2023. gada 10. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Mācību darba organizēšana attālināti Smiltenes novadā

No 23. marta Smiltenes novada izglītības iestāžu audzēkņi uzsāk attālinātās mācības. Mācībām atsākoties, katra novada skola ir sagatavojusi plānu, kā notiek attālinātā mācīšanās, par to informējot skolēnus un vecākus un norādot, kādā veidā notiek mācības un informācijas aprite.

Izglītības iestādēs skolotāji saziņai ar skolēniem galvenokārt izmantos e-klasi. Kā alternatīvs saziņas līdzeklis tiek izmantots telefons. Noteiktā laikā e-klasē tiek ievietots mācību uzdevums, kā arī norādīts termiņš līdz kuram uzdevums jāizpilda. Katras skolas noteiktajā kārtībā skolēniem nepieciešams izpildīt uzdevumu un iesniegt skolotājam izpildīto darbu. Attālinātajā  mācību procesā nav noteikts stundu sākuma un beigu laiks, tomēr saglabājas stundu saraksts pa dienām.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Smiltenes mākslas skolā, Smiltenes mūzikas skolā un Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā) mācības arī  notiek attālināti. Šajās skolās katru nedēļu specialitātes skolotājs audzēkņiem individuāli uzdod uzdevumus, kā arī nosaka veidu, kā sniegt atgriezenisko saiti par padarītajiem darbiem.

Interešu izglītībā ir noteikts darbības pārtraukums, tas nozīmē, ka nenotiek pulciņu un grupu nodarbības. Šobrīd ir atceltas arī Dziesmu un deju svētku dalībnieku skates, tāpēc nenotiek mēģinājumi.

Pirmsskolas izglītības iestādes un grupas strādās dežūrrežīmā un šī iespēja jāizmanto vecākiem, kuriem nav iespēju palikt mājās kopā ar bērniem.

Šī brīža situācijas laikā ir mainījusies daudzu cilvēku ikdiena. Vecākiem jābūt kopā ar bērniem ne tikai brīvajā laikā, bet arī ikdienas mācību procesā. Vecākiem nav jākļūst par skolotājiem, bet jāsniedz atbalsts bērnam un jānodrošina labvēlīga vide, lai mācību process noritētu pilnvērtīgi. Bērniem jāmācas patstāvīgi.

 Nozīmīga ir skolēna darba vieta mājās ar datoru un interneta pieslēgumu. Pašvaldība aicina sazināties skolēniem vai vecākiem ar klases audzinātāju vai skolas administrāciju, ja ir nepieciešams atbalsts, radušās neskaidrības par procesu norisi.

Otrs svarīgs faktors ir dienas režīms – tā ir  laika plānošana, lai izpildītu mācību uzdevumus un atvēlētu pietiekamu laiku fiziskām aktivitātēm un atrašanos svaigā gaisā.

Lai arī mācības notiek attālināti, novada skolas būs atvērtas katru darba dienu, lai skolotāji nepieciešamības gadījumā varētu gatavot mācību materiālus. Skolēnu ierašanās skolā iespējama tikai galējas nepieciešamības gadījumā, iepriekš saskaņojot savu ierašanos ar skolas administrāciju.

Smiltenes novada Izglītības pārvalde ārkārtējās situācijas apstākļos aicina vecākus īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei, nodrošinot bērniem piemērotus apstākļus dzīvesvietā, tostarp atpūtu starp mācīšanās laikiem, regulāras maltītes, kā arī pastaigu svaigā gaisā, ievērojot satikšanās ierobežojums ar saviem vienaudžiem lielākās kompānijās.

Papildu informāciju -vadlīnijas un padomus skolēniem un vecākiem ir sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrija, vairāk par to lasi ŠEIT. 

 

Sagatavoja: Alise Valaine – Kalniņa, Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece