2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Lai dzīvē un darbā justos droši!

Smiltenes tehnikuma jaunieši Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LABS) rīkotā konkursa “PROFS 2018” pusfinālā izcīnījuši otro vietu, tikai par trim punktiem atpaliekot no pirmās vietas ieguvējas – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komandas.

Konkurss notika ar mērķi – rosināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī – veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo dialogu.

Plānots, ka līdz novembra beigām notiks pieci reģionālie pusfināli. Decembra pirmajā nedēļā, konkursa finālā Rīgā satiksies komandas, kas pusfinālā izcīnījušas pirmās vietas un komanda – otrās vietas ieguvēja, kas pusfinālā ieguvusi vislielāko punktu skaitu.

“Reģionālā fināla vērtēšanā tika ņemti vērā: komandu sagatavotie mājas darbi un prasme tos, iekļaujoties noteiktā laikā, prezentēt. Vērtēja jauniešu zināšanas, piedaloties viktorīnā un pildot praktiskos uzdevumus par darba tiesībām, darba aizsardzībām un sociālo dialogu,” informē skolotājs Gunārs Auders. “Jaunieši izvērtēja dažādus darba vides riska faktorus, izmantojot OIRA (interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai – B.V.) metodi.

Konkursantu prasmes un zināšanas vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija darba drošības un darba tiesību eksperti.”

Vinnētāji visi…

No Smiltenes tehnikuma kopā ar skolotāju Gunāru Auderu uz konkursu devās divu kursu komandas. Pusfinālā, kur satikās sešu Vidzemes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, Smiltenes tehnikumu pārstāvēja: 2. A veterinārmedicīnas kursa audzēkņi: Paula Priedīte, Dinija Gabranova, Anna Astra Mizare, Dana Kvjatkovska, Robina Kopštāle, Saigits Jevstigņejevs un 3.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkņi: Elvita Grudule, Samanta Volkova, Gunda Vilka, Elvīra Volcīte, Raijens Kreitūzis un Edgars Kvitka.

Konkursa mājas darbā jauniešiem vajadzēja sagatavot prezentācijas vai videomateriālu par darba devēju pārkāpumiem pret padotajiem. “Bija jāpiesaka problēma – Darba likuma pārkāpumi vai nelikumības darba aizsardzības jomā un jāpiedāvā likumdošanai atbilstošs risinājums.

2.A veterinārmedicīnas kursa komanda sagatavoja videomateriālu par Darba aizsardzības likuma pārkāpumiem. 3. ēdināšanas pakalpojumu kursa jaunieši iesniedza prezentāciju par dažādiem Darba likuma un Darba aizsardzības likuma pārkāpumiem.

Konkursa pusfināls notika Valmierā, viesnīcā “Wolmar”.

“Visvairāk priecājos par to īpašo vienotību, ko konkursa laikā redzēju starp  audzēkņiem,” atzīst skolotājs Gunārs Auders. “Jaunieši apliecināja to, ka var patstāvīgi izdarīt ļoti daudz. Es šoreiz piestrādāju tikai par konsultantu. “Iespējams, komandām ietu vēl labāk, ja viņi darba aizsardzību būtu apguvuši šajā, nevis iepriekšējā mācību gadā…”

“3.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkņi ieguva 5.vietu, taču arī šie jaunieši ļoti gatavojās, atkārtoja agrāk mācīto, uzzināja daudz jauna, lasot un cenšoties uzzināt par Darba likumu un Darba aizsardzības likumu iespējami vairāk,” savu viedokli pauž Gunārs Auders, uzsverot, ka šajā gadījumā vinnētāji ir visi. Vēl jo vairāk tāpēc, ka jaunieši nākamgad varēs startēt atkal. Piedalīšanās konkursā ikvienam bija laba iespēja apzināties tās jomas, kurās vēl jāpiestrādā.

