2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Klavierspēle bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem

Ar mūzikas palīdzību var sekmēt indivīda fiziskās, emocionālās, kognitīvās un sociālās vajadzības un labsajūtu. Apgūstot un iepazīstot kādu no mūzikas instrumentiem, netiek mācīts tikai nošu pieraksts un to izpildījums, kas, protams, arī nav mazsvarīgi, bet, galvenokārt, mūzika tiek lietota kā vienojošs elements, lai apzinātos savas emocijas un jūtas, tās spētu regulēt. Ar mūzikas palīdzību tiek sekmēta atmiņa, uzmanība un koncentrēšanās. Tā palīdz attīstīt komunikācijas prasmes, lai izprastu sevi un veiksmīgi veidotu kontaktu ar līdzcilvēkiem.
 
Tādēļ turpmāk mūzikas skolā tiks īstenots iekļaujošās izglītības koncepts ar iespēju iegūt kvalitatīvu muzikālo izglītību klavierspēlē bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem. Respektējot katra audzēkņa individuālās mācīšanās spējas, tiks veidots individuāls, pēctecīgs un radošs mācību satura apguves plāns, ar mērķi sekmēt audzēkņa prasmju un zināšanu pilnveidi, to pielietošanu atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.
 
Programma klasificējas kā profesionālās ievirzes izglītības programma – Klavierspēle bērniem ar viegliem garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem un programmas mācību ilgums ir 4 gadi.
 
Par audzēkņu uzņemšanu skolā interesēties pie Smiltenes Mūzikas skolas direktora Edgara Roslova zvanot uz tālr. +371 26118342 vai rakstot uz e-pastu [email protected]