2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jaunumi darbā ar jaunatni un POP-UP izbraukumi pie jauniešiem

Būsiet pamanījuši, ka jaunatnes darbs novadā IR – līdz šim to īstenoja Raunas bērnu un jauniešu centra “Pagrabiņš” trīs jaunatnes lietu speciālistes, kā arī Gaujienas jaunatnes lietu speciāliste. Pavisam nesen šo funkciju pārņēma Smiltenes novada Izglītības pārvalde, kuras paspārnē darbu ar jaunatni Smiltenes novadā šobrīd īsteno trīs jaunatnes darbinieces: Justīne Buliņa, Ilze Zīriņa un Klinta Bernarte. Kā galveno mērķi šim gadam gan Izglītības pārvalde, gan jaunatnes darbinieces ir izvirzījušas: Darbam ar jaunatni sistēmas izveidošanu un visa novada jauniešu aptveršana, iepazīšana un organizēšana. 

Kā pirmais kopīgais solis ir sadaļas JAUNIEŠIEM ieviešana Smiltenes novada izglītības sadaļas mājas lapā, kur varat iepazīties ar ikmēneša aktuālajiem pasākumiem, regulārajiem jaunumiem, īstenojamajiem projektiem un brīvprātīgā darba sistēmu. To meklē šeit: Jauniešiem (smiltenesnovads.lv) 

Šajā mēnesī jaunatnes darbinieces uzsāks pavisam kaut ko jaunu, mobilo darbu ar jauniešiem, veidojot POP-UP izbraukumus pie jauniešiem uz novadu pagastiem, kur ikdienā nav pieejams jaunatnes darbinieks. Šo izbraukumu mērķis ir ne vien iepazīties ar jauniešiem, bet arī pagastus stiprināt kā iespēju jauniešu aktīvismam un ideju realizācijai. Vairāk informācijas par izbraukumiem meklējiet pievienotajā vizuālajā materiālā. Šobrīd izbraukumi ir iepazīšanās fāzē un tos plānots īstenot arī citos pagastos un ar laiku iepazīstināsim ar patstāvīgo izbraukumu grafiku. 

Aicinām pagastu pārvaldes vadītājus, kultūras darbiniekus, skolas darbiniekus un citus iedzīvotājus uzrunāt vietējos jauniešus un informēt tos par POP-UP izbraukumiem Jūsu pagastā.