2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Lai top – Veselā miesā, vesels gars!

Līdz ar jūniju Apes Jauniešu klubs “Sliedes” uzsāk darbu pie jaunatnes iniciatīvu projekta “Veselā miesā, vesels gars”. Projekta ietvaros plānots īstenot četrus pierobežas garšu un sajūtu pārgājienus, vienu sporta dienu, trīs ēdienu gatavošanas meistarklases “Gatavo pats!” un divu dienu personības pilnveides meistarklasi.

Pirmais pierobežas garšas un sajūtu pārgājiens plānots jau 21.jūlijā! Seko līdzi informācijai un piedalies!

Projekta mērķis ir motivēt dalībniekus izglītoties, mācīties dažādas gan sociālās, gan praktiskās iemaņas, sajusties vērtīgiem, spējīgiem pieņemt lēmumus, būt līdzatbildīgam, būt katram pašam savas laimes kalējam. Projekta mērķa grupa – Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 1. – 9. klases audzēkņi.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS)

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

#jaunatnesiniciativuprojekti #pumpurs #esf #smiltenesnovadapašvaldība #apespilsētaunpagasts #ajksliedes #dāvjaozoliņaapespamatskola

Apes Jauniešu klubs “Sliedes”

Daiga Bojāre