 Mājas darbs kā liels piedzīvojums

“Video materiālu uzņēmām vienā vakarā,” konkursa mājas darba gatavošanu atceras 2.A veterinārmedicīnas kursa audzēkņi. “Visa filmēšana pagāja vienos smieklos,” stāsta Paula Priedīte. “Vispirms sanācām kopā dienesta viesnīcas atpūtas telpā, izdomājām, kādas problēmas savā sižetā pieteiksim… Filmēšanā palīdzēja viens labs draugs. Sižetā izspēlējām trīs problēmsituācijas – vienu saistītu ar likumu, kas aizliedz atlaist no darba grūtnieci un nepieņemt atpakaļ darbā jauno māmiņu pēc bērniņa piedzimšanas. Otra situācija bija par to, ka nedrīkst cilvēku atlaist no darba tikai tāpēc, ka viņš ir homoseksuāli orientēts. Trešajā situācijā rādījām, ka cilvēkam darbā paslīd kāja. Vietā, kur tas notika, nebija uzliktas norādes, ka grīdas segums ir slidens…”

“Montēšana, atbilstošas mūzikas izvēle, prasme precīzi un skaisti formulēt domas – tas viss nemaz nav tik vienkārši… Teksta sagatavošanā mūs lielākākā atbalstītāja bija Astra Anna Mizare,” stāsta Dana Kvjatkovska. “Darbu atviegloja tas, ka visi dzīvojām vienā dienesta viesnīcā, vajadzības gadījumā varējām ātri satikties, pārrunāt neskaidro. Piedalīšanos konkursā uztvērām kā interesantu piedzīvojumu. Viegli, ar humoru, vienlaikus apzinoties, cik šādās situācijās svarīgi būt vienotiem,” atceras 2.A. veterinārmedicīnas kursa audzēkne Dana Kvjatkovska. “ Arī Astra Anna Mizare un viņas kursabiedrene Dinija Gabranova uzskata, ka viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, kas viņu komandai pavēris iegūt tik lielu punktu skaitu – savstarpējā uzticēšanās un vienotība. “Intuitīvi jutām, kurš no komandas uz konkrēto jautājumu atbildēs vislabāk. Arī individuālos darbiņus katrs centāmies paveikt pēc labākās sirdsapziņas. Vienota komanda – tas ir būtisks priekšnoteikums arī mūsu izvēlētajā profesijā.”

“Esam priecīgi, ka varējām pārstāvēt skolu un gandarījumu, protams, sagādā arī izcīnītā otrā vieta. Tas bija tik vienojoši, kad visi uzvilkām T – krekliņus ar Smiltenes tehnikuma logo,” atzīst Dana Kvjatkovska.

Jo vairāk zināsim, jo drošāk jutīsimies

Jaunieši par lielu ieguvumu uzskata arī papildinātās zināšanas darba aizsardzības jomā. “Patiesībā šādām zināšanām vajadzētu būt ikvienam strādājošajam. Tas īpaši būtiski, ja darbā notiek kāda nelaime. Tāpat – ja veterinārārsta asistents neievēro darba drošību, viņš var satraumēt gan sevi, gan pacientu,” pārdomās dalās Robina Kopštāle.

“Jo vairāk zināsim, jo lielāka cerība, ka pratīsim izvairīties no neveiklām situācijām nākotnē. Ja arī kāda ķibele gadīsies, tad vismaz zināsim, kā atbilstoši situācijai rīkoties,” papildina Astra Anna Mizare. “Daudzi konkursa pusfinālā apspriestie jautājumi rosināja pievērst īpašu uzmanību tam, cik darba vietā svarīga arodbiedrība – organizācija, kurā apvienojušies darba ņēmēji. Tā var sniegt būtisku atbalstu gan brīžos, kad darba devējs vēlas bez pamatota iemesla atlaist no darba, gan tad, ja rodas domstarpības jautājumos par atvaļinājumu vai darba vietā noticis nelaimes gadījums, pēc kura cietušajam nepieciešama ilgstoša ārstēšanās vai rehabilitācija.”

Jaunieši pagaidām vēl nezina, vai viņu komanda būs viena no tām laimīgajām, kuras decembra sākumā dosies uz finālsacensībām Rīgā. Visi labi apzinās – lai savu skolu pārstāvētu godam, tas ir liels un skaists izaicinājums, kas prasīs daudz darba un nopietnu gatavošanos…

Teksts – Baiba Vahere

Foto: Gunārs Auders, Baiba Vahere