājumu, tā palīdzot skolēniem iepazīt pasauli visā tās košumā un daudzveidībā, rosinot neapstāties pie sasniegtā, vienlaikus saglabājot skaidru un skaistu ētisko kodolu, cieņas pilnu attieksmi pret citiem.

29.septembrī Smiltenes pilsētas kultūras centrā, suminot Smiltenes novada izglītības darbiniekus, paldies par sasniegumiem un ieguldīto darbu izglītībā teica arī Smiltenes vidusskolas direktores vietniecēm izglītības jomā Marijai Marksai un Sandrai Ozoliņai, skolotājām Gundegai Upeniecei, Ilmai Reimanei, Valijai Rupainei, Regīnai Zariņai, Inetai Dišlerei, Mairitai Belozarevičai, saimniecības daļas vadītājai Marutai Brencei, logopēdei Ārijai Baumanei un psiholoģei Inesei Riekstai.

No sirds priecājamies un lepojamies! Paldies, ka Jūs mums esat!