2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Mārtiņdienas lustes!

Mārtiņi, Mārtiņi,

Nu ir vaļā vārtiņi;

Rudentiņš projām iet,

Nu tik ziemu sagaidiet.

Ar jautrām rotaļām un dejām, ar skanīgām tautas dziesmām un tērpušies pašgatavotās maskās Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ķekatnieki ieskandināja Mārtiņus. Lai svētkos rībētu, dimdētu un jautrības netrūktu, Saimniece akordeona ritmos izdancināja Mārtiņbērnus, savukārt tie ar dažādiem mūzikas instrumentiem piesita takti. Kā jau visos svētkos, arī Mārtiņos jāievēro cienāšanās tradīcija – ar Saimnieces sarūpētajiem pelēkiem zirņiem un pupām gardu muti mielojās ikviens.

Prieks apzināties, ka bērniem ir liela vēlme izzināt latviešu tautas tradīcijas.

Palsmanes pagast PII

mūzikas skolotāja

Aiga Ķestere