2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Konferencē jaunatnes darbiniekus mudina aktīvi iesaistīties novadu reformā, stiprinot jaunatnes jomas attīstību

2020.gada 16. septembrī jaunatnes darbinieki pulcējās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur ceturto gadu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) organizē konferenci “Nākamais solis darbā ar jaunatni”. Ņemot vērā gaidāmo Administratīvi teritoriālo reformu, kas skars Latvijas pašvaldības, kā arī jaunatnes jomas atpazīstamības stiprināšanas nozīmi gan vietējā, gan nacionālā līmenī, šogad konferences uzsvars likts uz lobija un interešu pārstāvības nozīmi darbā ar jaunatni.

“Šis ir nozīmīgs pārmaiņu gads, jo visās ministrijās tiek veidotas jaunas attīstības pamatnostādnes, tāpēc aicinu ikvienu organizāciju un jaunatnes jomas darbinieku nestāvēt malā un rīkoties. Šis ir īstais brīdis piedalīties politikas plānošanas procesos, būt diskusijās klātesošiem un iesaistīties pamatnostādņu izveidē. Aktīva jaunatnes darbinieku iesaiste ir nepieciešama arī novadu stratēģiskajā attīstībā, tāpēc būtiski ir piedalīties gaidāmās reformas politiskajos procesos. Tā ir katra jaunatnes darbinieka atbildība jomas stiprināšanai kā vietējā, tā nacionālā līmenī,” uzsver Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre.

“Šī gada temats nav izraudzīts nejauši. Jaunatnes darbinieki ikdienā dara daudz labu lietu – veido jaunatnes lietu stratēģijas, īsteno aktivitātes jauniešiem, un var patiešām lepoties ar paveikto, bet tas diemžēl ir par maz. Jaunatnes jomā strādājošiem ir jāspēj par savu darbu runāt ar politikas veidotājiem gan vietējā, gan valsts līmenī, jo tikai tā ir iespējams attīstīt jaunatnes politiku, veicināt jomas atpazīstamību un prestižu, iegūt nozarei nepieciešamo finansējumu, tādējādi, sniedzot atbalstu arvien vairāk jauniešiem. Lobijs ir efektīvs veids, kā veidot dialogu ar lēmumpieņēmējiem, un ikviens jaunatnes jomā iesaistītais var radīt pozitīvas pārmaiņas savā kopienā,” norāda Daina Sproģe, JSPA direktore.

“Jaunatnes jomas attīstības veiksmes atslēga ir  sadarbība un komunikācija. Lobijs ir spēja skaidrot jomu, tāpēc, ja vēlamies, lai jaunatnes politika būtu prioritāte, mums ir jāmāk izskaidrot mūsu vajadzības un jāspēj pašiem noteikt prioritātes. Tikai tā mēs varam būt pārliecināti, ka lēmumpieņēmēji spēs izprast jaunatnes jomas vajadzības,” papildināja Inese Astaševska, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore un domes deputāte.

Konferences tematu loks aptvēra dažādas interešu pārstāvības prakses. Paneļdiskusijā “Interešu pārstāvība jaunatnes jomā šobrīd un nākotnes perspektīvā” ar saviem viedokļiem dalījās Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Latvijas Jaunatnes Padomes (LJP) izpilddirektore Renāte Mencendorfa, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore un domes deputāte Inese Astaševska, jaunatnes politikas eksperts un Politisko pētījumu un analīzes institūta direktors Marius Ulozas (Lietuva), Igaunijas jaunatnes darbinieku asociācijas vadītāja Heili Griffith (Igaunija).

Pasākumā piedalījās jaunatnes jomā iesaistītie – jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jauniešu centru un biedrību pārstāvji. Konferences darba grupās jaunatnes darbinieki uzzināja, kā veidot starpnozaru sadarbību jaunatnes jomā, īstenot komunikāciju ar ietekmi, iemācīties vadīt sevi un izmantot sociālo ietekmi kā efektīvu lobija rīku. Tāpat dalībnieki iepazina pilsoniskā aktīvisma praksi Lietuvā, mobilizējot un iesaistot etniskās minoritātes.

Konference tika organizēta “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level” projekta un tā finansējuma ietvaros.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

  1. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar aunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – http://www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.


Par “Europe Goes Local”

Starptautiskā partnerība “Europe Goes Local” ir izveidota 2016. gadā, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī un veicinātu ciešāku sadarbību starp dažādām darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm. Patlaban projektā  iesaistījušies vairāki simti dalībnieku, kas pārstāv ap 200 pašvaldību no dažādām projektā iesaistītām valstīm. Projekts sniedz atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Informāciju sagatavoja:
Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente